TÁJÉKOZTATÓ JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara tagjai, figyelemmel a 40/2020.(III.14.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, a veszélyhelyzet végéig Jász-Nagykun-Szolnok Megye állampolgárainak  

 

ingyenes, telefonos jogi segítséget nyújtanak.

 

A jogi segítségre szorulók az alábbi kollégákat hívhatják a megadott időben, a megadott telefonszámon. Az ügyvéd neve mellett azon ügyek, ügycsoportok is feltüntetésre kerülnek, amelyekben jogi segítség kérhető.

 

-          Dr. Ádám Imre - 30/375-2333 - Hétköznap: 14-17 óra - Minden ügycsoport.

-          Dr. Auner Tamás - 20/237-3360 - szerda, csütörtök: 14-15 óra - Minden ügycsoport.

-          Dr. Borsányi Brigitta - 20/432-0135 - Hétköznap, 10-16 óra - Polgári jog, családjog, végrehajtás, munkaügy, ingatlanügy.

-          Dr. Deák Róbert - 20/379-6986 - Hétköznap: 8-18 óra - Családjog, ingatlanjog, büntetőjog, végrehajtás, cégjog.

-          Dr. Doba Zsolt - 30/837-5735 - kedd, csütörtök: 14-16 óra - Munkajog, büntetőjog.

-          Dr. Fügedi-Majzik Edith - 30/638-6316 - Hétköznap: 14-18 óra - Minden ügycsoport, kivéve büntető-és szabálysértési ügyek.

-          Dr. Gardi Márta és Dr. Vona László – Gardi és Vona Ügyvédi Iroda - 56/471-026 - Hétfő-csütörtök: 9-12 óra - Polgári peren kívüli ügyek.

-          Dr. Gyuricza Péter és Dr. Tanács Krisztina - 20/926-0443 - Hétköznap: 8-16 óra - Minden ügycsoport.

-          Dr. Halmi Franciska - 30/925-1362 - Hétköznap: 14-17 óra - Polgári jog, családjog, gyámhivatali eljárás, munkajog.

-          Dr. Kandra Károly - 20/397-4945 - Hétköznap: 11-12 óra - Polgári jog, családjog, ingatlanügy, cégügy, biztosítási jog.

-          Dr. Kátai Judit - 20/485-0184 - Hétköznap: 10-17 óra - Végrehajtási eljárások, cégügyek, ingatlanügy.

-          Dr. Kele Katalin - 70/626-7747 - hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 15-18 óra - Családjog, büntetőjog, szabálysértés, végrehajtás.

-          Dr. Kókai Gábor – Dr. Kókai Ügyvédi Iroda - 30/965-0466 - Hétköznap: 9-12 óra - Minden ügycsoport, kivéve büntetőjog.

-          Dr. Krikovics István - 30/935-3268 - Hétköznap: 11-13 óra - Ingatlanügy, cégjog.

-          Dr. Mező Gábor Illés - 57/411-830 - kedd, csütörtök: 14-17 óra - Polgári jog, családjog, büntetőjog, ingatlanügy, munkaügy.

-          Dr. Miskolczi Tamás - 20/927-4757 - Hétköznap: 10-13 óra - Polgári jog, családjog, ingatlanjog.

-          Dr. Pálfi Miklós - 20/332-6131 - Hétköznap: 8-18 óra - Minden ügycsoport.

-          Dr. Pető Anita Katalin - 20/490-8314 - Hétköznap: 16-18 óra - Adójog, családjog, polgári jog, végrehajtás, társasági-és cégjog.

-          Dr. Pintér Zoltán Aurél - 20/928-8822 - Hétköznap: 12-17 óra - Minden ügycsoport.

-          Dr. Pozsonyi Katalin - 30/955-6963, drpozsonyikatalin@t-online.hu - Hétköznap: 9-17 óra Minden ügycsoport.

-          Dr. Somodi László - 20/543-8440 - Hétköznap: 15-18 óra - Ingatlanügy, cégügy, öröklési jog.

-          Dr. Stefkó Katalin - 30/958-8462 - Hétköznap: 9-12 óra - Családjog, ingatlanjog, szerződések, végrendeletek.

-          Dr. Székely Ferenc – Székely Ügyvédi Iroda - 20/980-1805 - Hétköznap: 10-12 óra - Végrehajtás, adósság-és követelésrendezés, ingatlanjog, munkajog.

-          Dr. Szegedi Károly - 30/958-0128 - Hétköznap: 8-17 óra - Munkajog, polgári jog.

-          Dr. Szotyori-Lázár Zoltán - Lázár Ügyvédi Iroda - 30/390-8275 - Hétköznap: 10-16 óra - Polgári jog, családjog, gazdasági jog, végrehajtási jog, cég-és társasági jog.

-          Dr. Szűcs Sándor - 70/411-8497, 20/432-0135 - Hétköznap: 14-17 óra - Polgári jog, családjog, büntetőjog, végrehajtás, ingatlanügy, munkaügy.

-          Dr. Tekse Ilona - 70/304-7281 - Hétköznap: 12-15 óra - Polgári jog, családjog, végrehajtás, ingatlanügy.

-          Dr. Tupi Judit - 20/586-3613 - Hétfő-csütörtök: 10-11 óra - Büntető ügyek.

-          Dr. Vincze András - 70/364-6235 - Hétköznap: 10-12 óra - Minden ügycsoport.

-          Dr. Vízkeleti Vivien - 30/345-6256 - Hétfő-csütörtök: 14-15 óra - Minden ügycsoport.

-          Dr. Wirth Ágnes - 30/569-2848 - Kedd-péntek: 14-18 óra - Családjog, munkajog, ingatlanügyek.

 

Szolnok, 2020. április 3.

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun - Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020. május 09.

 

Magyar Ügyvédi Kamara – Oktatási és Akkreditációs Bizottsága

Gyakori kérdések - frissítve: 2020. május 9.

 

1.    Hány kreditpontot kell szerezni a veszélyhelyzet idején?

A 2/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat tartalmazza a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat alkalmazására vonatkozó speciális szabályokat.

A határozat értelmében a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez 2020-ban megszerezni szükséges kreditpontok közül legfeljebb hatot a továbbképzési időszakon belül a következő évben is megszerezhet. Az új szabály alapján a továbbképzésre kötelezettnek lehetősége van arra, hogy az adott továbbképzési évben 10 kreditet megszerezve a következő továbbképzési évben szerezze meg a maradék hat kreditpontot, a következő évben megszerzendő 16 kreditpont mellett.

 

2.     A Magyar Ügyvédi Kamara a veszélyhelyzetben ingyenesen biztosítja a kreditpontok megszerzését?

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 2020. március 19-én kelt, a tagsághoz intézett levelében ígéretet tett arra, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 2020-ban a korábbi kereteket megemelve biztosítja a kar valamennyi tagjának a kötelező továbbképzés akkor még 16 kredit pontos teljesítését térítés nélkül e-learning formájában.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat alkalmazásáról szóló 2/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat 3. pontjában úgy rendelkezett, hogy a Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséhez évente megszerezni szükséges kreditpontok közül legfeljebb hatot a Továbbképzési Időszakon belül a következő évben is megszerezhet.

Ennek megfelelően a 2020. évben minden Továbbképzésre Kötelezettnek csupán 10 kreditpontot kell megszereznie. A Magyar Ügyvédi Kamara ennek megfelelően - alkalmazkodva ehhez a döntéshez - az idei évben 8 helyett 10 kreditpont ingyenes megszerzésének a lehetőségét biztosítja valamennyi továbbképzésre kötelezett kolléga részére. Az erről szóló MÜK elnöki határozat itt olvasható: https://www.mük.hu/tajekoztatok.

 

3.     Hol tájékozódhatok a veszélyhelyzet miatt elmaradó képzési eseményekről?

A koronavírus járvány miatt elrendelet veszélyhelyzetre tekintettel számos képzési esemény elmaradt. A képzési események elmaradásával kapcsolatos részletekről a képzési helyek értesítik a továbbképzésre kötelezetteket. Amennyiben a képzési esemény nem kerül megtartásra, ennek ténye a képzési események nyilvántartásában is feltüntetésre kerül.

 

4.     Milyen képzéseket vehetek igénybe a veszélyhelyzet alatt, személyes képzések hiányában?

Az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül számos távoktatás keretében igénybe vehető képzési esemény érhető el. A Budapesti Ügyvédi Kamara 16 kreditpont megszerzését biztosítja a továbbképzésre kötelezettek részére ingyenesen, e-learning képzések formájában. A Magyar Ügyvédi Kamara a 2020-as évben 10 kreditpont megszerzését biztosítja a továbbképzésre kötelezettek részére ingyenesen, e-learning képzések formájában. Több képzési hely szintén távoktatás keretében pótolja a járvány miatt elmaradó képzéseit, a távoktatás útján elérhető képzések listájáról az OAB rendszeresen értesíti a területi kamarákat.

 

5.     Mit jelent az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége?

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, Üttv.) 1. § (4) bekezdése értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzés keretében a továbbképzésre kötelezetteknek főszabály szerint az 5 éves továbbképzési időszak során évente legalább 16db (a veszélyhelyzet alatt is folyamatban lévő első képzési évben minimum 10db), összesen pedig legalább 80db kreditpontot kell szerezniük.

 

6.     A MÜK mely szerve látja el a továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat?

A MÜK Alapszabályának VII.22. pontja szerint az oktatással és akkreditációval kapcsolatosan a MÜK-re háruló feladatokat a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (a továbbiakban: OAB) látja el.

 

7.     Kikre vonatkozik a továbbképzési kötelezettség?

A továbbképzési szabályzat személyi hatálya

         az ügyvédre,

         az alkalmazott ügyvédre,

         a kamarai jogtanácsosra,

         az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).

 

8.     Az ügyvédjelöltekre, jogi előadókra is vonatkozik a továbbképzési kötelezettség?

Nem, a továbbképzési kötelezettség csak az ügyvédre, az alkalmazott ügyvédre, a kamarai jogtanácsosra, és az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki.

 

9.      Meddig tart egy továbbképzési időszak? Mi történik a továbbképzési időszakot követően?

A továbbképzési időszak 5 év, amelyen belül a kötelezetteknek az összesen 80 kreditpontot, de évente legalább 16 kreditpontot kell szerezniük. Erre sor kerülhet képzési eseményeken való részvétellel vagy más, a Szabályzat szerint kreditpontszerzésre alkalmas módon. A minden egyes továbbképzési időszakot követően nyomban új, szintén 5 éves továbbképzési időszak kezdődik.

 

10.    Mi a következménye a továbbképzési kötelezettség elmulasztásának?

A mulasztót a kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben törli a tagi, illetve az egyéb kamarai nyilvántartásból.

 

11.     Milyen lehetőségem van, ha a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt töröltek a kamarai nyilvántartásból? Lehetek újra kamarai tag?

A mulasztás miatti kizárást követően abban az esetben kezdeményezhető az újbóli tagfelvétel, amennyiben a továbbképzésre kötelezett a mulasztással érintett időszakra vonatkozó továbbképzési kötelezettségét teljesíti.

 

12.    Mikor indul az első továbbképzési időszak?

Az első továbbképzési időszaka 2020. január 1-jén kezdődött. Aki 2020. január 1-ején továbbképzésre kötelezettnek minősül, annak 2024. december 31-ig tart az első továbbképzési időszak. Aki ezt követően válik továbbképzésre kötelezetté (mert pl. ezt követően veszik kamarai nyilvántartásba) annak a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak.

 

13.    A szünetelés, felfüggesztés ideje alatt is kell krediteket szerezni?

A szünetelő és felfüggesztett kötelezettet a szünetelés vagy felfüggesztés idejére továbbképzési kötelezettség nem terheli, kreditpont nem szerezhető. Ha az ügyvédi tevékenység szüneteltetése, illetve felfüggesztése időszaka az öt évet meghaladja, az ügyvédi tevékenység folytatásának a napjával új továbbképzési időszak kezdődik. Ha a szünetelés vagy felfüggesztés tartama az 5 évet meghaladta, a szüneteltetés, felfüggesztés kezdete előtt szerzett kreditpontokat nem lehet érvényesíteni.

 

14.    Hogyan szerezhető kreditpont? Milyen típusú képzési események vannak?

A szabályzatban nevesített képzési események előre meghatározott kreditpontszerzésre alkalmas tevékenységek, melyek a következők:

a)       részvétel tanfolyamon, illetve konferencián, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben;

b)      tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi, közigazgatási oktatói, előadói tevékenység;

c)       jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság;

d)      legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése;

e)      jogtudományi, államtudományi, és közigazgatástudományi képzésben tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység;

f)        papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, az Ügyvédek Lapjában, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése;

g)       mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság;

h)      papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása.

 

15.     Hány kreditpont szerezhető az egyes képzési eseményeken?

         a tanfolyamon és konferencián való részvétel óránként 1 kreditpontot ér, sikeres számonkérés esetén 2 kreditpontot,

         az oktatói, előadó tevékenység óránként 3 kreditet ér - amennyiben OAB által nyilvántartásba nem vett tanfolyamon, konferencián való oktatói, előadói tevékenység után kívánnak kreditpontot bejelenteni, úgy a kérelemhez a képzési eseményt szervező szervezet által kiállított igazolás mellett az előadás tematikáját is mellékelni kell,

         jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság alkalmanként 1 kreditet ér,

         az opponensi tevékenység 3 kreditet ér,

         mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság alkalmanként 1 kreditet ér,

         a legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése 10 kreditpontot ér,

         szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként 10 kreditet, a lektorálás szerzői ívenként 5 kreditet ér

A képzési eseményekkel kapcsolatos igazolások AVDH hitelesítéssel ellátva is benyújthatók.

 

16.     Hány percesnek kell lennie a képzési eseménynek ahhoz, hogy kreditpontot érjen?

Képzési esemény időtartamának el kell érnie az egy egész kreditpont megszerzéséhez szükséges mértéket (azaz pl. konferencia esetén a 60 percet), az ezt meghaladó képzési időre a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva. Azaz példaként egy 110 perces konferencián való részvételér 2 kreditpont szerezhető.

 

17.    Milyen szakmai nyelvvizsga alapján szerezhető kreditpont?

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által nyilvántartott, államilag elismert szakmai nyelvvizsga útján szerezhető kreditpont, nyelvi megkötés nélkül.

 

18.    Hogyan kell bejelenteni a szakmai publikációt?

A szakmai publikációt és annak lektorálását a Magyar Tudományos Művek Tárában (mtmt.hu) való közzétételt követően kell bejelenteni az OAB részére, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapon keresztül.

 

19.     Jár-e kreditpont a 2020. január 1-jét megelőzően teljesített oktatói, opponensi, publikációs stb. tevékenységért?

Nem, a szabályzat értelmében az 5.4.1. c)-i) pont szerint esetekben kizárólag akkor szerezhető kreditpont, ha az adott feltételt a továbbképzési időszakon belül teljesítették. Például egy 2017-ben megjelent 8000 karakteres publikációért nem érvényesíthető kreditpont.

20.     Van-e előírás a publikáció terjedelmére?

 

Igen, a publikáció terjedelmének az 1 kreditponthoz szükséges terjedelmet - a szóközökkel együtt számított 4000 karaktert - el kell érnie. E felett a matematikai kerekítés szabályai szerint határozzák meg a megszerezhető kreditpontot.

 

21.     Mit tehetek, amennyiben a képzési eseményt nem a meghirdetettek szerint tartották meg (nem egyezett az előadó személye, nem kaptam kreditpont igazolást stb.)?

A Továbbképzésre Kötelezett a nem Kamara vagy Munkáltató által szervezett Képzési Eseménnyel kapcsolatban legkésőbb a Képzési Esemény befejezését követő három munkanapon belül panaszt tehet az OAB-nál, amennyiben az nem felel meg a meghirdetett feltételeknek. Az OAB a panaszt hatvan napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a panaszost.

 

 

22.     Külföldi konferencián/képzésen is szerezhető kreditpont?

Igen, a továbbképzési szabályzat értelmében a nem Képzési Hely által külföldön vagy belföldön külföldi által szervezett tanfolyamot, konferenciát az azon részt vevő Továbbképzésre Kötelezett elektronikus úton jelentheti be az OAB-nak Képzési Eseményként történő nyilvántartásba vétel és kreditpontérték meghatározása érdekében. A bejelentésre az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül van lehetőség.

 

23.     Az első továbbképzési időszakot megelőzően (2020. január 1. előtt) szerzett szakmai nyelvvizsgáért, szakmai publikációért kapható-e kreditpont?

Nem, kreditpont csak az adott továbbképzési időszakban teljesített képzési eseményen szerezhető. Ez a nyelvvizsga és publikáció mellett valamennyi egyéb, a továbbképzési szabályzat 5.4.1. pontjában felsorolt képzési eseményre igaz.

 

24.     Kinek és hogyan kell igazolnia a kreditpont megszerzését?

A kamara és az akkreditált képzési hely által szervezett képzési eseményen szerzett kreditpontokról a szervező 15 napon belül kreditpont igazolást ad a résztvevők és az őket nyilvántartó kamara részére?

A továbbképzési szabályzat 5.4.1. c) -i) pontjában meghatározott esetekben a

továbbképzésekre kötelezettnek kell igazolnia a kreditszerzést az OAB felé. Az ehhez kapcsolódó igazolás minták a MÜK honlapjának „Továbbképzés" menüpontján keresztül érhetők el.

 

25.     Mi történik, ha egy képzési eseményhez számonkérés kapcsolódik, de az nem sikeres?

Amennyiben a képzési eseményhez számonkérés is kapcsolódik, de az nem sikeres, akkor a résztvevő a részvétel alapján járó kreditpontra jogosult. Ezen szabály alól kivétel az e-learning képzés, amelyek esetén a résztvevő sikertelen számonkérés esetén nem jogosult kreditpontra.

 

26.     Vannak-e kötelező képzési események?

Igen, a MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja, hogy a továbbképzésre kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos képzési eseményen vegyen részt. A kötelező képzések ingyenesen és elektronikus formában vehetők igénybe. A kötelező képzési eseménnyel elérhető kreditpontok száma a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontszám egynegyedét, tehát a teljes továbbképzési időszakban a 20 kreditpontot nem haladhatja meg. A 2020-as évre a MÜK elnöksége egyelőre nem határozott meg kötelező képzési eseményt.

 

27.     Kell-e fizetni a képzési eseményekért?

A Képzési esemény ingyenes vagy visszterhes lehet. A díjat a képzési helyek szabadon határozzák meg.

A MÜK által kötelezővé tett képzési eseményen a részvétel ingyenes és a kötelezettek számára elektronikus úton biztosítandó.

 

28.      Milyen feltételekkel vehetők igénybe a képzési események?

A kötelezett jogosult bármilyen, a saját kamarája által szervezett / bonyolított képzési eseményen részt venni. Egyéb képzési hely által szervezett eseményén, vagy másik kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményen történő részvétel lehetősége az adott kamarától, vagy a képzési hely által alkalmazott feltételektől függ (pl. létszámkorlát, díjfizetés). A képzési eseményen történő részvételről a képzési esemény szervezője kreditpontigazolást állít ki. A képzési hely köteles 15 napon belül az érintett kamaránál is bejelenteni a képzési eseményen résztvevők által megszerzett kreditpontokat.

 

29.      Hol érhető el a képzési események listája?

A képzési események nyilvántartása a MÜK kötelező továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus ügyviteli rendszerén keresztül érhető el. Ez valamennyi, az OAB által nyilvántartásba vett képzés adatait tartalmazza.

 

30.      Hány kreditpontot kell szerezni a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez?

A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt 80 kreditpontot és ezen belül évente legalább 16 kreditpontit összegyűjt.

A következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont vehető nyilvántartásba.

 

 

31.      Teljesíthető-e a továbbképzési kötelezettség kizárólag e-learning képzések útján?

Igen, erre vonatkozóan a hatályos szabályzat nem tartalmaz korlátozást.

 

32.      Van-e életkor alapú kedvezmény?

A kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével automatikusa mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az a továbbképzésre kötelezett, aki legkésőbb a továbbképzési időszakban a 75. életévét betölti.

 

33.      Szerezhet-e valaki évente több mint 16 kreditet? Mi történik a többlet kreditekkel?

Igen, azonban a következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át.

A kamara elnöksége - vagy a kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a kötelezettet kérelmére engedélyezheti, hogy a kötelezett több pontot is átvihessen a következő időszakra, amennyiben valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem tudta megszerezni az időarányosan szükséges kreditpontot.

 

34.     Mi történik, ha valaki 16 kreditnél kevesebbet szerzett az adott évben? Pótolhatja a következő képzési évben?

A 2/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat értelmében a továbbképzésre kötelezett a 2020. évi továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez évente megszerezni szükséges kreditpontok közül a következő évben legfeljebb hatot a továbbképzési időszakon belül a következő évben is megszerezhet. Az új szabály alapján a továbbképzésre kötelezettnek lehetősége van arra, hogy a 2020. továbbképzési évben 10 kreditet megszerezve a következő továbbképzési évben pótolja a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges 16 kreditpontot.

 

35.     Mentesülhetek a továbbképzési kötelezettség alól?

A továbbképzési szabályzat bizonyos feltételek teljesítése esetén a képzésre kötelezetteket mentesíti a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik, és nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre.

A hatályos szabályok szerint a kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével a továbbképzési kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési időszakban

a)       a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatástudomány területén tudományos fokozatot szerzett, és ezt a Kamara előtt igazolja,

b)      mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult, és ezt a Kamara előtt igazolja,

c)       egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karán, akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve képzési helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy - legalább negyvenöt perces - tanóra oktatói tevékenységet végzett, és ezt a Kamara előtt igazolja, vagy

d)      a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget, és ezt a Továbbképzésre Kötelezett vagy Munkáltatója a Kamara előtt igazolja.

A mentesítésre jogosító feltételt annak teljesítését követő hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig kell igazolni a kamara felé. Ez az eset sem mentesít az alól, hogy a kötelezett a MÜK által az ügyvédi tevékenységet végző kamarai nyilvántartottak számára kötelezővé tett képzési eseményeken részt vegyen. További mentességi eset, ha a kötelezett valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem volt képes teljesíteni továbbképzési kötelezettségét, és az őt nyilvántartó kamara elnöksége - vagy a kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a továbbképzési időszakon belül előterjesztett kérelmére részben vagy egészben mentesíti őt a folyó továbbképzési időszakára vonatkozó továbbképzési kötelezettség alól.

A mentesítés iránti kérelem a MÜK kötelező továbbképzéshez kapcsolódó elektronikus ügyviteli rendszerén (www.muktovabbkepzes.hu) keresztül nyújtható be. A kérelemhez az azt igazoló okiratok (pl. a szakjogász diploma másolata, vagy az OAB által javasolt igazolás minta) az elektronikus felületen keresztül csatolhatók. A kérelmet a továbbképzésre kötelezettet nyilvántartó területi kamara bírálja el.

 

36.     Ki dönt a mentesítésről?

A mentesítésről a továbbképzésre kötelezettet nyilvántartó területi kamara határoz. A döntéséről a továbbképzésre kötelezett mellett az OAB-ot is értesíti.

 

37.     A 2018. január 1. előtt szerzett szakjogászi cím, vagy tudományos fokozat alapján mentesülhet-e a továbbképzési kötelezettség alól?

A 2018. január 1. előtt szerzett szakjogászi oklevél és tudományos fokozat alapján nem kezdeményezhető mentesítés.

 

38.     Hol és meddig kell kezdeményeznem a mentesítést?

A mentesítést a területi kamaránál kell kezdeményezni, a feltétel teljesítését követő hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig. A kérelem a MÜK elektronikus továbbképzési rendszerén (www.muktovabbkepzes.hu) keresztül terjeszthető elő.

 

39.     Hogyan kell igazolnom a tudományos fokozat, illetve a szakjogászi oklevél megszerzését?

A mentesítés iránti kérelem a MÜK kötelező továbbképzéshez kapcsolódó elektronikus ügyviteli rendszerén (www.muktovabbkepzes.hu) keresztül nyújtható be. A kérelemhez az azt igazoló okiratok (pl. a szakjogász diploma másolata, vagy az OAB által javasolt igazolás minta) az elektronikus felületen keresztül csatolhatók.

 

40.      Ki dönt a mentesítésről?

A mentesítésről a területi kamara dönt, a határozatról a továbbképzésre kötelezett mellett az OAB-ot is tájékoztatja.

 

41.      A mentesítés csak az adott továbbképzési időszakra vonatkozik?

Igen, a mentesítés csak az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik.

 

42.      Mentesítés esetén egyáltalán nem kell kreditet szeretni?

A mentesítés nem vonatkozik a MÜK elnöksége által kötelezővé tett képzésekre, azaz amennyiben a MÜK előír ilyen képzéseket, azokat a mentesítéstől függetlenül teljesíteni kell. Ez az életkor alapú mentesítés esetére is igaz.

 

43.      Mikor kezdeményezhető mentesítés a ProBono képzés alapján?

A továbbképzési szabályzat 2.15. d) pontja alapján mentesítés abban az esetben kezdeményezhető, amennyiben a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet által előírt továbbképzési kötelezettséget. A hatályos szabályozás alapján mentesítés első alkalommal 2022. január 1-jét követően kezdeményezhető.

 

44.      A ProBono képzés útján szerzett kreditpontokat be kell jelenteni?

Nem, ebben az esetben a továbbképzésre kötelezetteknek az kell igazolniuk, hogy a mentesítéshez szükséges feltételeknek megfelelnek. Ehhez nincs szükség a kreditek a ProBono képzés során szerzett kreditek egyenkénti bejelentésére.

 

45.      Mikor indul el a MÜK elektronikus továbbképzési rendszere?

A MÜK kötelező továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus ügyviteli rendszere 2020 márciusában indult el. A felületre a MÜK honlapján keresztül, Ügyfélkapus azonosítást követően lehet belépni. A rendszeren keresztül lehet nyomon követni az adott időszakban megszerzett és még teljesítendő krediteket, itt érhető el a képzési események nyilvántartása és itt lehet bejelenteni az 5.4.1. c)-i) szerintieseményeken szerzett kreditpontokat is.

A rendszer elérhetősége: www.muktovabbkepzes.hu

A rendszer működését bemutató videó elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v= myJUmgqA24

46.     A vidéki kamarai tagok is hozzáférnek a MÜK elektronikus rendszeréhez?

Igen, a MÜK elektronikus továbbképzési rendszere valamennyi továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhető.

 

47.     Hol tudok tájékozódni az engem nyilvántartó kamara által szervezett képzésekről?

A területi kamarák minden év december 15-ig kötelesek közzé tenni a honlapjukon a következő évre vonatkozó képzési programjukat, amelyben legalább 16 kredit megszerzését kell biztosítaniuk a tagjaik részére (a szabály a veszélyhelyzet alatt értelemszerűen nem alkalmazandó). E mellett a képzési események nyilvántartása is tartalmazza a kamarák által szervezett képzési eseményeket.

 

48.     Milyen tárgyú képzések közül választhatok?

A képzési helyek és a területi kamarák olyan képzési események nyilvántartásba vételét kezdeményezhetik az OAB-nál, amelyek az ügyvédi tevékenységet folytatók számára hasznosak. A képzései szakmai színvonalát az OAB a képzés nyilvántartásba vételekor előzetesen, illetve a képzés ellenőrzésekor utólagosan is vizsgálja. A képzések lehetnek jogi tárgyú képzések, illetve egyéb, az ügyvédi tevékenységet folytatók számára hasznos képzések, pl. nyelvi képzések és az elektronikus ügyintézést támogató képzések.

 

49.     Meddig kell megőriznem a továbbképzéssel kapcsolatos dokumentumokat?

A kötelezett a kamara felhívására a továbbképzési időszak alatt és azt követő 5 éven át köteles igazolni

a)      a megszerzett kreditpontjait,

b)      a kötelezettség teljes vagy időarányos teljesítését

c)      azokat a körülményeket, amelyek a kötelezettség alóli mentességét eredményezték. Az igazolási kötelezettség egyben adat (irat) megőrzési kötelezettség is, tehát a kötelezettnek a továbbképzés során kapott kreditpont-igazolásokat és valamennyi, a továbbképzési kötelezettség teljesítésével és a mentességi okokkal kapcsolatos iratait és adatait legalább 5 évig, lényegében tehát a következő továbbképzési időszak végéig meg kell őriznie.

A kötelezett képzési hely által a kamaránál bejelentett kreditpontjait a kamara tartja nyilván.

 

50.     Hol tehetők fel a kötelező képzéssel kapcsolatos kérdések?

A kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel kérjük, hogy elsősorban az Önöket nyilvántartó területi kamara oktatásért felelős szervéhez forduljanak. A kamarák észrevételei alapján OAB rendszeresen frissíti tájékoztatók tartalmát.

 

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.05.05.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága frissítette a távoktatás útján elérhető képzések listáját. A képzések között már szerepelnek azok a MÜK által szervezett ingyenes képzések, amelyeket ezen a héten vett nyilvántartásba az OAB és amelyek a www.muktovabbkepzes.hu oldalon érhetők el. Felhívom figyelmeteket, hogy a listán ingyenesen és visszterhesen igénybe vehető képzési események egyaránt szerepelnek.

 

A távoktatás (e-learning) útján elérhető képzések listája – 2020.05.05.

 

1.      Keresetindítás a közigazgatási perben (MÜK)- 1 kredit elérés: www.muktovabbkepzes.hu

2.      Azonnali jogvédelem a közigazgatási perben (MÜK)- 1 kredit elérés: www.muktovabbkepzes.hu

3.      Első fokú közigazgatási peres eljárás (MÜK)- 1 kredit elérés: www.muktovabbkepzes.hu

4.      Az első fokú közigazgatási bíróság döntési jogköre és határozatai (MÜK)- 1 kredit elérés: www.muktovabbkepzes.hu

5.      A versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó bírói gyakorlat (MÜK/BÜK) - 1 kredit

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

6.      Compliance a mindennapokban. Bevezetés a nemzetközi gazdasági szankciók rendszerébe. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tudnivalók (MÜK/BÜK) - 1 kredit

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

7.      Általános ismeretek kamarai jogtanácsosok részére (MÜK/BÜK) - 1 kredit elérés: www.muktovabbkepzes.hu

8.      Ügyvédi tevékenység adózásáról (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

9.      dr. Géczi Zsuzsanna: A fegyelmi apparátus működése, a fegyelmi ügyek kezelése (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

10.    dr. Laki Lajos: Az ügyvédi adatkezelés alapjai (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

11.    dr. Ésik Sándor: A kirendelt védői munka aktuális kérdései (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

12.   Eseti választottbíráskodás (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

13.   MiFID II szakmai képességek és kompetenciák - Általános ismeretek (Budapest Institute of Banking Zrt.) - 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

14.   MiFID II szakmai képességek és kompetenciák - Termékismeret (Budapest Institute of Banking Zrt.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

15.   Aktuális banki szabályozói kihívások szakértőknek (CRR2 - CRDV) (Budapest Institute of Banking Zrt.) - webinárium, időpont: 2020. május 5., 6 kredit

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

16.   Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban (Budapest Institute of Banking Zrt.) -

webinárium, időpont: 2020. május 13., 6 kredit

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

17.   Hitelbiztosítékok joga és gyakorlata (Budapest Institute of Banking Zrt.) -

webinárium, időpont: több alkalmas képzés, első képzési nap 2020. május 26., 10 kredit

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

18.   A munkavállaló adatainak kezelése és védelme (Menedzser Praxis Kft.) - 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el

elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

19.   Személyiségi jogok a munkaviszonyban (Menedzser Praxis Kft.) - 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el

elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

20.   A jogegységi panaszeljárás előterjesztésének feltételei és elbírálása (Menedzser Praxis Kft.) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

21.   Közigazgatási hatósági eljárás - az ügyvédi gyakorlat szemszögéből. (I.) Alapeljárás (Menedzser Praxis Kft.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el

elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

22.   Közigazgatási hatósági eljárás - az ügyvédi gyakorlat szemszögéből. (II.) Jogorvoslatok (Menedzser Praxis Kft.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el

elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

23.   Közigazgatási perrendtartás legfrissebb gyakorlata az ügyvédek szemszögéből (Menedzser Praxis Kft.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el

elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

24.   A védő szerepének átalakulása a büntetőeljárásban (Menedzser Praxis Kft.) - 1 kred it, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el

elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

25.   A jogegységi panaszeljárás előterjesztésének feltételei és elbírálása (Menedzser Praxis Kft.) - 1 kredit - a képzés 2020. május 11-től érhető el

elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

26.   "Perkoncentráció" a büntetőeljárásban, a bizonyítási eljárás változásai (Menedzser Praxis Kft.) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

27.   Új Pp. a gyakorlatban - Hogyan írjunk jó keresetlevelet? (Menedzser Praxis Kft.) - 1

kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

28.   Új Pp. a gyakorlatban - Bizonyítás (Menedzser Praxis Kft.) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el

elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

29.   Új Pp. a gyakorlatban - Határozatok és jogorvoslatok (Menedzser Praxis Kft.) - 1

kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 11-től érhető el elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/

30.   Vagyonvédelem és kamerák használatának adatvédelmi kérdései (Infoszféra Kft.) -

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 4. - 2020. december 31. között, 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: https://infoszfera.hu/videokategoriak/kotelezo-ugyvedi-tovabbkepzes/

31.    Munkahelyi ADATKEZELÉS - A munkavállalók megfigyelése legálisan (Infoszféra Kft.)

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 4. - 2020. december 20. között, 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: https://infoszfera.hu/videokategoriak/kotelezo-ugyvedi-tovabbkepzes/

32.    Az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó munkajogi szabályok (Wolters Kluwer Kft.) .) - e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 11. - 2024. november 22. között, 1 kredit

elérés: http://landing.wolterskluwer.hu/munkaiogi-szabalyok-koronavirus

33.    A fizetési meghagyás elmélete és gyakorlata - Online Jogi képzés (System Media Kft.)

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. március 13. - 2020. december 27. között, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár), - a képzés 2020. május 13-tól érhető el elérés: https://systemmedia.hu/

34.    Esetjog és aktualitások a közbeszerzésben (System Media Kft.)

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. március 11. - 2020. december 27. között, 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár), - a képzés 2020. május 11-tól érhető el elérés: https://systemmedia.hu/

35.    Az elektronikus közbeszerzés jogi alapjai (System Media Kft.)

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. március 11. - 2020. december 27. között,

2 kredit, - a képzés 2020. május 11-tól érhető el elérés: https://systemmedia.hu/

36.    A közigazgatási perrendtartás gyakorlata (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 4-től érhető el

elérés: http://oktatas.mavor.hu/

37.    Polgári perrendtartás 2020 - bírói tapasztalatok napjainkig (MAVOR Legal Kft.) e­learning képzés, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 4-től érhető el elérés: http://oktatas.mavor.hu/

38.    A koronavírus munkajogi hatásai (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 4-től érhető el

elérés: http://oktatas.mavor.hu/

39.    Az általános közigazgatási rendtartás gyakorlata - Fókuszban a bizonyítás (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit, - a képzés 2020. május 4-től érhető el elérés: http://oktatas.mavor.hu/

40.    A 2017.évi XC törvény (Be.) a bírósági eljárást érintő leglényegesebb újításai (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit - a képzés 2020. május 4-től érhető el, elérés: http://oktatas.mavor.hu/

41.    A hagyatéki eljárás és az új Ptk. öröklési joggal kapcsolatos változásai (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit - a képzés 2020. május 4-től érhető el

elérés: http://oktatas.mavor.hu/

42.    Hatékony jogi eszközök pénzkövetelések behajtásához, biztosításához (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 4-től érhető el

elérés: http://oktatas.mavor.hu/

43.    INGATLANJOG AKTUALITÁSAI 2020 (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) - a képzés 2020. május 4-től érhető el

elérés: http://oktatas.mavor.hu/

 

44.    Munkaviszony járványügyi vészhelyzet idején (Vezinfó Kft.) e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 8. - 2020. október 01. között, 2 kredit,

elérés: www.vezinfo.hu

 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága

 

 

 

Kamarai Hírlevél - 2020.04.21. (2020.03.30.)

 

A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara és a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Rendőr­főkapitányság egyeztetése alapján - a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara külön vállalást tevő ügyvédei segítségével a COVID-19 okozta veszélyhelyzet esetére alkalmazandó kirendelési listát állított össze 2020. március 30. napján. A megállapodás alapján a nyomozó hatóság a Kamara által megküldött kirendelési/ ügyeleti rendben feltüntetett kollégát keresi és amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor az ügyben írásos feljegyzés készül, amely tanúsítja, hogy a Kamara kirendelési listáján szereplő ügyvéd nem volt elérhető. Ezt követően a nyomozó hatóság eljáró tagja az alábbi listán szereplő ügyvédet keresi. Ez az eljárásrend betartja a 2017. évi XC. törvény és a 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit és végrehajtási jogszabályokat, ugyanakkor ennek eredménytelensége esetén biztosítja azt, hogy ne hiúsuljon meg a védő miatt eljárási cselekmény. Ennek alapján nem sérülnek a hivatkozott jogszabályok, ugyanakkor biztosítható a védő büntetőeljárásban való részvétele. A kollégák neve területi egységenként, akik korlátozás nélkül vállalták a kirendelést és az ügyeletet:

Szolnok, Törökszentmiklós területi egység:

-         Ahmadné Dr. Labanics Éva ügyvéd Szolnok - T: 70/317-9397 e-mail: info@ahmadne.hu

-         Dr. Boróczki Mihály ügyvéd Szolnok - T: 30/645-7798

e-mail: dr.boroczki.mihaly@gmail.com

-         Dr. Erdei Gyula ügyvéd Szolnok - T: 20/943-1202 e-mail: drerdeigyula@chello.hu

Dr. Csizmás Artúr ügyvéd Szolnok - T: 30/228-9090 e-mail: drcsizmasartur@,gmail.com

Dr. Markót Imre ügyvéd Szolnok, Törökszentmiklós - T: 30/158-1048 e-mail: drmarkot@gmail.com

-         Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd / M Ügyvédi Iroda Szolnok - T: 20/458-9707, 20/283-3636 - e-mail: m.ugyvedi.iroda.szolnok@gmail.com

-         Dr. Vincze András ügyvéd, Szolnok, Törökszentmiklós - T: 70/364-6235 e-mail: vinczeand@gmail.com

Mezőtúr

-         Dr. Ambrózyné Dr. Tóth Gabriella ügyvéd Mezőtúr - T: 30/289-3742 e-mail: drtoth.gabriella@gmail.com

-        Dr. Gáli Mihály Mezőtúr - T: 30/938-3275 - e-mail: drgali@drgali.hu Tiszafüred

-         Dr. Baranyi Sándor ügyvéd Tiszafüred - T: 70/398-3026 e-mail: ugyved.baranyi@,hotmail.hu

Karcag

-         Dr. Auner Tamás ügyvéd Karcag - T: 20/962-4094 e-mail: sirdrthomasauner@gmail.com

Jászberény

-         Dr. Balogh Tamás ügyvéd / Dr. Balogh Tamás ügyvédi Iroda Jászberény T: 20/925-0529 - e-mail: drbtjb@gmail.com

-         Dr. Körei-Nagy Katalin ügyvéd Jászberény - T: 70/387-4293 e-mail: koreinagykatalin@gmail.com

-         Dr. Mező Gábor Illés ügyvéd - T: 20/337-7750 e-mail: dr.mezo.gabor@gmail.com

Kunszentmárton

-   Dr. Markót Imre ügyvéd Kunszentmárton - T: 30/158-1048 e-mail: drmarkot@gmail.com

 

Szolnokon, 2020. április 21. napján.

 

Dr. Rékási Róbert Pál
kamarai elnök

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.04.19.

 

1./ A kamara tagjai által tett PRO BONO felajánlás megismertetése érdekében a Kamara próbált minél több fórumot elérni a felajánlás megismertetésére.  Egyeztetés történt az Új Néplap szerkesztőségével. Az egyeztetés eredményeképpen az Új Néplap tegnapi, szombati (2020.04.18.) számában megjelent a közlemény, és a cikk részeként valamennyi kolléga neve elérhetősége, a segítségnyújtás időpontja és az ügycsoportok részletes megjelölése.  Ezzel azok az állampolgárok is információhoz jutnak, akik internetes elérhetőséggel nem rendelkeznek, vagy egyáltalán nem használnak internetet. Külön köszönet Király Ernő Főszerkesztő Úrnak és Mészáros Géza Úrnak a cikk szerzőjének. A tájékoztatás szerint két három napon belül a cikk megjelenik a SZOLJON.HU felületen is.

Ugyancsak megjelent a hirdetés Dr. Berkó Attila kormánymegbízott Úrral történt egyeztetés után a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján is 2020. április 16. napján. A tájékoztató a kormányhivatal nyitó oldalán megtalálható, és a hivatkozásra kattintva a lista kamaránk honlapjára irányítja az olvasót, így a teljes lista elérhető. Köszönjük Dr. Berkó Attila Kormánymegbízott Úrnak.

A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat Facebook oldalán Hubai Imre elnök Úr 2020. április 06. napján osztotta meg a tájékoztatást. Hubai Imre Úr kezdeményezésére indult el a PRO BONO, Jász- Nagykun Szolnok Megye személyes kötelezettségvállalást tevő ügyvédeinek ingyenes, telefonos jogi segítségnyújtása a COVID-19 okozta veszélyhelyzet idejére.  Köszönöm a kollégáknak a felajánlást és bízom abban, hogy most már mind az írott mind az elektronikus fórumokon megjelent tájékoztatás alapján a felajánlás kellően ismertté vált.

 

2./ A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kamara elnöksége az írásban lebonyolított szavazás eredményeképpen a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházért Alapítványnak a COVID- 19 okozta károk enyhítésére, a védekezésben részt vevők munkájának segítésére, a szükséges eszköz vásárlásra 28/2020. (IV. 17.) Elnökségi határozattal 500.000 Ft azaz ötszázezer forint támogatás átadásáról döntött. Az elnökségi határozat heghozatala – a szavazás eredményének megállapítása után 2020.04.17. napján – a támogatás összege átutalásra került a Hetényi Géza Kórházért Alapítvány bankszámlájára.

 

Szolnok, 2020. április 19.

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi kamara

 

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.04.14.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága által közzétett távoktatás (e-learning) útján elérhető képzések listája

2020. április 12.

 

1.        A versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó bírói gyakorlat (MÜK/BÜK) - 1 kredit

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

2.        Compliance a mindennapokban. Bevezetés a nemzetközi gazdasági szankciók rendszerébe. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tudnivalók (MÜK/BÜK) - 1 kredit

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

3.        Általános ismeretek kamarai jogtanácsosok részére (MÜK/BÜK) - 1 kredit elérés: www.muktovabbkepzes.hu

4.        Ügyvédi tevékenység adózásáról (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

5.        Eseti választottbíráskodás (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.muktovabbkepzes.hu

6.        MiFID II szakmai képességek és kompetenciák - Általános ismeretek (Budapest Institute of Banking Zrt.) - 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

7.        MiFID II szakmai képességek és kompetenciák - Termékismeret (Budapest Institute of Banking Zrt.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

8.        Aktuális banki szabályozói kihívások szakértőknek (CRR2 - CRDV) (Budapest Institute of Banking Zrt.) - webinárium, időpont: 2020. május 5., 6 kredit

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

9.        Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban (Budapest Institute of Banking Zrt.) -

webinárium, időpont: 2020. május 13., 6 kredit

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

10.    Hitelbiztosítékok joga és gyakorlata (Budapest Institute of Banking Zrt.) -

webinárium, időpont: több alkalmas képzés, első képzési nap 2020. május 26., 10 kredit

elérés: https://www.bib-edu.hu/online elerheto kurzusok

11.   A munkavállaló adatainak kezelése és védelme (Menedzser Praxis Kft.) - 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: http://menedzserpraxis.hu/

12.   Személyiségi jogok a munkaviszonyban (Menedzser Praxis Kft.) - 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: http://menedzserpraxis.hu/

13.   A jogegységi panaszeljárás előterjesztésének feltételei és elbírálása (Menedzser Praxis Kft.) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: http://menedzserpraxis.hu/

14.   Közigazgatási hatósági eljárás - az ügyvédi gyakorlat szemszögéből. (I.) Alapeljárás (Menedzser Praxis Kft.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: http://menedzserpraxis.hu/

15.   Közigazgatási hatósági eljárás - az ügyvédi gyakorlat szemszögéből. (II.) Jogorvoslatok (Menedzser Praxis Kft.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: http://menedzserpraxis.hu/

16.   Vagyonvédelem és kamerák használatának adatvédelmi kérdései (Infoszféra Kft.) -

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 4. - 2020. december 31. között, 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: https://infoszfera.hu/videokategoriak/kotelezo-ugyvedi-tovabbkepzes/

17.   Munkahelyi ADATKEZELÉS - A munkavállalók megfigyelése legálisan (Infoszféra Kft.)

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 4. - 2020. december 20. között, 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: https://infoszfera.hu/videokategoriak/kotelezo-ugyvedi-tovabbkepzes/

18.   Az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó munkajogi szabályok (Wolters Kluwer Kft.) .) - e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 11. - 2024. november 22. között, 1 kredit

elérés: https://shop.wolterskluwer.hu/rendezvenyek

19.   A fizetési meghagyás elmélete és gyakorlata - Online Jogi képzés (System Media Kft.)

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. március 13. - 2020. december 27. között, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) elérés: https://systemmedia.hu/

20.   A közigazgatási perrendtartás gyakorlata (MAVOR Legal Kft.) e-leaming képzés, hozzáférhető 2020. április 15. - 2021. április 15. között, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) elérés: www.mavor.hu

21.   Polgári perrendtartás 2020 - bírói tapasztalatok napjainkig (MAVOR Legal Kft.) e­learning képzés, hozzáférhető 2020. április 15. - 2021. április 15. között, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.mavor.hu

22.   A koronavírus munkajogi hatásai (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 15. - 2021. április 15. között, 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár)

elérés: www.mavor.hu

23.   Az általános közigazgatási rendtartás gyakorlata - Fókuszban a bizonyítás (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 15. - 2021. április 15. között, 4 kredit,

elérés: www.mavor.hu

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.04.03.

 

TÁJÉKOZTATÓ
az ügyfelek távazonosításáról és az okirati ellenjegyzés során a távelőttemezésről

 
1. Távazonosítás
1.1. Van-e lehetőség az ügyfelek távazonosítására akkor is, ha korábban sosem találkozott az ügyvédi tevékenység gyakorlójával?

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) nem írja elő, hogy a természetes személy (járjon el bár saját nevében, meghatalmazottként vagy törvényes képviselőként) azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ugyanakkor csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha a felügyelő szerv – amely ügyvédek esetében a Magyar Ügyvédi Kamara – meghatározza ennek a módját, és az alkalmazható elektronikus hírközlő eszközt előzetesen auditálja. Ebből következően a Pmt. hatálya alá tartozó esetekben akkor végezhető el az azonosítás személyes megjelenés nélkül, ha e feltételek fennállnak, míg a Pmt. hatálya alá nem tartozó esetekben az ügyvéd minden további nélkül azonosíthatja a természetes személyt akkor is, ha az nem jelenik meg előtte személyesen.

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése a személyes megjelenés nélküli azonosítás módját az. 1.2. pontban meghatározottak szerint meghatározta, és az alkalmazható elektronikus hírközlő eszközöket a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az 1.2. pont szerint auditálta.

Azaz akár a Pmt. hatálya alá tartozó, akár a Pmt. hatálya alá nem tartozó ügyekben van lehetőség távazonosításra, függetlenül attól, hogy találkoztunk-e előzetesen az ügyféllel vagy sem.

1.2. Milyen elektronikus eszköz használható távazonosításra?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Pmt. szabályzat) 5.1-5.3. pontja alapján az azonosításra előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is sor kerülhet. A Pmt. hatálya alá tartozó esetekben a távazonosításra tehát a Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus hírközlési eszköz útján kerülhet sor, azonban célszerű az okiratbiztonság érdekében ezeket a szabályokat alkalmazni a Pmt. hatálya alá nem tartozó azonosítások esetén is.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az 1/2019. (VII.31.) határozatában határozta meg az azonosítás során használható egyes elektronikus hírközlő eszközöket. Ezek:

a) a Skype szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 8.50.0.38 vagy újabb verziója

b) a Skype for Business szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 16.0.4795.1000 vagy újabb verziója

c) a Microsoft Teams szoftver Windows és macOS operációs rendszerre kiadott 1.2.00.4664 vagy újabb verziója, az iOS operációs rendszerre kiadott 1.0.80 vagy újabb verziója, az Android operációs rendszerre kiadott 1416/1.0.0.2019071503 vagy újabb verziója,

d) a bluejeans.com honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás,

e) a Google Hangouts Meet azon szolgáltatása, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését az alkalmazáson belül biztosítja (2020. április 3-tól).

A Zoom auditációját a MÜK elnöke 2020. április 3-án visszavonta, az eddig e rendszerrel történt távazonosítás és távellenjegyzés érvényességét ez nem érinti.

1.3. Hogyan kell elvégezni a távazonosítást?

A távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul.

Ezt követően az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozgatását is meg kell követelni az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető (pl. az okmányon található hologramon az okmány mozgatása esetén jól felismerhetően megtörik a fény).

Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.

Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről.

A Pmt. hatálya alá tartozó távazonosítás esetén fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazni, illetve kifejezetten nyilatkoztatni kell az azonosított személyt arról is, hogy ő maga, közeli hozzátartozója vagy a vele szoros kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplőnek minősül-e, amely esetben a kiemelt közszereplőkre irányadó szabályok szerint kell az azonosítás során eljárni.

Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az ügyvédnek rögzítenie szükséges (fel kell venni), és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.

Az ellenjegyzett okiratban nem szükséges utalni arra, hogy a természetes személy azonosítása videotelefon útján történt, de akadálya sincsen annak, hogy az ellenjegyzés szövegében erre hivatkozzon az ügyvéd.

2. Távelőttemezés (videotelefon útján történ aláírás)
2.1. Van-e lehetőség távelőttemezésre akkor is, ha korábban az ügyfél sosem találkozott az ügyvédi tevékenység gyakorlójával?

Ha a fél azonosítását az ügyvéd már korábban akár az adott, akár más korábbi ügyben, akár személyesen, akár távazonosítás útján maga elvégezte, lehetősége van az okiratot ellenjegyezni akkor is, ha az okirat aláírása, illetve az aláírás sajátként történő elismerése fizikailag nem az ügyvéd vagy a helyettesítésére jogosult jelenlétében, hanem videotelefon útján történt.

Ez a lehetőség akkor is nyitva áll, ha a fél a papíralapú okiratot belföldön vagy külföldön írja alá, illetve ha a fél az ügyvédnek szóló meghatalmazást ír alá, feltéve, hogy azt az ügyvéd ellenjegyzi. A meghatalmazást tartalmazó okirat ellenjegyzése értelemszerűen nem váltja ki azt, hogy az ügyvédnek ezen túlmenően a meghatalmazást el is kell fogadnia. A meghatalmazás elfogadása az ellenjegyzés részeként is történhet.

2.2. Távaláírás vagy távelőttemezés?

Okiratbiztonsági okból célszerűbb videotelefon alkalmazása esetén az aláírás sajátként történő elismerése fordulatot alkalmazni, mivel ebben az esetben könnyebben biztosítható, hogy a videotelefonon keresztül tett nyilatkozat és az okirat megfeleltetése biztosított legyen. Ha az okirat aláírása történik videotelefonon keresztül az ügyvéd előtt, az kétségeket ébreszthet azzal kapcsolatban, hogy az ügyvédhez később megérkező papíralapú okirat azonos-e azzal, amit ilyen módon előtte írtak alá.

2.2. Hogyan kell elvégezni a távelőttemezést?

A későbbi jogviták elkerülése érdekében videotelefonon alapuló ellenjegyzés során minden esetben az okirat tartalmát a féllel közösen különös figyelemmel célszerű egyeztetni.

Az ellenjegyző ügyvédnek a videotelefonálás során kifejezetten nyilatkoztatnia kell az érintett felet arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratának, feltéve, hogy ezt a nyilatkozatot maga az okirat nem tartalmazza.

A videotelefonon történő aláírás, illetve az aláírás videotelefonon keresztül törtnő sajátkénti elismerése nem mentesíti az ügyvédet a félnek az adatváltozásra kiterjedő, a törvényben előírt esetekben a JÜB-öléssel együtt járó azonosítására irányuló kötelezettsége teljesítése alól.

A videotelefonálásról felvételt kell készíteni, és a felvételt az okirattal együtt, annak megőrzési idején belül meg kell őrizni, azzal, hogy a jogviták elkerülése érdekében azt célszerű minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel is ellátni.

Az ellenjegyzett okiratban nem szükséges utalni arra, hogy az aláírás sajátként való elismerésére videotelefon útján került sor, de akadálya sincsen annak, hogy az ellenjegyzés szövegében erre hivatkozzon az ügyvéd.

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.04.01.

 

Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat alapján 2020. január 01. napjától megindult az öt éves képzési időszak első éve. A 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján kihirdetett veszélyhelyzet alapvető változásokat   hozott, gyakorlatilag az élőszavas képzési események beláthatatlan időre a veszélyhelyzet megszűnéséig  nem tarthatók meg. Az, hogy a 2020. év teljes képzési évnek minősül-e, vagy ebben a Magyar Ügyvédi Kamara tesz-e érdemi módosító intézkedéseket, most nem látható. Nyilvánvaló, hogy reagálnunk kell azon veszélyhelyeztre amely megváltoztatja életünket, munkánkat, mindennapjainkat. Nem mentes ez alól a képzés sem. Amint arról korábban tájékoztatást adtam a Magyar Ügyvédi Kamara a rendkívüli helyzetben nem 8 hanem 16 kreditpontot biztosít térítés-mentesen minden kamarai tag részére, így a képzési kötelezettséget kizárólag e-learning útján is teljesíteni lehet.

 

Több kolléga jelezte az e-learning előadások elérhetőségével kapcsolatos problémát, ezért röviden és remélhetőleg érthetően levezetjük az e-learning elérési lehetőségét az e-learning útján megszerezhető kreditpontok realizálásának folyamatát.  

Az eléréshez az alábbiak szerint kell eljárni:

 

A Magyar Ügyvédi Kamara által biztosított e-learning képzések a https://eugyintezes.magyarugyvedikamara.hu oldal felkeresését követően a Bejelentkezés ügyvédek részére KAÜ-vel a „Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatássalmenüpontra kattintva ügyfélkapus bejelentkezést követően, a KASZ szám megadása után érhetők el. Az e-ügyintézés portálon a jobb felső sarokban a TNYR bejelentkezésre kattintva megnyílik a https://muktovabbkepzes.hu/  vagyis a Továbbképzési Nyilvántartó Rendszer, ahol nyomon követhető a megszerzett kreditpontok száma, a Digitális könyvtárra kattintással lehet elindítani az elektronikus tananyagokat.

A Kreditpont nyilvántartás menüpont lenyitásával lehet bejelenteni a nem képzési eseményen szerzett kreditpontokat (ki lehet választani azt a tevékenységet, amit végzett) a 18/2018 (XI.26.) MÜK szabályzat 5.4.1. pontjában foglaltaknak megfelelően. Ugyanezen menüpontban lehet a mentesítési kérelmeket benyújtani a 18/2018 (XI.26.) MÜK szabályzat 2.15. pontjában foglaltaknak megfelelően.

 

Az Info menüpont lenyitásával hozzáférhetünk a tájékoztató anyagokhoz, a képzési események nyilvántartásához, a nyilvántartásba vett képzési helyekhez, iratmintákhoz, közzétett OAB határozatokhoz, a Továbbképzési szabályzat hatályos szövegéhez és a gyakran ismételt kérdésekhez.

 

A https://muktovabbkepzes.hu/ oldal közvetlen felkeresésével is lehet kezdeni, akkor ott ki kell választani a Továbbképzésre kötelezett vagyok gombot, és onnan ugyanúgy a KAÜ bejelentkezéssel lehet folytatni.

Ugyanezen oldalon a két választható ablak alatt a következő információ található:

 

„A továbbképzésre kötelezettek számára a rendszer használatáról készített rövid bemutató innen érhető el. „ illetve ugyanez a

https://www.youtube.com/watch?v=_myJUmgqA24&feature=youtu.be linken is elérhető.

Erre kattintva elindul egy rövid videó bemutató Dr. Gróf Krisztián közreműködésével a Ügyvédi Továbbképzési Rendszer használatáról, amely részletesen, lassan és érthetően végig vezet a folyamaton. javaslom a videó megtekintését. 

Szolnok, 2020. 04. 01.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.03.30.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége eleget téve a 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek kitűzte az évi rendes közgyűlés időpontját 2020. április 22., ennek eredménytelensége esetén a megismételt közgyűlést 2020. április 30. napjára. A COVID – 19 okozta veszélyhelyzetben, legutóbb Dr. Bánáti János elnök Úr levelének továbbításával tájékoztattam a tagságot arról, hogy a védekezéssel kapcsolatos szabályok, az egészség testi épség védelme miatt a területi kamarák éves rendes közgyűlései elmaradnak.

A közgyűlésnek a 2019. évi gazdálkodásról, a 2020 évi tervről, továbbá alapszabály módosításról kellett volna dönteni.

A rendes közgyűlést követően a közgyűlés választói közgyűléssé alakult volna át, amely fegyelmi bizottsági tagokat, fegyelmi biztost, valamint a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületével egyeztetve küldöttet választott volna. A szükséges egyeztetések és a választási szerv megválasztása megtörtént.

2020. március 11. napja után nyilvánvalóvá vált, hogy a fentiekre nem kerülhet sor csak a veszélyhelyzet megszűnését követően. Az is nyilvánvaló, hogy a kamara a beszámoló elfogadásával kapcsolatos törvényi kötelezettségének nem tud eleget tenni, így ezen döntések a veszélyhelyzet megszűnését követő időre maradnak.

A veszélyhelyzet megszűnését követően a Magyar Ügyvédi Kamarával egyeztetve születik döntés a közgyűlések megtartására vonatkozóan, amelyről tájékoztatást adunk.

Szolnok, 2020. március 30.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.03.16.

 

1./ Magyarország Kormányának 45/2020. (III.14.) sz. határozata alapján az országban rendkívüli ítélkezési szünet kerül elrendelésre 2020.03.15-i hatállyal (1.§.)

A jogalkotó itt vélhetően nem a 2016. évi CIII. törvény szerint ítélkezési szünet rendelkezéseinek alkalmazását kívánta bevezetni, mert akkor az a büntetőügyekre nem vonatkozna. Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 35.SZ. 2020/. (III.15.) OBEH határozata alapján (4. pont) a bíróságok a rendkívüli ítélkezési szünet alatt nem tarthatnak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést.  

Kérdés, hogy a Pp. alábbi rendelkezései mennyiben irányadók.

A polgári ügyek esetében a 148. § [Ítélkezési szünet] az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) Az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig, valamint december 24-től január 1-ig terjedő időszaka (a továbbiakban: ítélkezési szünet). Az ítélkezési szünet időszakára tárgyalást kitűzni nem lehet.

(2) Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is az ítélkezési szünet idejére esik, a határidő az ítélkezési szünetet követő első napon jár le. A 146. § (5) és (6) bekezdésének rendelkezéseit ezekben az esetekben is alkalmazni kell.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, ha

a) törvény valamely eljárásra vagy valamely percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő,

b) a felek ezt közösen kérték, vagy

c) törvény azt kizárja.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása esetén erre a felet külön is figyelmeztetni kell.

Az ítélkezési szünet rendelkezései nem alkalmazhatók, ha a törvény kizárja az alkalmazását. Bizonyos esetekben a jogszabály soron kívüli eljárási kötelezettséget ró a jogalkalmazókra, így ezek az ügytípusok kivételt képeznek, vagyis a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is az alábbi esetekben:

-          a soron kívüli ügyek (például az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per, a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési perek, a váltóperek, a kiskorú felperes által indított közigazgatási perek stb.),

-          a végrehajtási perek,

-          az előzetes bizonyítás,

-          egyes nem peres eljárások (például a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolási eljárás stb.).

Vélhetően a ’jogalkotói szándék’ ezekre is vonatkozna abban az esetben, ha az eljárás a felek személyes jelenlétéhez kötött vagy például a bírósági lajstromirodában való eljárást tesz szükségessé a peren kívüli ügyekben (végrehajtás, csőd, felszámolás).  Kérdés az, hogy a jogalkotó ezen eljárásokra is kiterjesztette-e a rendkívüli ítélkezési szünetet.

A magyar jog kizárólag a 2016. évi CXXX. törvényben ismeri az ítélkezési szünet fogalmát, más eljárásokban nem.  

Ezért fontos lenne tisztázni, hogy a Kormányhatározat szempontjából az ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET a rendkívüli helyzetben mit jelent, milyen eljárásokra irányadó, mely eljárásokra nem, . és a büntető és nem-peres ügyekben hogyan alakul a határidő számítás. A fent kifejtettek alapján a büntetőeljárásban nincs ítélkezési szünet, a rendkívüli helyzet (ítélkezési szünet) minden a 2017. évi XC. törvény szerinti eljárásra, eljárási cselekményre irányadó?

 

Természetesen ezen kérdésekre nem vállalkozom a válaszadásra, éppen ezért ezen kérdéseket továbbítottam a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökének és Elnökségének. Jelenlegi információm szerint a mai napon történik egyeztetés a bírósági vezetéssel, remélhetőleg az Igazságügy Minisztériummal, annak tisztására, hogy a RENDKÍVÜLI ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET TÉNYLEGES TARTALMÁNAK meghatározása megtörténjen.

Bízom abban, hogy erre mielőbb sor kerül és erről a Magyar Ügyvédi kamara jelzése alapján a tagságot tájékoztathatom.

A rendkívüli helyzet miatt a magam részéről a Parlament döntéséig úgy gondolom az lenne a megnyugtató, ha IM rendelet szabályozná a fenti kérdéseket.

-          Csatoltan megküldöm a OBH Elnökének 35.SZ. /2020.(III.15.) OBHE határozatát, valamint a Szolnoki Törvényszék elnökének sajtóközleményét

 

2./ Tájékoztatom a T. tagságot, hogy a mai naptól 2020. március 16. napjától a Jász- Nagykun - Szolnok Megyei Ügyvédi Kamrában a személyes megjelenéssel és ügyintézéssel kapcsolatos ügyfélfogadás meghatározatlan ideig szünetel. Ezen állapot megszűnéséről késedelem nélkül tájékoztatom a kamara tagságát.   

Kérek mindenkit, hogy kérdéseit e-mail, illetőleg hivatalos ügyintézés kapcsán a már ismert módon közölje, terjessze elő a kamaránál.

Természetesen igyekszem, igyekszünk minden kérdésre választ adni a lehető legrövidebb időn belül. A kérdések feltételénél kérem legyetek figyelemmel az 1./ pontban írtakra.  

Kérem figyeljétek a kamara közleményeit a kör-e-maileket.

Szolnokon, 2020. március 16. napján.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.03.06.

1.     Széleskörű előkészületeket követően elkészült a Magyar Ügyvédi Kamara új honlapja, amely új címen is érhető el. Az új honlap címe: https://mük.hu (ékezettel), de a honlap elérhető a https://hungarianbar.org oldalról is. A MÜK eddigi honlapja (a magyarugyvedikamara.hu) átmenetileg továbbra is elérhető marad. Ha a honlappal kapcsolatban bármilyen kérdés, észrevétel merül fel, azt a bertold.baranyi@muknet.hu e-mail címen jelezzék!

2.     Elindult a Magyar Ügyvédi Kamara Ügyvédi Továbbképzési Rendszere is a https://muktovabbkepzes.hu címen.  Ezzel kapcsolatban a részletes technikai tudnivalókat dr. Gróf Krisztián ügyvéd kolléga  alábbi levele tartalmazza  (a Magyar Ügyvédi Kamara e-ügyintézés felületén lehetőség van a KAÜ-n (ügyfélkapun) keresztül történő belépésre) : Mint azt a tavalyi OÜNY és a januári továbbképzési rendszer oktatás során is elmondtuk a kamarai ügyintézőknek ill. a jelenlévőknek, a belépés során az adatok egyezőségét vizsgáljuk, és bizonyos tűréshatáron túlmenő eltérés (pl.: dr., szóközök, stb.) esetén nem engedélyezzük a belépést. Ha az eltérés a tűréshatáron belül van, úgy (egy figyelmeztető üzenet megjelenítése mellett) a belépést engedélyezzük. Mindkét esetben az e-ügyintézés felület automatikus üzenetet generál az illetékes területi kamara számára, amelyet a kamarai ügyintézők az e-ügyintézés felületen, a jobb felső sarokban, a "Kérelmek" menüpontban érhetnek el. (Mellékelt képernyőképen felfelé mutató nagyobb nyíllal jelölve.) Erre kattintva megjelennek az ezzel kapcsolatos, adott kamarához tartozó üzenetek. (Ha valaki többször próbálkozik a belépéssel, akkor jelenleg több üzenet is megjelenik, ezt igyekszünk a következő frissítésnél redukálni.) Az adott sor végén található + jelre kattintva (mellékelt képernyőképen lefelé mutató kisebb nyíllal jelölve) megjeleníthetőek a konkrét eltérések is, először a KAÜ által közölt, majd utána az OÜNY-en nyilvántartott adatok látszanak. (A következő frissítésnél ezt is szeretnénk jobban áttekinthető, táblázatos formába rendezni.) Mivel a minél pontosabb kamarai nyilvántartás, azaz a 99.9% pontosságú OÜNY adatok elérése rendkívül fontos, ezért kérem, hogy szíveskedjenek ügyintéző kollégáik figyelmét felhívni ezen üzenetek folyamatos nyomon követésére és az eltérések - szükség esetén az érintett ügyvéd kollégák megkeresését követően történő - korrigálására. (Amennyiben csak a "dr."-ekben van eltérés, amiatt nem szükséges módosítani, hiszen az ilyen eltérésekről ugyan a rendszer küld üzenetet, de azokat megfelelően kiszűrjük.)

3.     A fent megjelölt továbbképzési rendszeren keresztül -  azon túl, hogy a területi kamarai tagok tájékozódhatnak megszerzett kreditpontjaikról (illetve a meghirdetett képzési eseményekről),  a Magyar Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara között megkötött megállapodás alapján a BÜK szervezésében eddig elkészült, és a jövőben megvalósuló minden e-learning képzés anyaga valamennyi területi kamarai tag számára elérhető. A Magyar Ügyvédi Kamara saját e-learning anyagai előkészítés alatt állnak. A Magyar Ügyvédi Kamara a rendszerben megjelenő e-learning képzések tekintetében az első három évben nyolc kreditpont megszerzésének a lehetőségét ingyenesen biztosítja.

Szolnok, 2020. március 6.

Magyar Ügyvédi Kamara

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020. március 03.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége 2019. decemberi elnökségi ülésén elvi döntést hozott arra vonatkozóan, vizsgáljuk meg azt, hogy lehetséges, illetve szükséges -e a peren-kívüli ügyekben, így különösen az okiratszerkesztés, cégeljárás, cégügyek, egyéb nemperes ügyekben minimál munkadíj megállapítása akár szabályzat, akár ajánlás szintjén, illetőleg, hogy indokolt-e a 32/2003. (VIII.22.) IM. rendelet módosításának kezdeményezése az Igazságügyi Minisztérium felé.

Az elnökségi tagok , illetve a területi kamarák elnökségeinek véleménye alapján a 2020. január 24. napján megtartott ülésen a MÜK elnöksége akként foglalt állást, hogy az un. peren kívüli ügyekben meg kell őrizni azt, hogy az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya , igy annak akár ajánlás szintén történő ’korlátozása’ - utalva az ország területi kamaráinak eltérő lehetőségeire is - nem javasolt.

A 32/2003. (VIII.22.) IM. rendelet módosítására szövegszerű javaslat készült a beérkezett vélemények alapján, azonban az elnökség az előterjesztés megvitatása után az összes körülmény mérlegelésével e körben is arra az álláspontra jutott, hogy a jogszabálymódosítási javaslat jelenleg nem időszerű, így a Magyar Ügyvédi Kamara az IM. rendelet módosítására nem tesz javaslatot a jogalkotó felé

Szolnok, 2020. március 03.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.02.29.

 

  1. Március 2-án, hétfőn elindul a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) kötelező továbbképzéshez kapcsolódó elektronikus ügyviteli rendszere. A továbbképzésre kötelezettek ezen a felületen keresztül ellenőrizhetik a kreditpontjaikat, jelenthetnek be nem képzési eseményeken szerzett kreditpontokat (pl. oktatói tevékenységet, publikációt), kezdeményezhetnek mentesítést, illetve hozzáférhetnek a képzési események nyilvántartásához és a MÜK által biztosított e-learning anyagok digitális könyvtárához. A rendszer elérhetősége: www.muktovabbkepzes.hu

Az elektronikus rendszerbe a kollégák ügyfélkapus azonosítást követően tudnak belépni. Amennyiben a kollégák belépési nehézségekbe ütköznek, úgy elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy az ügyfélkapus belépésük, vagy a sikeres ügyfélkapus belépést követően a rendszerbe történő átlépésük során lépett-e fel probléma.

Ha az ügyfélkapus belépés sikertelen, kérem, egyeztessék a kollégák személyi okmányaiban szereplő adatokat az OÜNY adataival, és azokat szükség szerint szíveskedjenek javítani. Ha a probléma ezt követően is fennáll, kérem, forduljanak írásban az OÜNY-t üzemeltető Keyserve Kft-hez a muk-support@keyserve.hu e-mail címen. Ha azonban a rendszerbe történő átlépés volt sikertelen, vagy egyéb, a továbbképzési rendszerrel kapcsolatos kérdés merült fel, kérem, hogy a jogasztovabbkepzes@mkvkok.hu e-mail címen az ügyfélszolgálattal vegyék fel a kapcsolatot. A rendszer használatának gyors elsajátításában jelenleg egy bemutató videó támogatja (https://www.youtube.com/watch?v=_myJUmgqA24) a képzésre kötelezetteket. A jövő héten egy írásos felhasználói útmutatót is készítünk, amelyet közvetlenül is megküldünk a területi kamarák részére.

  1. Március közepétől a területi kamaráknak lehetőségük lesz arra, hogy az elektronikus ügyviteli rendszeren keresztül generálják le az általuk szervezett képzési események kreditigazolásait, amelyet a rendszer automatikusan továbbít a továbbképzésre kötelezettek részére. Az új funkció indulásáról tájékoztatni fogjuk a kamarák továbbképzésért felelős kollégáit.
  2. A február 24-i elnökségi ülésen elhangzottakkal összhangban kérem, hogy szíves támogatásukat abban, hogy a továbbiakban a kamarai tagok által a kötelező továbbképzéssel kapcsolatban feltett kérdéseket elsősorban a kamarák oktatásért felelős szerve válaszolja meg. A kérdések megválaszolásához megfelelő támpontot jelent az OAB által előkészített GYIK, amelynek legfrissebb változatát levelem mellékleteként küldök meg Önöknek. A továbbképzési szabályzatban és a GYIK-ben nem szereplő, vagy nem egyértelmű kérdések megválaszolásában a bizottság természetesen továbbra is áll a területi kamarák és a továbbképzésre kötelezettek rendelkezésére.

 

 

Kamarai Hírlevél – 2020.02.26.

 

Gyakori Kérdések  (GYIK)

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága

frissítve: 2020. február 26.

 

1.      Mit jelent az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége?

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, Üttv.) 1. § (4) bekezdése értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzés keretében a továbbképzésre kötelezetteknek főszabály szerint az 5 éves továbbképzési időszak során évente legalább 16db, összesen pedig legalább 80db kreditpontot kell szerezniük.

2.      A MÜK mely szerve látja el a továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat?

A MÜK Alapszabályának VII.22. pontja szerint az oktatással és akkreditációval kapcsolatosan a MÜK-re háruló feladatokat a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (a továbbiakban: OAB) látja el.

 

3.      Kikre vonatkozik a továbbképzési kötelezettség?

A továbbképzési szabályzat személyi hatálya

                  az ügyvédre,

                  az alkalmazott ügyvédre,

                  a kamarai jogtanácsosra,

                  az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).

4.      Az ügyvédjelöltekre, jogi előadókra is vonatkozik a továbbképzési kötelezettség?

Nem, a továbbképzési kötelezettség csak az ügyvédre, az alkalmazott ügyvédre, a kamarai jogtanácsosra, és az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki.

5.      Meddig tart egy továbbképzési időszak? Mi történik a továbbképzési időszakot követően?

A továbbképzési időszak 5 év, amelyen belül a kötelezetteknek az összesen 80 kreditpontot, de évente legalább 16 kreditpontot kell szerezniük. Erre sor kerülhet képzési eseményeken való részvétellel vagy más, a Szabályzat szerint kreditpontszerzésre alkalmas módon. A minden egyes továbbképzési időszakot követően nyomban új, szintén 5 éves továbbképzési időszak kezdődik.

6.     Mi a következménye a továbbképzési kötelezettség elmulasztásának?

A mulasztót a kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben törli a tagi, illetve az egyéb kamarai nyilvántartásból.

7.     Milyen lehetőségem van, ha a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt töröltek a kamarai nyilvántartásból? Lehetek újra kamarai tag?

A mulasztás miatti kizárást követően abban az esetben kezdeményezhető az újbóli tagfelvétel, amennyiben a továbbképzésre kötelezett a mulasztással érintett időszakra vonatkozó továbbképzési kötelezettségét teljesíti,

8.     Mikor indul az első továbbképzési időszak?

Az első továbbképzési időszaka 2020. január 1-jén kezdődött. Aki 2020. január 1-ején továbbképzésre kötelezettnek minősül, annak 2024. december 31-ig tart az első továbbképzési időszak. Aki ezt követően válik továbbképzésre kötelezetté (mert pl. ezt követően veszik kamarai nyilvántartásba) annak a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak.

9.     A szünetelés, felfüggesztés ideje alatt is kell krediteket szerezni?

A szünetelő és felfüggesztett kötelezettet a szünetelés vagy felfüggesztés idejére továbbképzési kötelezettség nem terheli, kreditpont nem szerezhető. Ha az ügyvédi tevékenység szüneteltetése, illetve felfüggesztése időszaka az öt évet meghaladja, az ügyvédi tevékenység folytatásának a napjával új továbbképzési időszak kezdődik. Ha a szünetelés vagy felfüggesztés tartama az 5 évet meghaladta, a szüneteltetés, felfüggesztés kezdete előtt szerzett kreditpontokat nem lehet érvényesíteni.

 

10.     Hogyan szerezhető kreditpont? Milyen típusú képzési események vannak?

A szabályzatban nevesített képzési események előre meghatározott kreditpontszerzésre alkalmas tevékenységek, melyek a következők:

a)                részvétel tanfolyamon, illetve konferencián, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben;

b)                tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi, közigazgatási oktatói, előadói tevékenység;

c)                jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság;

d)                legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése;

e)                jogtudományi, államtudományi, és közigazgatástudományi képzésben tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység;

f)                 papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, az Ügyvédek Lapjában, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése;

g)                mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság;

h)                papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása.

11.      Hány kreditpont szerezhető az egyes képzési eseményeken?

                  a tanfolyamon és konferencián való részvétel óránként 1 kreditpontot ér, sikeres számonkérés esetén 2 kreditpontot,

                  az oktatói, előadó tevékenység óránként 3 kreditet ér,

                  jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság alkalmanként 1 kreditet ér,

                  az opponensi tevékenység 3 kreditet ér,

                  mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság alkalmanként 1 kreditet ér,

                  a legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése 10 kreditpontot ér,

                  szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként 10 kreditet, a lektorálás szerzői ívenként 5 kreditet ér,

12.      Hány percesnek kell lennie a képzési eseménynek ahhoz, hogy kreditpontot érjen?

Képzési esemény időtartamának el kell érnie az egy egész kreditpont megszerzéséhez szükséges mértéket (azaz pl. konferencia esetén a 60 percet), az ezt meghaladó képzési időre a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva. Azaz példaként egy 110 perces konferencián való részvételér 2 kreditpont szerezhető.

13.      Milyen szakmai nyelvvizsga alapján szerezhető kreditpont?

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által nyilvántartott, államilag elismert szakmai nyelvvizsga útján szerezhető kreditpont, nyelvi megkötés nélkül.

14.      Hogyan kell bejelenteni a szakmai publikációt?

A szakmai publikációt és annak lektorálását a Magyar Tudományos Művek Tárában (mtmt.hu) való közzétételt követően kell bejelenteni az OAB részére, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapon keresztül.

15.    Van-e előírás a publikáció terjedelmére?

Igen, a publikáció terjedelmének az 1 kreditponthoz szükséges terjedelmet - a szóközökkel együtt számított 4000 karaktert - el kell érnie. E felett a matematikai kerekítés szabályai szerint határozzák meg a megszerezhető kreditpontot.

16.     Mit tehetek, amennyiben a képzési eseményt nem a meghirdetettek szerint tartották meg (nem egyezett az előadó személye, nem kaptam kreditpont igazolást stb.)?

A Továbbképzésre Kötelezett a nem Kamara vagy Munkáltató által szervezett Képzési Eseménnyel kapcsolatban legkésőbb a Képzési Esemény befejezését követő három munkanapon belül panaszt tehet az OAB-nál, amennyiben az nem felel meg a meghirdetett feltételeknek.

Az OAB a panaszt hatvan napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a panaszost.

 

17.    Külföldi konferencián/képzésen is szerezhető kreditpont?

Igen, a továbbképzési szabályzat értelmében a nem Képzési Hely által külföldön vagy belföldön külföldi által szervezett tanfolyamot, konferenciát az azon részt vevő Továbbképzésre Kötelezett elektronikus úton jelentheti be az OAB-nak Képzési Eseményként történő nyilvántartásba vétel és kreditpontérték meghatározása érdekében.

A bejelentésben akkreditációs nyilvántartási szám helyett a szervezőt nyilvántartó bíróság vagy hatóság nevét, a szervező nyilvántartási számát, valamint a Képzési Eseményen résztvevő Továbbképzésre Kötelezett nevét és kamarai nyilvántartási számát kell feltüntetni. Külföldi szervező esetében a részvétel igazolásának a módja a külföldi szervező által kiállított a Továbbképzésre Kötelezett részvételét tanúsító igazolás csatolása, valamin a bejelentő ebben az esetben nem fizet nyilvántartásba vételi díjat.

18.     Az első továbbképzési időszakot megelőzően (2020. január 1. előtt) szerzett szakmai nyelvvizsgáért, szakmai publikációért kapható-e kreditpont?

Nem, kreditpont csak az adott továbbképzési időszakban teljesített képzési eseményen szerezhető. Ez a nyelvvizsga és publikáció mellett valamennyi egyéb, a továbbképzési szabályzat 5.4.1. pontjában felsorolt képzési eseményre igaz.

19.    Kinek és hogyan kell igazolnia a kreditpont megszerzését?

A kamara és az akkreditált képzési hely által szervezett képzési eseményen szerzett kreditpontokról a szervező 15 napon belül kreditpont igazolást ad a résztvevők és az őket nyilvántartó kamara részére?

A továbbképzési szabályzat 5.4.1.              c)-i) pontjában meghatározott esetekben a

továbbképzésekre kötelezettnek kell igazolnia a kreditszerzést az OAB felé. Az ehhez kapcsolódó igazolás minták a MÜK honlapjának „Továbbképzés" menüpontján keresztül érhetők el.

20.     Mi történik, ha egy képzési eseményhez számonkérés kapcsolódik, de az nem sikeres?

Amennyiben a képzési eseményhez számonkérés is kapcsolódik, de az nem sikeres, akkor a résztvevő a részvétel alapján járó kreditpontra jogosult. Ezen szabály alól kivétel az e-learning képzés, amelyek esetén a résztvevő sikertelen számonkérés esetén nem jogosult kreditpontra.

21.     Vannak-e kötelező képzési események?

Igen, a MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja, hogy a továbbképzésre kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos képzési eseményen vegyen részt. A kötelező képzések ingyenesen és elektronikus formában vehetők igénybe. A kötelező képzési eseménnyel elérhető kreditpontok száma a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontszám egynegyedét, tehát a teljes továbbképzési időszakban a 20 kreditpontot nem haladhatja meg. A 2020-as évre a MÜK elnöksége egyelőre nem határozott meg kötelező képzési eseményt.

22.     Kell-e fizetni a képzési eseményekért?

A Képzési esemény ingyenes, vagy visszterhes lehet. A díjat a képzési helyek szabadon határozzák meg.

A MÜK által kötelezővé tett képzési eseményen a részvétel ingyenes és a kötelezettek számára elektronikus úton biztosítandó.

23.     Milyen feltételekkel vehetők igénybe a képzési események?

A kötelezett jogosult bármilyen, a saját kamarája által szervezett / bonyolított képzési eseményen részt venni. Egyéb képzési hely által szervezett eseményén, vagy másik kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményen történő részvétel lehetősége az adott kamarától, vagy a képzési hely által alkalmazott feltételektől függ (pl. létszámkorlát, díjfizetés). A képzési eseményen történő részvételről a képzési esemény szervezője kreditpontigazolást állít ki. A képzési hely köteles 15 napon belül az érintett kamaránál is bejelenteni a képzési eseményen résztvevők által megszerzett kreditpontokat.

24.      Hol érhető el a képzési események listája?

A képzési események nyilvántartása a MÜK kötelező továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus ügyviteli rendszerén keresztül érhető el. Ez valamennyi, az OAB által nyilvántartásba vett képzés adatait tartalmazza.

25.      Hány kreditpontot kell szerezni a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez?

A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt 80 kreditpontot és ezen belül évente legalább 16 kreditpontit összegyűjt.

A következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont vehető nyilvántartásba.

26.      Teljesíthető-e a továbbképzési kötelezettség kizárólag e-learning képzések útján?

Igen, erre vonatkozóan a hatályos szabályzat nem tartalmaz korlátozást.

27.      Van-e életkor alapú kedvezmény?

A kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az a továbbképzésre kötelezett, aki legkésőbb a továbbképzési időszakban a 75. életévét betölti.

28.      Szerezhet-e valaki évente több mint 16 kreditet? Mi történik a többlet kreditekkel?

Igen, azonban a következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át.

A kamara elnöksége - vagy a kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a kötelezettet kérelmére engedélyezheti, hogy a kötelezett több pontot is átvihessen a következő időszakra, amennyiben valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem tudta megszerezni az időarányosan szükséges kreditpontot.

29.      Mentesülhetek a továbbképzési kötelezettség alól?

A továbbképzési szabályzat bizonyos feltételek teljesítése esetén a képzésre kötelezetteket mentesíti a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik, és nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre.

A hatályos szabályok szerint a kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével a továbbképzési kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési időszakban

a)                a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatástudomány területén tudományos fokozatot szerzett, és ezt a Kamara előtt igazolja,

b)                mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult, és ezt a Kamara előtt igazolja,

c)                egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karán, akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve képzési helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy - legalább negyvenöt perces - tanóra oktatói tevékenységet végzett, és ezt a Kamara előtt igazolja, vagy

d)                a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget, és ezt a Továbbképzésre Kötelezett vagy Munkáltatója a Kamara előtt igazolja.

A mentesítésre jogosító feltételt annak teljesítését követő hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig kell igazolni a kamara felé. Ez az eset sem mentesít az alól, hogy a kötelezett a MÜK által az ügyvédi tevékenységet végző kamarai nyilvántartottak számára kötelezővé tett képzési eseményeken részt vegyen. További mentességi eset, ha a kötelezett valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem volt képes teljesíteni továbbképzési kötelezettségét, és az őt nyilvántartó kamara elnöksége - vagy a kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a továbbképzési időszakon belül előterjesztett kérelmére részben vagy egészben mentesíti őt a folyó továbbképzési időszakára vonatkozó továbbképzési kötelezettség alól.

30.     Ki dönt a mentesítésről?

A mentesítésről a továbbképzésre kötelezettet nyilvántartó területi kamara határoz. A döntéséről a továbbképzésre kötelezett mellett az OAB-ot is értesíti.

31.     A 2018. január 1. előtt szerzett szakjogászi cím, vagy tudományos fokozat alapján mentesülhet-e a továbbképzési kötelezettség alól?

A 2018. január 1. előtt szerzett szakjogászi oklevél és tudományos fokozat alapján nem kezdeményezhető mentesítés.

 

 

32.      Hol és meddig kell kezdeményeznem a mentesítést?

A mentesítést a területi kamaránál kell kezdeményezni, a feltétel teljesítését követő hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig. A kérelem a MÜK elektronikus továbbképzési rendszerén (www.muktovabbkepzes.hu) keresztül terjeszthető elő.

33.      Hogyan kell igazolnom a tudományos fokozat, illetve a szakjogászi oklevél megszerzését?

Az igazolás a MÜK honlapjának „Továbbképzés" menüpontja alatt elérhető okirat minták felhasználásával történik.

34.      Ki dönt a mentesítésről?

A mentesítésről a területi kamara dönt, a határozatról a továbbképzésre kötelezett mellett az OAB-ot is tájékoztatja.

35.      A mentesítés csak az adott továbbképzési időszakra vonatkozik?

Igen, a mentesítés csak az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik.

36.      Mentesítés esetén egyáltalán nem kell kreditet szeretni?

A mentesítés nem vonatkozik a MÜK elnöksége által kötelezővé tett képzésekre, azaz amennyiben a MÜK előír ilyen képzéseket, azokat a mentesítéstől függetlenül teljesíteni kell. Ez az életkor alapú mentesítés esetére is igaz.

37.      Mikor kezdeményezhető mentesítés a ProBono képzés alapján?

A továbbképzési szabályzat 2.15. d) pontja alapján mentesítés abban az esetben kezdeményezhető, amennyiben a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet által előírt továbbképzési kötelezettséget. A hatályos szabályozás alapján mentesítés első alkalommal 2022. január 1-jét követően kezdeményezhető.

38.      A ProBono képzés útján szerzett kreditpontokat be kell jelenteni?

Nem, ebben az esetben a továbbképzésre kötelezetteknek az kell igazolniuk, hogy a mentesítéshez szükséges feltételeknek megfelelnek. Ehhez nincs szükség a kreditek a ProBono képzés során szerzett kreditek egyenkénti bejelentésére.

39.      Mikor indul el a MÜK elektronikus továbbképzési rendszere?

A MÜK kötelező továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus ügyviteli rendszere 2020 márciusában indul. A felületre a MÜK honlapján keresztül, Ügyfélkapus azonosítást követően lehet belépni. A rendszeren keresztül lehet nyomon követni az adott időszakban megszerzett és még teljesítendő krediteket, itt érhető el a képzési események nyilvántartása és itt lehet bejelenteni az 5.4.1. c)-i) szerintieseményeken szerzett kreditpontokat is.

A rendszer elérhetősége: www.muktovabbkepzes.hu

A rendszer működését bemutató videó elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v= myJUmgqA24

40.      A vidéki kamarai tagok is hozzáférnek a MÜK elektronikus rendszeréhez?

Igen, a MÜK elektronikus továbbképzési rendszere valamennyi továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhető.

41.      Hol tudok tájékozódni az engem nyilvántartó kamara által szervezett képzésekről?

A területi kamarák minden év december 15-ig kötelesek közzé tenni a honlapjukon a következő évre vonatkozó képzési programjukat, amelyben legalább 16 kredit megszerzését kell biztosítaniuk a tagjaik részére. E mellett a képzési események nyilvántartása is tartalmazza a kamarák által szervezett képzési eseményeket.

42.      Milyen tárgyú képzések közül választhatok?

A képzési helyek és a területi kamarák olyan képzési események nyilvántartásba vételét kezdeményezhetik az OAB-nál, amelyek az ügyvédi tevékenységet folytatók számára hasznosak. A képzései szakmai színvonalát az OAB a képzés nyilvántartásba vételekor előzetesen, illetve a képzés ellenőrzésekor utólagosan is vizsgálja. A képzések lehetnek jogi tárgyú képzések, illetve egyéb, az ügyvédi tevékenységet folytatók számára hasznos képzések, pl. nyelvi képzések és az elektronikus ügyintézést támogató képzések.

43.      Meddig kell megőriznem a továbbképzéssel kapcsolatos dokumentumokat?

A kötelezett a kamara felhívására a továbbképzési időszak alatt és azt követő 5 éven át köteles igazolni

a)      a megszerzett kreditpontjait,

b)      a kötelezettség teljes vagy időarányos teljesítését

 

c)      azokat a körülményeket, amelyek a kötelezettség alóli mentességét eredményezték. Az igazolási kötelezettség egyben adat (irat) megőrzési kötelezettség is, tehát a kötelezettnek a továbbképzés során kapott kreditpont-igazolásokat és valamennyi, a

továbbképzési kötelezettség teljesítésével és a mentességi okokkal kapcsolatos iratait és adatait legalább 5 évig, lényegében tehát a következő továbbképzési időszak végéig meg kell őriznie.

A kötelezett képzési hely által a kamaránál bejelentett kreditpontjait a kamara tartja nyilván.

44.     Hol tehetők fel a kötelező képzéssel kapcsolatos kérdések?

A kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel kérjük, hogy elsősorban az Önöket nyilvántartó területi kamara oktatásért felelős szervéhez forduljanak. A kamarák tájékoztatása alapján OAB rendszeresen frissíti a továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok tartalmát.

Szolnok, 2020. 02. 26.

 

 

Kamarai Hírlevél 2020.02.23.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara informatikai megbízottjának tájékoztatása szerint a továbbképzésre kötelezettek részére országos szinten az e - learning képzések 2020. március hónaptól lesznek elérhetőek.

Ettől az időponttól kezdve lehet a megszerzett kreditpontokat nyomon követni, a továbbképzési kötelezettség alóli mentesítést kérvényezni.

Az elmúlt néhány napban - elsősorban Dr. Gróf Krisztián informatikai megbízott, Dr. Bógyi Attila OAB elnök és Szirtes Péter vezető fejlesztő megfeszített munkájának köszönhetően – A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága 38 akkreditált képzési helyet és 123 nyilvántartásba vett képzési eseményt hozott létre a Továbbképzési Nyilvántartási Rendszerben. Az OAB a területi kamarák által vezetett nyilvántartások megküldése alapján 5167 adatsorból összesen 13928 kreditpontot töltött be a rendszerbe, így az a budapesti e-learning képzésekkel együtt már majdnem 19000 kreditpontot tartalmaz. Ez az országosan továbbképzésre kötelezett 14773 kolléga által az első képzési évben megszerzendő kreditpontok mintegy 8 %-a.

A munkát Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága folytatja, a következő napokban még a Magyar Jogászegylet képzéseit és a kapcsolódó kreditpontokat is betölti a rendszerbe. 

Az OAB területi kamarák részére megküldte a rendszerbe történő bejelentkezéshez szükséges adatokat, így a képzési események bejelentése és a megszerzett kreditpontok jóváírása is a rendszerben megtörténhet.

A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága megerősítette azt, mely szerint március első napjaiban a rendszert meg kívánja nyitni a továbbképzésre kötelezett kollégák előtt (Természetesen erről még részletes tájékoztatót küldünk), és hamarosan elérhető lesz a kreditigazolások rendszerben történő előállítása is a kamarák számára, minden általuk bejelentett képzési eseményhez kapcsolódóan.

 

Az e-learning képzés elérhetősége mellett, korábbi tájékoztatásunkkal egyezően megerősítem, hogy a Jász- Nagykun Szolok Megyei Ügyvédi Kamara is szervez Szolnoki helyszínnel élő szavas képzéseket, amelyek összeállítása és egyeztetése folyamatban van. Ezen élőszavas képzések tematikus napok keretében kerülnének összeállításra annak érdekében, hogy számonkérési lehetőség nélkül is több kreditpont legyen elérhető. A tematikus jelleg miatt a büntetőjog – büntető eljárásjog aktuális jogalkalmazási kérdései, illetőleg a polgári jog – polgári eljárásjog jogalkalmazással kapcsolatos aktuális kérdései kerülnének egy napra. A tematikus napokról (polgári tárgyú, büntető tárgyú, informatika, adatvédelem, stb.) külön értesítjük a kamara tagjait annak érdekében, hogy a jelentkezések (regisztráció) ismeretében határozhassuk meg a helyszínt és biztosítsuk a képzés színvonalas lebonyolítását.  

Szolnokon, 2020. február 23.

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamarai Hírlevél / 2020.01.21.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 2020. 01. 20. napján megtartott elnökségi ülésén meghívottként részt vett Dr. Tuzson Bence államtitkár úr, aki tájékoztatást adott az ingatlan-nyilvántartást érintő kormányzati elképzelésekről, fejlesztéséről. A cél az, hogy rövid időn belül az ingatlannyilvántartás teljes egészében áttérjen az elektronikus ügyintézésre, amely Európában egyedülálló lenne. A folyamat még kezdeti stádiumban van, ezért különösen fontos, hogy az ügyvédség már most tájékoztatást kap a tervezett lépésekről. Az elektronikus eljárásra a technikai feltételek és vizsga után jogosult lenne a bíróság, a közjegyző, a végrehajtó és az ügyvéd. Az eljáráshoz a jogi képviselő részéről e-hiteles aláírás, a fenti jogosultság megszerzése, az ügyfelek részéről elektronikus személyi igazolvány szükséges.  Az eljárás eredményeképpen amennyiben a jog / tény bejegyzésének akadálya nincs, a beérkezett kérelmeket intelligens szoftver intézi el, a kérelem alapján azonnal megtörténik a bejegyzés, törlés az ingatlan-nyilvántartásba. Kiemelt jelentősége lesz a kérelemnek; az okirat, hasonlóan a cégeljáráshoz, az ügyvéd felelősségi körében marad, azzal, hogy nem szükséges papír alapú okirat készítése, mert a digitálisan aláírt okirat az ügyvéd rendszerében kerül tárolásra. Nincs akadálya persze annak, hogy az ügyfelek részére az okiratot az ügyvéd kinyomtassa és átadja. A tervezet szerint a jogosultság mellett az eljáró ügyvédet teljes felelősség terheli a bejegyzés alapjául szolgáló okirat tartalmáért – ez jelenleg is így van – azonban a kérelmet érdemben nem bírálja felül hatóság. A kérelem alapján – például bejegyzési kérelem és engedély esetében – a tulajdonjog azonnal átvezetésre kerül, tehát addig, amíg az ügyfelek az irodában vannak. Amennyiben erre nincs lehetőség, például bejegyzési kérelem vagy más okirat miatt érdemi ügyintézésre van szükség, az intelligens rendszer ügyintézőhöz szignálja az ügyet (iratot). Az ügyvéd tehát a bíróság, közjegyző és végrehajtó mellett jogosultságot szerez arra, hogy közvetlen eljárása alapján érdemi változást jegyezzen be a közhiteles nyilvántartásba. Emellett az ügyvéd jogosult lenne az ingatlan-nyilvántartásba történő korlátlan betekintésre, jelzem a mai TAKARNET  rendszernél lényegesen fejlettebb,  naprakész rendszerről van szó. Lényeges, hogy a jogi szabályozással párhuzamosan halad majd a szoftverfejlesztés, így nem áll elő az a helyzet, hogy a jogszabály hatályba lép, de a rendszert működtető szoftver és hálózat nem képes a feladatok informatikai ellátására. Szóba került a párhuzamosan futó folyamatok, így az ingatlan-nyilvántartás adatainak és valós állapotának teljes körű ellenőrzése (pl. valós művelési ág  ellenőrzése és hiba esetén korrekciója). Ugyancsak e körbe tartozik a digitális térképek folyamatos frissítése  és a tervek szerint  évente, miniszter által kihirdetett rendelet mellékleteként történő közzététele. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett nem valós adatok, például elhunyt személyekre, ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosokra vonatkozó bejegyzéseket is kezelni kell. A tervek szerint hirdetményi eljárást követően az Alaptörvényben garantált,  a tulajdonhoz való jog biztosításának szem előtt tartása melletti eljárásrend kidolgozásával, például a szükségképpeni öröklés szabályainak adaptálásával, a valós tulajdonos nélküli ingatlan állami tulajdonba kerülne. Ennek részletszabályai még nem ismertek. E mellett ugyancsak párhuzamos folyamat lesz  az osztatlan közös tulajdon-részarány problémák rendezése,  amely az agrárminisztérium által kerül kidolgozásra. Nem ismert még, de a termőföld szerzésére vonatkozó jóváhagyás is egyszerűsödik, szintén teljes egészében elektronikus lesz eljárás. A biztonsági papír megszűnik, azt pótolja az elektronikus minősített aláírás. Külön technikai háttér nem kerülne előírásra.    A tájékoztatás szerint a párhuzamos folyamatok kormányzati koordinációja biztosított lesz. A tervek szerint komplex, mind az érdemi szabályozás és az informatika terén összehangolt folyamatok valósulnak meg, amely pl. az informatikai lemaradást azonnal korrigálja. Ez a tervek szerint teljes egészében független lesz a jelenleg működő rendszerektől (cégbírósági, e-ügyintézés, e-per, stb.). Számunkra talán a legfontosabb, hogy a kormányzat a fejlesztés kezdeti stádiumától folyamatos konzultációt kíván folytatni az ingatlan-nyilvántartási rendszer működtetésében részvételre jogosult ügyvédi hivatásrenddel, az ügyvéd lesz az egyik jogosultja annak, hogy az ingatlannyilvántartásba jogok és tények bejegyzését törlését, módosítását elvégezze a kellő képzettség és technikai háttér birtokában. Ez annyit jelent, hogy a kormányzat ügyvédségbe vetett bizalma töretlen. Az az ügyvéd, aki nem akarja vagy nem tudja teljesíteni a fenti feltételeket, az megbízottat, szolgáltatót vehet igénybe. A MÜK elnöksége ezen szolgáltatónak alkalmasnak tartja az ügyvédi kamarát, ezzel a tagok részére szolgáltatást nyújtanánk a költségek megfizetése mellett, hiszen az ügyvéd a jogügyletet bonyolítja, de az eljárás lefolytatására nem jogosult, itt léphetne be – lehetőségként – a kamara.   A folyamat kezdeténél tart, azonban ismert a rendszer tervezett beindításának dátuma, amely 2022. június 30. Természetesen a megvalósulás folyamatáról tájékoztatás küldök a kamara tagjai részére.  Szolnok, 2020. január. 21.

 

Dr. Rékási Róbert Pál

elnök

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

 

 

Kamarai Hírlevél 2019.12.15.

 

A 2017. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése elfogadta a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzatot az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési
kötelezettségéről (a szabályzat 2019.X.26. napjától hatályos szövege a MÜK honlapján megtalálható).

A szabályzat értelmében az ügyvéd az alkalmazott ügyvéd, a kamarai jogtanácsos, az európai közösségi jogász, és az alkalmazott európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: Továbbképzésre Kötelezett) az e szabályzatban meghatározott időszakban (a továbbiakban: Továbbképzési Időszak) köteles az e szabályzatban meghatározott számú kreditpontot a Kamara által az Üttv. 161. § (2) bekezdés a) pontja alapján megszervezett, illetve az OAB által nyilvántartásba vett Képzési Eseményen vagy Képzési Eseményben (a továbbiakban: Továbbképzés) való részvétellel megszerezni (a továbbiakban: Továbbképzési Kötelezettség). A képzési időszak 2020. január 01. napjától kezdődő 5 azaz öt év. Évente 16 kreditpont megszerzése kötelező, egy évben megszerzett 16 kreditpontot meghaladó további maximum 16 kreditpont vihető át a következő évre. A többi kreditpont elveszik. Külön szabály vonatkozik a 75 év feletti kollégák képzési kötelezettségére, de erre itt csak utalok.  A szabályzat 3.11. szerint a Kamara a Továbbképzés következő naptári évre vonatkozó, általa szervezett, illetve bonyolított Képzési Eseményeit (a továbbiakban: Program) azok kreditpont értékével és esetleges díjával együtt december 15-ig a honlapján közzéteszi. A Kamara a Programon túlmenően is szervezhet Képzési Eseményeket. Ezen kötelezettségünknek most eleget teszünk, jelen hírlevéllel egyidejűleg a kamara honlapján a dokumentumok között a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 2020 évi képzési terve megtalálható. Ezt egyidejűleg megküldjük a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottságának. (Szabályzat 7.5. pont) A szabályzat 3.12. pontja szerint az ezer fő alatti taglétszámú Kamara Programja szerinti Képzési Eseményeknek legalább évi 16 kreditpont megszerzését kell lehetővé tenniük. A tervezés során ez lényegesen felül-terveztük, a jövő éri terv – büntetőjog és a civilisztika valamint kapcsolódó tárgykörökben - több mint 90 pontot irányoz elő annak érdekében, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő képzési eseményt. Ehhez csatlakoznak az ügyvédi törvény és a kamarai szabályzatok és egyéb a hivatásrendi szabályokkal összefüggő lényeges szabályokat tárgyaló előadások, valamint az adatvédelem és informatika, amely az ügyvédi tevékenység gyakorlása során nélkülözhetetlenné vált. A képzési esemény alapvetően kétféle: élőszavas és Elearning.  Bár a képzési forma előadásonként, óránként 1 kreditpontot ér a különbség ott van, hogy amennyiben az élőszavas előadás után van számonkérés és azt a képzésre kötelezett eredményesen teljesíti, úgy nem egy hanem két kreditpontot szerez, míg, ha nem sikerült a számonkérésnek megfelelni az előadáson való részvételért az 1 kreditpont akkor is jár. Az Elearning képzés esetén, ha az előadás után számonkérést is választ a képzésre kötelezett, de ez nem sikerül, akkor nem jár kreditpont akkor sem ha az előadást végig hallgatta.

A szabályzat 2019. január 1-jén lépett hatályba. A szabályzat hatályba lépését követő első Továbbképzési Időszak a 7.3. pont szerinti szabályzat hatályba lépését követő kilencvenedik napon, de legkorábban 2019. szeptember 1-jén kezdődik. A 2019.09.01-2019.12.31. közötti időszakra szervezett képzési eseményeket az OAB nyilvántartásba veszi és az 5.4. pont szerinti kreditpontot rendeli, amennyiben az eljárás megfelel a 7.7. pont rendelkezéseinek.

Több kérdés merült fel arra vonatkozóan, hogy a kamarai tag milyen módon és feltételek teljesítése esetén mentesül a képzési kötelezettség alól. Ennek kapcsán hivatkozom a szabályzat 2.15. pontjára. E szerint: 2.15. A kötelező Képzési Eseményeken való részvétel kivételével – amelyet a Magyar Ügyvédi Kamra ír elő - a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Időszakban

a) a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatástudomány területén tudományos fokozatot szerzett, és ezt az OAB előtt igazolja,

b) mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult, és ezt az OAB előtt igazolja, a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvan napon belül.

A Szabályzat 7.6. pontja szerint a 2.15. pont a) és b) pontja alkalmazásában az első Továbbképzési Időszak kezdő időpontjának 2018. január 1-jét kell tekinteni.

A kamara által szervezett élőszavas képzési eseményeket tematikusan állítjuk össze, úgy, hogy egy nap több előadás megtartható legyen. Természetesen együttműködünk és egyeztetünk más területi kamarákkal a bíróságokkal, az ügyészségekkel a MJE és a MÜBSE szervezetével, és minden eseményről tájékoztatunk Benneteket.

A 2019. december 17. napján megtartásra kerülő elnökségi ülésen döntünk a leckekönyvhöz hasonló képzési tanúsítvány bevezetéséről, amely minden kollégánál ott lenne és a képzést követően a képzési helyen be tudná íratni az eseményt a képzési helyet és a kreditpontot. 

Szolnok, 2019. december 15.

 

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél 2019.12.06.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a 2019. november 23. napján megtartott XII. Ügyvédnap, Kúrián megrendezett ünnepségét követően átadta a szakmai díjakat. Ebben az évben az Ügyvédségért - Pro Collegio Advocatum kategóriában, amely az ügyvédi tevékenységet végzők egyik legmagasabb szakmai kitüntetése díjazott lett Dr. Mosonyi Géza kollégánk, aki 2019. október 01. napján ünnepelte 60 éves ügyvédi jubileumát. Dr. Mosonyi Géza kollégánk jelenleg is aktív tagja kamaránknak.

A kamara tagjai és elnöksége nevében őszintén gratulálunk és kívánunk erőt egészséget, boldogságot, további szakmai sikereket.

Szolnokon, 2019. december 6. napján

 

Dr.  Rékási Róbert Pál kamarai elnök

Jász- Nagykun – Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

 

 

MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA

OKTATÁSI ÉS AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG

 

2020. január 1-jén indul a kötelező továbbképzés – a legfontosabb tudnivalók

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. Az első továbbképzési időszak 2020. január 1-jén kezdődik. Az alábbiakban a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

I. A továbbképzésre kötelezettek köre

 

A továbbképzési kötelezettség az ügyvédeket, alkalmazott ügyvédeket, kamarai jogtanácsosokat, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászokat és alkalmazott európai közösségi jogászokat terheli. A továbbképzési kötelezettségét elmulasztó kamarai tagságát a területi ügyvédi kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben megszünteti, illetve törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból.

II. A továbbképzési időszak

 

A képzési kötelezettség 5-5 éves továbbképzési időszakban teljesítendő, az első továbbképzési időszak 2020. január 1-ejével indul. Akit ezt követően vesznek kamarai nyilvántartásba, annak egyénileg, a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének, illetve esetleges felfüggesztésének az időszaka a továbbképzési időszakba nem számít bele.

 

III. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontok

 

A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt összesen 80 kreditpontot gyűjt össze, ehhez évente legalább 16 kreditpontot kell szerezni. Célszerű mindenkinek előre megtervezni a képzési kötelezettség teljesítését, ugyanis a következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont szerezhető. A MÜK elnöksége a továbbképzési időszakban előírhatja legfeljebb 20 kreditpont kötelező képzési eseményen való megszerzését (lásd V. pont).

A továbbképzési szabályzat kedvezményt biztosít azok számára, akik legkésőbb az adott továbbképzési időszak során betöltik a 75. életévüket. Nekik kizárólag a MÜK elnöksége által meghatározott kötelező képzéseket kell teljesíteniük.

 

IV. Képzési események

 

A továbbképzési kötelezettség elsősorban képzési helyek által szervezett képzési események (tanfolyamok, konferenciák, szakmai nyelvtanfolyamok és egyéb az ügyvédi tevékenység szempontjából hasznos szakmai és tudományos rendezvények) útján teljesíthető. E képzési eseményeket a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (OAB) által akkreditált képzési helyek, valamint a MÜK és a területi ügyvédi kamarák szervezik. A képzési hely a képzési eseményteljesítéséről kreditpont igazolást állít ki a résztvevők részére. A képzési esemény ingyenes, vagy visszterhes lehet, a díjat egyedileg a képzési hely határozza meg.

 

V. Kötelező képzési események

 

A MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja a továbbképzésre kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos képzési eseményen vegyen részt. A kötelező képzések ingyenesek és elektronikus formában vehetők igénybe.

VI. Egyéb kreditpontra jogosító tevékenységek

 

A továbbképzési szabályzat a képzési helyek által szervezett képzési események mellett meghatározza azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyeken kreditpont szerezhető. Ilyennek minősül egyebek mellett

a tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi és közigazgatási oktatói, előadói tevékenység,

jogi szakvizsgán a vizsgabizottsági tagság,

legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése,

tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység,

szakmai publikáció írása, szerkesztése,

jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása.

 

VII. Kreditpontok

 

Kreditpont azon a képzési eseményen szerezhető, amelyet az OAB nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt. Az egyes kreditpontra jogosító tevékenységek és a hozzájuk rendelhető kreditpontok a következők

részvétel tanfolyamon, szakmai eseményen, vagy konferencián: óránként 1 kreditpont,

részvétel sikeres számonkéréssel záruló tanfolyamon, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben: óránként 2 kreditpont,

előadói tevékenység: óránként 3 kreditpont,

jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság vizsgaalkalmanként 1 kreditpont,

legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése: 10 kreditpont,

opponensi tevékenység: 3 kreditpont,

szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként: 10 kreditpont;

papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása szerzői ívenként: 5 kreditpont.

 

VIII. Mentesség a továbbképzési kötelezettség alól

 

A továbbképzési szabályzat bizonyos feltételek teljesítése esetén a képzésre kötelezetteket mentesíti a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik, és nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre.

 

A mentesítés feltétele, hogy a képzésre kötelezett a kamara előtt igazolja, hogy

a továbbképzési időszakban a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatás-tudomány területén tudományos fokozatot szerzett,

a továbbképzési időszakban mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult,

a továbbképzési időszakban egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karán, akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve képzési helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy – legalább negyvenöt perces – tanóra oktatói tevékenységet végzett, vagy

a továbbképzési időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget.

 

IX. A továbbképzési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei

 

A továbbképzési kötelezettségét elmulasztó kamarai tagságát a területi ügyvédi kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben megszünteti, illetve törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból, és a továbbképzési kötelezettsége utólagos teljesítéséig nem vehető fel újra a kamara tagjai közé, illetve ügyvédi kamarai nyilvántartásba.

 

A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan további tájékoztatást találhat MÜK honlapjának „Továbbképzés” menüpontja alatt, a területi kamarák honlapján, illetve egyéb tájékoztató felületein. A területi kamarák honlapján 2019. december 15-ét követően elérhető a kamara 2020-ra vonatkozó képzési programja. A kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kérdések, észrevételek az oktatas@muknet.hu címre küldhetők meg.

 

 

Kamarai Hírlevél / 2019.10.29.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 2019.október 14. napján az ügyvédi tevékenység folytatásával kapcsolatos jelentős szabályzatokat módosított. Ezek az alábbiak :

-          11/2019. (X.14.) MÜK szabályzat az ügyvédi levéltárral kapcsolatos szabályzat-módosításokról,

-          12/2019. (X.14.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat módosításáról,

-          13/2019. (X.14.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat módosításáról,

-          14/2019. (X.14.) MÜK szabályzat a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat módosításáról.

-          15/2019. (X.14.) MÜK szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya és egyes kiemelt szabályzatok módosításáról a miniszteri jóváhagyást követően kerül közzétételre.

A szabályzat módosítások a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtalálhatók.

Szolnokon, 2019. október 29. napján.

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél / 2019.10.18.

 

2019. október 18. napján a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara rendezte meg a már hagyományos regionális ügyvédjelölti perbeszédversenyt.

A versenyen a Nyíregyházi, a Debreceni és a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltjei vettek részt 3-3-3 versenyzővel, akik két, előzetesen megküldött tényállás közül választhattak.

Kamaránkat Dr. Ács Brigitta, Dr. Palatinusz András és Dr. Mosonyi Bence képviselte.

A versenyen felkérésünkre a Szolnoki Járási Ügyészség ügyésze Dr. Lánczi Rajmund képviselte a vádat és tartotta meg mindkét tényállás vonatkozásában a vádbeszédet.

A zsűri tagjai voltak : Dr. Kiss István, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, Dr. Juhász Zoltán, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, míg jómagam  kamaránkat képviseltem. A zsűri elnökének Dr. Korpás Károlyt, a Szolnoki Járási Ügyészség vezetőjét kértem fel.

A színvonalas versenyben a zsűri az első három versenyzőt díjazta.

A verseny győztese Dr. Orosz László,  a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara  ügyvédjelöltje lett, a második helyen Dr. Kun Csaba végzett, aki szintén a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltje, míg a harmadik Dr. Horváth Bettina a Debreceni Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltje lett.

Az országos ügyvédjelölti perbeszédversenyen régiónkat  Dr. Orosz László képviseli.

Ez úton köszönöm a versenyzők részvételét, gondos és alapos felkészülését és természetesen a zsűri tagjainak és elnökének   magas színvonalú és egyben hasznos útmutatást adó értékelését.

Külön köszönöm Dr. Lánczi Rajmundnak a közreműködést és végül de nem utolsó sorban Dr. Gulyás Zoltán kollegánknak, kamaránk oktatás- felelősének a szervező – koordináló munkát, amely lehetővé tette a verseny eredményes és színvonalas lebonyolítását.

Szolnok, 2019. 10. 18.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

 

GRATULÁCIÓ

 

Dr. Mosonyi Géza kollégánk 1959. október 01. napján kezdte meg ügyvédi tevékenységét.

Jelenleg is aktív ügyvéd, október elsején egészen pontosan

 

60

éve. Dr. Mosonyi Géza amellett , hogy hatvan éven át tisztességgel, lelkiismeretesen magas színvonalon végezte, végzi

szakmai munkáját aktív szerepet vállalt az ügyvédi közéletben hosszú évekig a kamara elnökhelyettese volt.

Tisztelt Kollégánk Kedves Géza bátyám.  

Gratulálunk Neked ehhez a nem mindennapi jubileumhoz, kívánunk még sok ügyfelet, erőt egészséget hosszú életet.

A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége és valamennyi tagja nevében

Őszinte Tisztelettel , szeretettel és nagyrabecsüléssel Üdvözöl

Dr. Rékási Róbert Pál kamarai elnök  

 

 

 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, a 2019. augusztus 15. napján a Megyeházán megtartott ünnepi ülésen

Dr. Séllei Imre elnök Urat, kollegánkat, a kamara korábbi elnökét

JÁSZ- NAGYKUN – SZOLNOK MEGYÉÉRT”  Díjban részesítette.

 

 

Kollegánknak gratulálunk a kitüntetéshez és további erőt, egészséget és eredményes munkát kívánunk.

Szolnokon, 2019. augusztus 21. napján.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Elnöksége nevében

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

 

 

KOZTATÓ

a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Tagjai részére

 

A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara és a Wolters Kluwer Hungary Kft. között az OptiJUS Jogtár használatára vonatkozó szerződés 2019.07.31. napján lejárt.

A szerződés felülvizsgálata megtörtént és megállapodás született a Wolters Kluwer Hungary Kft. és kamaránk között, azzal, hogy a Kamara  további egy évre (2019.08.01-2020.07.31.) biztosítja tagjai részére az OptiJUS ingyenes használatát. 

Az OptiJUS tartalma – nettó 2 % áremelés mellett– bővült, további a jogalkalmazás szempontjából jelentős segítséget nyújtó tartalmak válnak elérhetővé mindenki számára, így  2019. szeptember 1. napjától elérhető lesz a 2016.évi CXXX. Törvény – a polgári Perrendtartásról – Dr. Wopera Zsuzsa által szerkesztett kommentárja, és a 2017. évi XC. Törvény – a büntetőeljárásról – Dr. Polt Péter által szerkesztett kommentárja.

A jogtár használata azon tagok számára, akik jelenleg is hozzáféréssel rendelkeznek folyamatos, és szeptember 01. napjától a fenti tartalom is hozzáférhetővé válik.

Bízunk abban, hogy a jogtár használata segíti a kamarai tagokat a színvonalas szakmai munkavégzésben a folyamatosan változó jogalkotási- jogalkalmazási környezetben. 

A jogtár használatával kapcsolatban részletes e-mailt küldtem ki a tagok részére, amely e-mail a kamara honlapján a tájékoztatók között is megtalálható.

Szolnokon, 2019. július 31. napján.

 

Dr. Rékási Róbert Pál

kamarai elnök

Jász - Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Tisztelt Kollegák !

 

Tisztelettel tájékoztatlak Benneteket, hogy a HVG-ORAC kiadónál megjelent Dr. Pataky Tibor kollegánk hiánypótló könyve a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás szabályozása és továbbfejlesztésének lehetőségei.

A könyv Tibor PhD dolgozatán alapuló, mint jeleztem hiánypótló mű.

 

 

A kamarai közgyűlésen 2019. június 08. napján jeleztem, hogy mivel kamaránk történetében nem emlékszem ilyen jellegű és formátumú tudományos igényű „publikációra” ezért azt a tájékoztatást adtam, hogy aki érdeklődik a gépjármű felelősségbiztosítás illetőleg a biztosítás jogterület iránt, úgy ilyen irányú kérelem esetén a kamara biztosítja a könyvet az ezen igényt jelző tagoknak.

Ezt a vállalásomat fenntartom, így kérem, hogy aki érdeklődik a mű iránt az a kamarai e-mail címen ezen igényét szíveskedjen jelezni.

Gratulálunk Tibornak a vélhetően „csak az első” könyvhöz, és kívánjuk a további szakmai, tudományos sikereket eredményeket, amelyek nem csak az ő személyét, hanem kamaránk jó hírét is öregbíti.

Tibor tervezi a könyv Szolnok Megyei Jogú Városban történő bemutatóját, amelynek időpontját természetesen jelezni fogjuk felétek.

 

Végezetül még egy szakmai – a fenti tárgyhoz kapcsolódó - tájékoztatás:

Dr. Pataky Tibor kollegát az újonnan induló Kártérítési és Biztosítási Jog című folyóirat szerkesztőbizottsági tagjává kérték fel.

A lap online és ingyen lesz elérhető. Az első június hónapban jelenik meg, utána pedig negyedévente.

A szakfolyóirat kifejezett célja, hogy itt ügyvédek is publikáljanak, ami a kötelező 2020.01.01. napjától induló továbbképzési rendszerben kreditpontokat ér.

Kérem keressétek a folyóiratot az interneten és ha van megosztandó szakmai kérdés, ami „cikket, publikációt érdemel” akkor használjátok ki a lehetőséget.

Szolnokon, 2019. július 2. napján

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Rékási Róbert Pál kamarai elnök

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Tisztelt Kollegák!

A Jász – Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 2019. június 08. napján 10 órakor

 megtartott megismételt közgyűlése elfogadta a kamara 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,

és a 2019. évi költségvetését. A közgyűlés 11 órakor befejezte munkáját.

Ezt követően – egyezően a meghívóban szereplő napirenddel – a közgyűlés választói közgyűléssé

alakult át a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésébe

választandó további egy küldött megválasztására.

A választói közgyűlést Dr. Mosonyi Géza kollegánk korelnök vezette le.

 

A választói közgyűlés a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésébe – harmadik tagnak –

Dr. Séllei Imre elnök Urat választotta meg, kamaránk volt elnökét.

Munkájához sikert és erőt kívánok.

Természetesen a 2019. június 08. napján megtartott közgyűlésről szóló jegyzőkönyvet

a kamara honlapján közzétesszük, illetőleg a választói közgyűlés jegyzőkönyvével

a Magyar Ügyvédi Kamarának és az Igazságügyi Minisztériumnak megküldjük.

 

Kelt Szolnokon, 2019. június 12. napján

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Rékási Róbert Pál

kamarai elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara