Aktualitások:
Figyelem! Figyelem!
2016-03-12


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke által a függőben tartás ingatlan-nyilvántartási gyakorlatban alkalmazása tekintetében írt levelére a Békés Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője, Dr. Sóvári Tibor, a szakmai irányításért felelős miniszterrel való egyeztetésre hivatkozva az álláspontról az alábbiakban közzétett levélben adott tájékoztatást.
Kérjük ennek figyelembe vételét, hasznosítását az okiratszerkesztői és ahhoz kapcsolódó jogi képviselői gyakorlatban!

Tisztelettel:
Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


dr  Sóvári Tibor válasz 2016.pdf
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2016-02-26


A polgári perekben a bíróságokkal történő, 2016. 07. 01-től bevezetendő elektronikus kapcsolattartás megismerése, illetőleg a zavartalan bonyolíthatósága végett
2016. március 9-én 15 órától

felkérésünknek eleget téve, Ardó Péter, az Arconsult Kft. képviselője, ismét előadást tart.
Előzetes tájékoztatásként közöljük azt is, hogy 2016. 07. 01-ig még ugyanezen témában újabb előadást is tartunk annak érdekében, hogy a kamara tagjai általi fokozott érdeklődés mellett is az egyes alkalommal megjelenő Kolléganők, Kollegák megfelelő, kényelmes körülmények között a tájékoztató előadáson részt vehessenek.
Az elmúlt évi tapasztalatainkból kiindulva, az előadás technikai feltételeinek,a tanácsterem ülésrendjének megfelelő kialakíthatósága végett, kérjük, 8 napon belül elektronikus visszajelzés megküldését a 2016. 03. 09-i előadáson történő részvétellel kapcsolatosan.

Tisztelettel:
Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

MEGHÍVÓ!
MEGHÍVÓ!
2016-01-11MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2016-01-04A kamara elnöksége ügyvállalási lehetőségekben és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a kamara tagjainak, ügyvédjelöltjeinek és ügyvédek alkalmazottainak.
Ezúton tájékoztatjuk a kamara tagjait arról, hogy a 2016. évben is a kamarai tagdíj az előző évekhez hasonlóan változatlan marad, valamint az ügyelet megváltás díja is.
Az ügyvédi felelősségbiztosítás tekintetében a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete minden ügyvéd részére megküldte a tájékoztatót, amely szerint a 2016. évre a tagdíj és biztosítási díj összege nem változik, és három havi díjjóváírásban részesül az a biztosított ügyvéd, aki a 2014. 12. 31. napján érvényes aktív biztosítással és ezt megelőzően legalább hét naptári évben - 2008. 01. 01. napján is érvényes - aktív biztosítással rendelkezett, tevékenységét nem szüneteltette és folyamatosan kármentes volt ezen időszak alatt.
A díjjóváírás összege a 2015. évi számlán került feltüntetésre.
Amennyiben a teljes évi biztosítási díj befizetésre került, úgy ez esetben a díjjóváírás a 2016. évi befizetésnél rendezésre kerül, beszámítással.
Amennyiben a 2015. évi díj teljes egészébe rendezésre került, írásbeli kérelemre lehetőség van a díjjóváírás összegének átutalására (bankszámlán és tulajdonosának megjelölése szükséges).

Üdvözlettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnökA kötelező elektronikus kapcsolattartás ELHALASZTÁSA 2016. július 1-re!!
2015-12-23Tisztelt Kolléganők/Tisztelt Kollégák!

A 2016. január 1. hatállyal a polgári perekben kötelező jelleggel bevezetni tervezett bírósági-ügyfél elektronikus kapcsolattartás ügyében az elmúlt hetekben a Magyar Ügyvédi Kamara intenzív egyeztetéseket folytatott a BM, az OBH, a KEKKH és a NISZ munkatársaival.
Az egyeztetések során számunkra egyértelművé vált, hogy nem áll elegendő idő rendelkezésre a minden szempontból megfelelő felkészülésre, ezért levélben fordultam dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úrhoz, kifejezve aggodalmainkat.
Miniszter Úr soron kívüli egyeztetésre hívta dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat, dr. Handó Tünde asszonyt, az OBH elnökét, valamint a MÜK képviseletében személyemet.
A találkozó valamennyi résztvevője egyetértett abban, hogy az állampolgárok jogbiztonságba vetett bizalmának megőrzése kiemelkedően fontos cél, ezért mindent el kell követni az elektronikus kapcsolattartási rendszer bevezetésének zavartalansága érdekében.
Az egyetértés lehetővé tette, hogy az Országgyűlés elé soron kívüliséggel olyan javaslatot terjesszenek, amely 2016. július 1-i hatállyal vezeti be a jogi képviselőként eljáró ügyvédek és a bíróság között a polgári perekben kötelező elektronikus kapcsolattartást.
A törvényjavaslatot az Országgyűlés a tegnapi napon elfogadta, kihirdetése napokon belül várható.
A halasztás lehetővé teszi, hogy karunk tagjai megfelelően felkészülve, a szükséges informatikai háttér kellő időben történő biztosításával végezzék a munkájukat. A Magyar Ügyvédi Kamara a területi kamaráknak minden segítséget megad a jövőben is a szükséges oktatások megszervezéséhez..
Remélem, hogy a fenti hírrel hozzájárulhattunk ahhoz, hogy az ünnepeket családi körben, e feszítő gondtól mentesülve tölthessék el.

Minden Kolléganőnek/Kollégának ezúton is Boldog Ünnepeket kívánok!

Üdvözlettel:

Dr. Bánáti János
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

Tisztelt Kamara!
2015-11-27A Háttér Társaság 2015. december 4-5-én jogi képzést tart ügyvédek részére. A képzésünk tegnapi napon meghirdetésre került az Magyar Ügyvédi Kamara honlapjánhttp://www.magyarugyvedikamara.hu/common/file-servlet/document/864/default/doc_url/hatter_ugyvedkepzes_felhivas.docx azonban arra való tekintettel, hogy a jelentkezési határidő már rendkívül szoros, szeretnénk igénybe venni a megyei kamarák segítségét is felhívásunk minél szélesebb körben történő meghirdetésében. Kérjük, ha erre van lehetőség, csatolt felhívásunkat szíveskedjenek honlapjukon közzé tenni,  és ha megoldható, akkor a kamara ügyvéd tagjainak részére e-mail értesítő formájában megküldeni.

A Háttér Társaság 1995-ben alakult közhasznú szervezet, amely a hazánkban élő leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (továbbiakban: LMBTQI) személyek részére nyújt különböző támogató szolgáltatásokat. 2000 óta működteti jogsegélyszolgálatát, amely a szexuális irányultság vagy nemi identitás miatti hátrányos megkülönböztetés, zaklatás vagy bántalmazás áldozatai számára nyújt jogi segítséget, illetve segít a hozzá forduló ügyfeleknek az LMBTQI téma iránt nyitott, elfogadó ügyvédet találni.
A képzés célja egy olyan országos lefedettségű ügyvédhálózat létrehozása, amelynek tagjai az egyesület folyamatos szakmai támogatása mellett az LMBTQI kisebbséghez tartozó személyek részére konkrét ügyekben jogi szolgáltatásokat nyújtanak majd.

A képzés részleteit, a jelentkezés feltételeit a csatolt melléklet tartalmazza. 

Segítségüket előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Iványi Klára
tréner, oktatásszervező
Tel.: 06-20-206-4693
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-11-18Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

2016. január 1-től a polgári ügyben a jogi képviselő számára a bíróságokkal kizárólag elektronikus úton történő kapcsolat gyakorlati kialakíthatóságáról, kamarai, szakmai program keretében, konzultációval egybekötött tájékoztató előadás megtartására kerül sor a kamara tanácstermében.
A tájékoztató előadás időpontja 2015. december 10. ( csütörtök ) 15 óra, időtartama: két óra (1,5 óra bemutató, kérdések, válaszok).
Előadó: Ardó Péter, az Arconsult Kft. képviselője.
A téma, a kialakítandó gyakorlat fontosságára tekintettel, kérjük, ezen a programon a kolleganők, kollegák minél nagyobb számú megjelenését!
Az előadáson való részvétel mellett írásbeli tájékoztató anyag átvétele is lehetővé válik.

Üdvözlettel:
Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
Figyelem!
Figyelem!
2015-11-09Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverésen történő eladásában az ügyvédi jogi képviselőkénti részvétel szempontjairól, jogi elvárásairól

Dr. Berkó Attila, a JNSZ Megyei Kormányhivatal főigazgatója,

tájékoztatót tart 2015. november 12-én, 15 órától a kamara tanácstermében.
Jelentős érdekünk fűződik ezen eljárásban való ügyvédi közreműködéshez.
A tájékoztató jól szolgálja a jogilag, szakmailag szükséges, igényes ügyvédi jogi képviselet ellátását, ezért kérjük a tájékoztatón a Kolleganők és Kollegák minél nagyobb számban történő megjelenését, részvételét!

Üdvözlettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-11-05SZAKMAI PROGRAM

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A Törvényszék szakmai kollégiumai és az Ügyvédi Kamara közötti szakmai együttműködés keretében

2015. 12. 03-án (csütörtökön) 15 órától

a kamara tanácstermében előadások elhangzásával és konzultáció lehetővé tétele mellett szakmai programot szervezünk.

A program előadói és témái az alábbiak:

Dr. Bana Imre a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke:
"Az előzetes döntéshozatali eljárás szabályai"

Dr. Kis István a Szolnoki Törvényszék Polgári Gazdasági Kollégiumának elnöke:
"Az uniós tagállamok bíróságai közötti együttműködés a bizonyítás felvétele tekintetében"

Dr. Rochlitz Zoltán a Szolnoki Törvényszék Büntető tanács elnöke:
"A nemzetközi igazságügyi együttműködés aktuális kérdései a büntetőeljárásban" címmel.

A szakmai programon történő részvétel kapcsán olyan új ismeretek birtokában juthatunk, amelyeket az ügyvédi tevékenység során jól tudunk felhasználni, hasznosítani megbízóink érdekében.

Kérjük a programon minél nagyobb számban a kamara tagjai és ügyvédjelöltjei megjelenését!

Üdvözlettel:
Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
Figyelem!
Figyelem!
2015-10-28Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A szakmai programon történő részvétel érdekében felhívjuk a kamara tagjai, ügyvédei, ügyvédjelöltjei figyelmét az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar Megyei Szervezete által Az új polgári- és közigazgatási perrendtartás szabályozási megoldásairól szóló regionális szakmai konferenciára.
A konferencia előadóit, részletes programját, a rendezvényre való jelentkezés módját az alábbiakban közzétett meghívó tartalmazza.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
MEGHÍVÓ


Az Igazságügyi Minisztérium és
Magyar Jogász Egylet
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

Az Új polgári- és közigazgatási perrendtartás szabályozási megoldásairól
címmel

Trócsányi László igazságügyi miniszter
védnöksége alatt
2015. november 6-án (pénteken)
10.00 órai kezdettel,

a Debrecen, Piac u. 54. szám alatti épület Árpád termében

konferenciát szervez, melyre tisztelettel meghívjuk.
Levezető elnök:
Gulyásné dr. Birinyi Ildikó főügyészhelyettes, a MJE megyei elnöke

A konferencia programja
10.00
Megnyitó

10:10Dr. Trócsányi László miniszter
Az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs tevékenysége

10:30Dr. Rozsnyai Krisztina,
miniszteri biztos 
A közigazgatási perjogi kodifikáció fő irányai

10:50Dr. Wopera Zsuzsa,
miniszteri biztos,
Az új polgári perrendtartás alapelveinek rendszere

11:10Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, az IM Szerkesztőbizottságának tagja
A bizonyítás megújuló szabályai a polgári perrendtartásban 

11:30Kávészünet


12:00Dr. Pribula László, tszv. egyetemi docens, az IM Szerkesztőbizottságának tagja
A perköltség szabályozásának újításai 

12:20Dr. Udvary Sándor, tszv. egyetemi docens, az IM Szerkesztőbizottságának tagja
A digitális technológiák használatának lehetőségei a polgári perben

12:40Drexlerné Dr. Karcub Edit
tanácselnök, Debreceni Ítélőtábla
A másodfokú eljárás új szabályozási koncepciója

13:00Kérdések, hozzászólások

13:15 Állófogadás


Debrecen, 2015. október 19.


Az Egylet Vezetősége nevében:


Gulyásné dr. Birinyi Ildikó
elnök


Új webnapló elem
Új webnapló elem
2015-09-09Kamaránk egykori tagjai, Id. Dr. Egyed László 2015. július 25-én, illetőleg Dr. Palatinus Péter 2015. augusztus  1-jén elhunytak.
Hamvasztás utáni búcsúztatásukra végakaratuknak eleget téve, szűk családi körben került sor.
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-09-09Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégium vezetője, Dr. Pongrácz Zsolt az alábbiakban közzétett levelet írta a kamara elnöke részére.
A levélben jelzett, a Szolnoki Törvényszék Kúriai Döntések 2016/6. számában B.22. szám alatt közzétett 1.Bpkf.159/2014. számú határozatában foglaltakat kell irányadónak tekinteni a kirendelt védő részére irattanulmányozásért járó munkadíj kapcsán.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnökSzolnoki Törvényszék 2015.El.X.A.2(10..pdf

Figyelem!
Figyelem!
2015-09-03Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A Magyar Jogász Egylet JNSZ Megyei Szervezete 2015. 10. 08. napján jogásznapot tart.
Az erről szóló meghívót az alábbiakban közzétesszük.
A meghívóban jelzett jogásznapi előadások témái a jogalkotás aktuális kérdéseiről szólnak, jól illeszkednek a kamarai szakmai képzésünk programjába.
Erre is tekintettel kérjük a T. Kolleganőket, Kollegákat, hogy ezen a jogásznapi rendezvényen minél nagyobb számban vegyenek részt.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-08-26Komlós Attila, az Ügyvédek Lapja lapigazgatója, ügyvédi kamaránk részére az alábbi tájékoztató levelet küldte.
Ezt a levelet az abban foglaltak megismerése és annak gyakorlati igénybevétele érdekében tagjainknak is megküldjük, és egyidejűleg a saját honlapunkon is közzétesszük.

Üdvözlettel:
Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
Tisztelt Ügyvédnő!
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az ÜGYVÉDEK LAPJA ONLINE internetes változata, amit a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének kezdeményezésére hoztunk létre, fokozatosan fejleszti szolgáltatását.

Elérhető itt:
www.ugyvedek-lapja.hu

elnöksége alapkérését (a nyomtatott Ügyvédek Lapja hozzáférése internetes felületen) kibővítve, 2015. december 31-ig kísérleti jelleggel (mérve az olvasói érdeklődést), ÖT ÚJ SZOLGÁLTATÁST KÍNÁLUNK jelenleg az Ügyvédek Lapja Online változatán  az érdeklődő olvasónak:

1. ARCHIVUM. Az Ügyvédek Lapja nyomtatott változatának lappéldányait (folyamatosan töltjük fel a korábbi példányokat is), ezeket az "ARCHIVUM" fülre kattintva lehet megtekinteni.

2. FRISS HÍREKET közlünk folyamatosan
a) kamarai testületi döntésekről
b) a kamarai közélet területéről,
c) a törvényhozás fejleményeiről,
d) a hazai és a nemzetközi igazságszolgáltatás szakmai területeiről,
e) személyi eseményekről,
amelyeket a "HÍREK" fülre kattintva lehet elérni.

3. KERESŐ FUNKCIÓT is beépítettünk a rendszerbe, amellyel bármely nyomtatásban (illetve már a honlapra is feltett Ügyvédek Lapja lappéldányokban) és az internetes honlapunkon eddig megjelent bármely szóra, kifejezésre, névre "rá lehet keresni", a "KERESÉS" fülre kattintva.

4. HETI HÍRLEVELET KÜLDÜNK (jelenleg: minden péntek reggel) mindazoknak, akik az Ügyvédek Lapja Online oldalán regisztrálnak (egy percnyi idő) és külön jelzik igényüket erre.

5. FÓRUM LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK mindazoknak, akik bármely közleményünkhöz véleményt, megjegyzést szeretnének fűzni, vitát szeretnének kezdeményezni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy CSAK REGISZTRÁLÁS UTÁN lehet a honlap teljes anyagához, a Fórum használatához, valamint a Heti Hírlevélhez (ehhez a vonatkozó jogszabályokat is figyelemben tartva, csak külön kérésre lehet) hozzáférni. Mindez csupán egy perces művelet a honlap megfelelő helyén.

Úgy gondoljuk, hogy ezzel a korszerű kezdeményezéssel hozzá járulhatunk a honi ügyvéd társadalom szakmai tájékozódása, a hivatásrenden belüli szakmai eszmecsere és nem utolsó sorban a kamarai közélet elmélyítéséhez.

KÉRJÜK ÉS VÁRJUK
a) továbbra is az Ügyvédek Lapja nyomtatott változatába szánt írásaikat,
b) az Ügyvédek Lapja Online felületére szánt híreiket, tudósításaikat, közleményeiket,
c) a nyomtatott lapra és az új médiumra vonatkozó észrevételeiket, javaslataikat, ötleteiket.

Üdvözlettel

Komlós Attila
Ügyvédek Lapja
Ügyvédek Lapja Online
ugyvedeklapja@panpress.hu
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-07-08
Az alábbiakban közzétesszük az Opten Kft. OptiJUS csomagajánlatait.

Üdvözlettel:
Dr. Séllei Imre
kamara elnök


Tisztelt Dr. Séllei Imre Elnök Úr!


Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva szeretném megerősíteni írásban is, az elhangzottakat.


A megkeresésünk tárgya, egy együttműködés kezdeményezése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarával az Opten Kft részéről.

Az együttműködés arról szól, hogy az Opten Kft egy prémium csomag díjtalan egyidejű 5 hozzáférést biztosít az Önök számára (a lenitekben ismertetem a csomag tartalmát). A Kamara részéről pedig egy hírlevélben való tájékoztatást szeretnénk kérni a tagok felé az általunk kínált választható csomagokról, illetve a kamara oldalán való közzétételt.


Ajánlatunk az alábbi
ak szerint alakul:

Az Opten Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan igyekszik a Budapesten kívüli ügyvédek számára is kedvező konstrukcióban kínálni a jogi kiadványokat, szolgáltatásokat. Célunk, hogy a gyorsan változó jogszabályi környezet követése költséghatékonyan, magas szakmai színvonalon legyen hozzáférhető a teljes hazai ügyvédtársadalom számára.


Bármely csomagot is választja, az előnyös, hiszen:
. szolgáltatásunk valós online szolgáltatás, amely mobil platformon és tableten is elérhető,
. saját igényének megfelelően választhat a csomagajánlatok közül,
. teljes naptári évre szerződhet, nem csak meghatározott időszakra,
. a kiemelkedően kedvező éves előfizetői díj néhány órai ügyvédi munkadíjból
  kigazdálkodható.


Basic csomag (éves előfizetési díj mindössze 24 996 Ft + áfa /év):
. Alap OptiJUS jogi adatbázis
. BH-k és IH-k
. 2 kommentár (régi Ptk., Ket.)
. több mint 1900 iratmint
a
. nyomtatványkitöltő
. Új Ptk. nagykommentár modul


+ AJÁNDÉK az első évben: a Basic csomag egy egyidejű felhasználóra vonatkozó éves bruttó Előfizetési Díjának (31 745 Ft) értékében választható jogi szakkiadványok (kommentárok, folyóiratok, Jogásznapló) Csatoltan küldöm a megrendelőlapot, mely a választható kiadványok listáját tartalmazza (A3 ponttól).


Premium csomag (éves előfizetési díj mindössze 49 992 Ft + áfa /év):
A Basic csomag tartalmán felül (Alap OtiJUS jogi adatbázis, Új Ptk. Nagykommentár modul):
. Nagykommentár modul (összesen 33 kommentárral)
. Döntvény modul (135 ezret meghaladó bírósági döntés)

. Ítéletkereső modul
.
ÚJ! Intelligens Nyomtatványkitöltő modul a cégadatok automatikus kitöltésével

+ AJÁNDÉK az első évben: a Premium csomag egy egyidejű felhasználóra vonatkozó éves bruttó Előfizetési Díjának (63 490 Ft) értékében választható jogi szakkiadványok (kommentárok, folyóiratok, Jogásznapló) Csatoltan küldöm a megrendelőlapot, mely a választható kiadványok listáját tartalmazza (A3 ponttól).

Konkurens kedvezmény: Jelen előfizetésük fordulójáig tartó időszakot (maximum 6 hónapra) díjtalanul tudjuk biztosítani.


Bízom benne, hogy a felkínált együttműködés szimpatikus lehet az Önök számára.

Amennyiben bármilyen kérdésük felmerülne, kérem forduljanak hozzám bizalommal.

Üdvözlettel,
Szemán Péter
ügyfélkapcsolati menedzser
?????????????????????????????????????????????????????????????
OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
1147 Budapest, Telepes utca 4.

Törvénykezési szünet!
2015-07-02Hirdermény

Jogsegélyszolgálat
2015-06-29A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.) ismételten pályázatot hirdet a NAK Alapszabályának III. fejezet B) cím 02. g) pontjában foglalt jogsegélyszolgálat működtetése keretében felmerülő feladatok ellátására:
Bács-Kiskun megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nógrád megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye területén.

A NAK a tagjainak a tagsági viszonyát megalapozó tevékenységét érintő jogi jellegű ügyeikben kíván jogsegélyszolgálat működtetése keretében jogi segítséget nyújtani. A jogsegélyszolgálatot megbízott ügyvédek és ügyvédi irodák útján kívánjuk ellátni, akik ezzel jelentős ügyfélkörhöz juthatnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 3. napja.


A pályázati eljárás és elbírálás részletes rendje, a jogsegélyszolgálat körében ellátandó feladatok részletes ismertetése (pályázati kiírás), a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat minta, továbbá a nyertes pályázókkal kötendő megbízási szerződés mintája a Kamara honlapján érhető el:

http://www.nak.hu/hu/kamara/kamarai-hirek/3240-egyes-megyekben-ujabb-palyazati-fordulot-hirdet-a-nak-a-jogsegelyszolgalat-mukodtetesevel-kapcsolatos-feladatok-ellatasara-2

Kérjük, lehetőség szerint minél szélesebb körben tájékoztassák tagjaikat a pályázati lehetőségről.


Tisztelettel,dr. Bernáth Ágnes Katalin
jogász


Jogi Iroda
bernath.agnes@nak.hu

Jogi Portál
2015-06-29GO-HOME

Jogtár ajánlat!
 Jogtár ajánlat!
2015-06-12Az alábbi ajánlatot kínáljuk a kamara tagjainak.

Kamarai_Jogtar_Ceginfoval_ajanlat_WK_JaszNagykunSzolnokMegye.pdf

Valtozasfigyeltetes_leiras.pdf
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-06-11Szomorúan tudatjuk a kamara tagságával, hogy Dr. Lánczi Ferenc szolnoki ügyvéd kollegánk 2015. 06. 07-én, életének 67. évében elhunyt.
A temetői szertartás 2015. 06. 17. napján 14 óra 30 perckor lesz a szolnoki temetőben.

Gyászjelentés

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-05-01
A 2015. május 1. napjával hatályba lépő új letéti szabályzat szerint a letéti szerződés alapján a 200.000 Ft-ot meghaladó pénzletétre kerülés tényét a Magyar Ügyvédi Kamara által létrehozott elektronikus felületen az elektronikus pénzletét-nyilvántartásban kell rögzíteni, amely nyilvántartásba az ügyvéd a saját KASZ azonosító számával és elektronikus aláírással tud belépni az alábbi oldalon:
https://www.e-letet.hu/

Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-04-30Az alábbiakban közzétesszük honlapunkon a 2015. 04. 11. napján elfogadott
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 1/2015.(IV.11.) számú szabályzatát
az ügyvédi irodák számviteli beszámolóinak közzétételéről.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara
/2015.( IV. 11.) számú szabályzata
az ügyvédi irodák számviteli beszámolóinak közzétételéről


Az ügyvédekről  szóló  1998. évi XI. törvény (továbbiakban: Üt.) 116. §. (9) bekezdésében írt  felhatalmazás  alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése   az alábbi  szabályzatot  alkotja:

1./ Az ügyvédi  iroda köteles  számviteli beszámolóját (éves  beszámoló, egyszerűsített éves  beszámoló vagy  mikrogazdálkodói egyszerűsített  éves  beszámoló)  annak közzététele  céljából megküldeni    a kamara részére  az adott  üzleti  év mérlegforduló napját  követő ötödik hónap utolsó napjáig.

2./ Az ügyvéd  iroda  azzal tesz eleget  az 1./ pontban meghatározott kötelezettségének, ha  a számviteli beszámoló iroda  vezető  által aláírt  példányát  - kötelező  könyvvizsgálat  esetén a  könyvvizsgálati záradékot vagy  a  záradék megtagadását  is  tartalmazó   független könyvvizsgálati  jelentést  - megküldi a  kamara  részére  elektronikusan PDF  formátumban a  kamara  e-mail  címére,  vagy  papír  alapon postai  úton, az adózott  eredmény  felhasználására  vonatkozó alapítói vagy taggyűlési  határozattal együtt.
Amennyiben az ügyvédi iroda  a  beszámolóját  könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta  felül, a beszámoló  minden részén köteles feltüntetni a következő szövegrészt: "a  közzétett  adatok könyvvizsgálattal alátámasztva nincsenek".

3./ A beszámoló  megküldésére az ügyvédi  iroda  vezetője,  illetve  az ügyvédi irodával  tagi, alkalmazotti vagy  megbízási jogviszonyban álló  személy - meghatalmazott -  jogosult. Az e-mail üzenetben az elektronikus  beszámolót  megküldő személy  köteles  megjelölni nevét, címét, telefonos  elérhetőségét  és  azt  a jogviszonyt, mely alapján az elektronikus  beszámoló megküldésére jogosult.
Az elektronikus  beszámolót  megküldő személy  a benyújtással igazolja azt is, hogy   az elektronikus  úton  megküldött beszámoló megegyezik a  jóváhagyott beszámolóval, a  szkennelt   formátum  pedig  az annak alapjául szolgáló iratokkal.
A benyújtó személy  az elektronikus fájlokat  és  az azok alapjául szolgáló  papír  alapú iratokat a  megküldéstől  számított  10  évig  megőrizni köteles.
Amennyiben a megküldött  elektronikus  beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne  fel, köteles  azokat a kamara  felhívására  bemutatni.

4./ Az ügyvédi  iroda  az Üt. 76. §. (2) bekezdés  a) b) és  e) pontjában jelölt megszűnése esetén a  tevékenységet  lezáró beszámolót  a  jogutód  nélküli megszűnés  kezdő időpontjától  számított 30  napon belül köteles  a  kamara  részére megküldeni.
A  jogutód  nélküli megszűnés  időszaka  alatt  készített  számviteli beszámolót  a jogutód  nélküli megszűnési időszak üzleti éve mérlegforduló napját  követő ötödik hónap  utolsó napjáig, a  jogutód  nélküli megszűnési  időszakot  lezáró beszámolót  pedig  annak elfogadásától  számított  30  napon belül köteles  a  kamara  részére  megküldeni.
Az ügyvédi iroda  az Üt.  76. § (2) bek. c) pontjában jelölt  megszűnése  esetén a  tevékenységet lezáró beszámolót  a mérleg  fordulónapját követő  harminc  napon belül köteles  benyújtani.

5./ A kamara  a  beszámolót    saját  honlapján  teszi  közzé. A közzététel  ingyenes.

6./ A beszámolókat  a  kamara őrzi annak benyújtásától  számított  tíz évig.

7./ Amennyiben az ügyvédi iroda  nem tett  eleget  a számviteli törvény szerinti beszámoló megküldésére  vonatkozó kötelezettségének, a  letétbe  helyezésre  nyitva álló  határidő  utolsó napjától számított  tizenöt  napon belül a  kamara felszólítja az ügyvédi iroda  vezetőjét a  beszámoló megküldésére tizenöt  napos  határidő  tűzésével.

8./ Amennyiben az ügyvédi  iroda  vezetője   a számviteli  beszámoló  megküldési  kötelezettségének   felszólítás  ellenére  nem tesz eleget  a póthatáridőben,  ez az  ügyvédi iroda  vezetője  részéről fegyelmi felelősségét  megalapozó  mulasztásnak  minősül.
Amennyiben  utóbb  az ügyvédi iroda  vezetője  beszámolót  pótlólag  megküldi eleget  téve  a jelen szabályzatban foglalt   kötelezettségének,  úgy  a  fegyelmi  eljárást  vele  szemben meg  kell szüntetni.

A jelen szabályzat  2015. április 11.   napján  lép hatályba.

Kelt  Szolnokon,  2015.  április  11.     napján..............................
Dr. Séllei Imre  elnök     Dr. Stefkó Katalin titkár

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-04-29Kamaránk vezetése is az ügyvédi kar, az ügyvédi tevékenység jelentőségét, társadalmi elismertségét erősítő tevékenységnek tekinti a Pro Bono jószolgálati tevékenységet, ezért felhívjuk a kollegákat az ebben való részvételre, annak a program koordinátora részére történő bejelentésére.
E tevékenységben való részvételről kérjük, a kamarának írásbeli, e-mail-en történő bejelentését!

Üdvözlettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr!

Hivatkozással a Magyar Ügyvédi Kamara 2015. március 9-i Elnökségi ülésén történt prezentációra is, mellékelten megküldjük a Pro Bono ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos felhívását,-  melyet természetesen a MÜK honlapján elhelyezünk - és kérjük, hogy a helyben szokásos módon közöljenek a területi kamara tagjaival.

Üdvözlettel

Dr. Bánáti János
elnök

Pro Bono Ügyvéd
Ügyvédek a Közjóért!

"...De a kényszeren túl is ingyenesen gondozza a magyar ügyvédség a szegények ügyeit. Részint jogvédő egyesületek keretében, részint önállóan, egyéni alapon.(1929)". *
* Idézet: Dr. Oppler Emil: Az ügyvédkedés művészete, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1929.

Tisztelt Kamarai Tagok!

A PILnet Alapítvány képviseletében az alábbi tájékoztatóval és kéréssel fordulok Önökhöz.


A PILnet Alapítványról

A
PILnet egy olyan nemzetközi emberi jogi civil szervezet (hazánkban közhasznú alapítvány), mely ügyvédekkel, civil szervezetekkel, ügyvédi kamarákkal, jogi karokkal és kormányzati szervekkel működik együtt világszerte annak érdekében, hogy a jogállamiság elvei alapján működő, az állampolgárok jogait tiszteletben tartó társadalmak jöhessenek létre. A PILnet 1997-ben a new york-i Columbia Egyetemen alakult, s mára önálló nemzetközi emberi jogi szervezetként a budapesti központon kívül, new york-i, londoni, moszkvai, pekingi és hong-kong-i regionális irodákból fejti ki tevékenységét.

A szervezet a 2000-es évek eleje óta működik együtt a Magyar Ügyvédi Kamarával (MÜK), először a jogi segítségnyújtás reformja kapcsán, majd 2005-től kezdődően az ügyvédi önkéntesség népszerűsítésében. A PILnet működteti a Magyar Pro Bono Központot és az ehhez kapcsolódó
<http://www.probonougyved.hu/> honlapot, illetve adja át immár negyedik éve a MÜK-kel közösen az Év Pro Bono Ügyvédje/Ügyvédi Irodája Díjat a Magyar Ügyvédnapon. Emellett a PILnet rendezi meg minden évben Európa legnagyobb pro bono konferenciáját az Európai Pro Bono Fórumot (<http://www.probonoforum.eu/>) , melyet idén 2015 november 11-13. között Róma városa lát vendégül. A európai pro bono program sikereként az elmúlt években számos civil szervezet és társadalmi kezdeményezés élvezhette mind hazánkban, mind külföldön az ügyvédség önzetlen (pro bono) jogi támogatását a legkülönfélébb tárasadalmi ügyekben (hajléktalanság, környezetvédelem, fogyatékkal élők jogai, stb.).

Mivel a magyar önkéntes ügyvédi (pro bono) kezdeményezésbe egyre több ügyvéd és ügyvédi iroda kapcsolódott be Budapesten, szeretnénk e kezdeményezést kibővíteni a vidéki kamarák tagjai számára is. A megyei kamarákkal és a közvetlenül a gyakorló ügyvédséggel együttműködésben az alábbiakat biztosítanánk:

1.Helyi, országos és külföldi önkéntes pro bono ügyek, képzések, események megismerését, és civil szervezetekkel, építő társadalmi kezdeményezésekkel történő kapcsolatfelvétel lehetőségét (pl. közösségi kertek alapítása, társadalmi vállalkozások, városi kerékpározás, kulturális, természeti és építészeti örökség megóvása, stb.);
2.Elsősorban Budapesten működő jogvédő civil szervezetek tapasztalatait felhasználva speciális jogterületekhez kapcsolódó, a legújabb nemzetközi joggyakorlatot figyelembevevő pro bono képzéseket, konzultációkat szerveznénk helyben és a régióban;
3.A jogi karokon már működő és a jövőben létrejövő ún. jogklinikákkal (Ügyvédek Lapja 2013 november-december LII. évfolyam 6.) kialakítandó együttműködésekben való részvételt.

A magyarországi önkéntes ügyvédi (pro bono) kezdeményezésről

Az angolszász jogi kultúrában a
pro bono publico ("a közjóért") kifejezés olyan, a közérdek érvényesülését elősegítő jogi tanácsadásra, képviseletre utal, melyet ügyvédek nyújtanak egyéneknek vagy civil szervezeteknek térítésmentesen, önkéntes alapon. A pro bono mozgalom az elmúlt 10 évben egyre jelentősebb teret nyert Európában is, elsősorban az országhatárokon átnyúló együttműködéseknek, illetve a civil szektor fokozódó helyi és országhatárokon átívelő aktivitásának köszönhetően. Az ezredforduló után a pro bono munka a kontinentális-európai jogrendszerben is egyre népszerűbbé vált, részben az európai önkéntes mozgalom, a vállalati CSR - társadalmi felelősségvállalás -, és a társadalmi szolidaritás iránt elkötelezett ügyvédek/ügyvédi irodák jóvoltából.

Hogyan vehet részt önkéntes ügyvédi munkában?

A PILnet Alapítvány által létrehozott Magyar Pro Bono Központ (
www.probonougyved.hu ) összekapcsolja a hazai civil szervezetek szükségleteit az ügyvédség önkéntes erőforrásaival. A PILnet magyarországi pro bono kezdeményezése 2006-ben indult egy tucat fővárosi ügyvédi iroda részvételével, mely mára országos és határokon átnyúló globális hálózattá nőtte ki magát.

Amennyiben Ön szabadidejében önkéntes ügyvédként jogi szakértelmével támogatna civil szervezet(ek)et, közösségépítő és értékteremtő kezdeményezéseket
: kérjük, hogy jelezze ezt felénk!

További információ:
Várkonyi Réka program
koordinátor
E-mail:
rvarkonyi@pilnet.org
PILnet Alapítvány
Paulay Ede utca 50.
1061 Budapest
Tel: +36 1 461 5700
Fax: +36 1 461 5701
E-mail:
probono@pilnet.org
Honlap:
http://www.probonougyved.hu/
További oldalak (angol nyelven):
http://www.pilnet.org/
http://probonoforum.eu/
A projekt az EEA/ Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából valósulhat meg.


Tisztelt Kolléga, Kolléganő!!
2015-03-19Mellékelten megküldjük az Országos Bírósági Hivataltól kapott figyelemfelhívást a közkereseti és betéti társaságok cégeljárásában!!!

Üdvözlettel
Dr. Bánáti János
elnök


OBH_levélKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ!
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ!
2015-03-09
Az ügyvédi törvény 105. § (1) bek. alapján az elnökség nevében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara azonos napon megtartandó éves beszámolói közgyűlését, valamint a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete területi küldöttválasztó gyűlését 2015. április 3-án 16 órára a kamara tanácstermébe összehívom. A közgyűlések akkor határozatképesek, ha azokon a tagok több mint fele megjelent.
Határozatképtelenség esetére megjelölt megismételt közgyűlések időpontja: 2015. április  11. napján 9 óra 30 perc. Helyszíne: a Tiszaligeti Garden Hotel és Étterem tanácsterme.
A beszámoló közgyűlés napirendi pontja:

1.Az elnökség beszámolója az éves tevékenységről
Előadó: Dr. Séllei Imre kamarai elnök

2.A gazdálkodásról szóló beszámoló, a 2014. évi költségvetés, illetve a 2015. évi költségvetési tervezet elfogadása
Előadó: Dr. Stefkó Katalin kamarai titkár

3.Ellenőrző Bizottság jelentése
Előadó: Dr. Berente Andrea az Ellenőrző Bizottság elnöke

4.Az ügyvédi irodák számviteli beszámolójának közzétételéről szóló szabályzat elfogadása

A beszámolókat követő vita, a szabályzat elfogadása, illetőleg a szükséges határozatok meghozatala után a közgyűlés lezárul.
Ezt követően a közgyűlés átalakul a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete küldöttválasztó közgyűlésévé.
Ezután közös ebéd következik, amelyre a kamarai vezetés a közgyűlésen résztvevő valamennyi kolleganőt és kollegát ezúton is meghívja.

Szolnok, 2015. február 27.

                                

                                                                        Dr. Séllei Imre
                                                                                                 kamarai elnök
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-02-09


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Felkérésünk nyomán az Országos Bírósági Hivatal munkatársai, Dr. Tolnai Kata országos mediációs koordinátor és dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin igazgatási feladatokra felkért bíró 2015. 02. 26-án 14 órakor a kamara tanácstermében a bírósági közvetítés polgári jogi, eljárásjogi jogintézményéről előadást tartanak.

Az előadók által megjelölt cím és a részletezett program az alábbi.

1. Bírósági közvetítés a polgári jogban
Miért előnyös a közvetítés?
Előadó: dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin bíró, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Bírósági Közvetítés Munkacsoportjának elnöke.
Az előadás tervezett időtartama 3/4 óra, amit követően kérdések feltételére van lehetőség.

2. Mit mutatnak az országos statisztikai adatok?
Előadó: dr. Tolnai Kata OBH országos mediációs koordinátor
Az előadás tervezett időtartama 15 perc, amit követően lehetőség lesz kérdések feltételére.

3. Bírósági közvetítést bemutató rövid film
Időtartam: 8 perc.

A rendezvényen meghívott vendég lesz Dr. Kis István kollégiumvezető bíró, a Szolnoki Törvényszék bírósági közvetítést koordináló bírója, és a bírósági közvetítők. Tőlük tájékoztatást kapunk a helyi közvetítési gyakorlat tapasztalatairól.

Az ügyvédség számára fontos a közvetítői eljárásban történő közvetítés lehetősége, ezért indokolt és fontos a jogi szabályozás és a kialakítandó gyakorlat megismerése.
Kérjük ezen a kamarai szakmai rendezvényen a Kolleganők, a Kollegák, Ügyvédjelöltjeink minél nagyobb számú megjelenését.


Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnökTisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-01-31


Dr. Zsúnyi Imre közjegyző kérésére a mellékelt megkeresést közzétesszük.

Dr_Zsunyi_levele.pdf


Záradék:

Ilyen végrendelet, illetőleg végintézkedés megléte, fellelhetősége esetén a közjegyző felé történő jelzés előtt kérem velem az egyeztetést.

Dr. Séllei Imre kamarai elnök

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-01-31


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Találkozzunk 2015. február 21-én a JOGÁSZBÁLON!

A tájékoztatót az alábbiakban közöljük:


Jogaszbal2015.pdfDr. Séllei Imre
kamarai elnök


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2015-01-21


Ezúton is tájékoztatjuk a kamara tagságát, hogy elhunyt Kollégánk, Dr. Horváth Ferenc ügyvéd hamvasztás utáni búcsúztatására 2015. január 28-án 11 óra 30 perckor kerül sor a Kőrösi Úti Temető Ravatalozójában.
A Család gyászában osztozva jelenlétünkkel is vegyünk méltó végső búcsút Kollégánktól!

Dr. Séllei Imre
kamarai elnökFigyelem!
2015-01-21


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Az energetikai tanúsítvánnyal kapcsolatos tájékoztatást, közlést az alábbiakban közzétesszük:Tisztel Dr. Séllei Imre Elnök úr!

Az alábbi információkkal  szeretnék segíteni a Ügyvédi Kamara tagjainak, hogy az ingatlan adásvételek során  a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjanak el az "Energtikai Minőségtanúsítvány" tekintetében.

A "Tanúsítvány" szükségességét alapvetően a következő kettő jogszabály határozza meg:
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Ez alapján egyértelmű, hogy az Energetikai Tanúsítvány nem földhivatali kellék, ugyanakkor az is kiderül, hogy a szerződést ellenjegyző jogászok feladata ennek meglétét ellenőrizni, sőt ennél jóval több, hiszen a rendelete hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek kell tartalmaznia:
a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
b) a tanúsítvány azonosító kódját, és
c) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

A rendeletek alapján egyértelmű, hogy Tanúsítvány gyakorlatilag mindig kell, ha "fűthető" épület, vagy lakás a szerződés tárgya.
Ugyanakkor vannak kivételek:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
        Megj.: Ez nagyon ritka (pl. üdülő, pici parasztház), társasházaknál az egész épület     alapterületét kell figyelembe venni, így minden lakáshoz kell Minőségtanúsítvány!
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
        Megj.: Például fűtés nélküli üdülő, nyári-lak. Figyelem, nem a tulajdoni lapon található        megjelölés számít! Erdőben is lehet panzió, zártkertben téliesített nyaraló!
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
        Megj.: Csak ha a tulajdoni lapon ez szerepel!
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított területen lévő épületre;
f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
g) a belső hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
        Megj.: Ilyen gyakorlatilag nincs, esetleg a vasöntöde.
h) a műhely rendeltetésű épületre;
        Megj.:  Csak ha a tulajdoni lapon ez szerepel!
i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Amennyiben a fentieken túl bármely kollegának további kérdése van, vagy az adásvételi szerződéshez nem áll rendelkezésre a Tanúsítvány kérem hívjanak a 06-20-372-40-30-as számon, szívesen válaszolok, illetve elkészítem a Tanúsítványt akár egy napon belül is:

Tisztelettel:                                         

                                                              Dombi Gábor
                                                   Okleveles Építészmérnök
                                  Épületszerkezeti és Épületenergetikai Igazságügyi szakértő
                                                Tel.: 06-20-372-40-30, e-mail.:
premiterv@premiterv.hu

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2014-12-12


A Kamara elnöksége legutóbbi ülésén döntött a 2015. évi kamarai tagdíj összegéről, amely az előző években már fizetett 8 600 Ft/ hó összeggel azonos lesz.
Ez az összeg a növekvő működési költségek, a kamara épületének további felújítási munkái igénye mellett, a takarékos, ésszerű, körültekintő gazdálkodással biztosítja a kamarai szervezet zavartalan működését.
A tagdíj félévi vagy egy évi időszak első hónapjában történő egyidejű  befizetése mellett a 2 000 Ft-os, illetve 4 000 Ft-os kedvezmény változatlan, míg az ügyelet megváltási díj a szolnoki és a karcagi kollegák tekintetében 6 000 Ft.


2014. december 22-én (hétfőn) 16 órától, hagyományaink szerint a kamara tanácstermében "Óév búcsúzatót, Újév köszöntőt" szervezünk a kamara tagjai, jelöltjei, az ügyvédek alkalmazottai részére.
Erre a rendezvényre várjuk a szolnoki és a megyeszékhelyen kívüli kollegák részvételét is.
A résztvevők a kamara vendégei, a részvétel fizetési kötelezettségtől mentes az összejövetel költségeit kamarai forrásból rendezzük.
Az étel megrendelés és az italok biztosítása érdekében előzetesen ismernünk kell a résztvevők számát, ezért kérjük, a részvételen való szándék 2014. 12. 19-ig történő jelzését e-mailen, a kamaránál telefonon vagy személyesen, illetőleg Dr. Vezsenyi Péter ügyvédnél.


Ezen tájékoztatás kapcsán a kamara tagjainak, jelölteknek, az ügyvédek, ügyvédi irodák alkalmazottainak meghitt, békés Karácsonyt, tevékenységükben sikereket, egyéni, családi életükben sok boldogságot kívánunk a 2015. évben is!

Üdvözlettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
a JNSZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége nevébenTisztelt Kolleganők, Kollegák!
2014-11-25A Szolnoki Törvényszék elnöke, Kissné Dr. Szabó Judit kérésére, felhívása nyomán, a kollégákat ezen pályázati lehetőségről tájékoztatjuk, a bírói állással kapcsolatos információk mellékelten a kamara honlapján megtalálhatók.

Tisztelettel:
Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Bírói álláspályázat a Karcagi Járásbíróságra :

   DOK1;    DOK2;     DOK3
Figyelem!
2014-11-24

Dr. Lukács László György országgyűlési képviselő - kamaránk jelenleg ügyvédi tevékenységét szüneteltető tagja - az alábbi tájékoztatást küldte meg a kamara részére.Tisztelt Ügyvédi Kamara, Tisztelt Elnök Úr/ Elnök Asszony!

Engedje meg, hogy tájékoztassam Jobbik képviselői által a 2015.évi költségvetési törvényhez benyújtandó módosító javaslatáról, amely a kirendelt védői díjak emelésére vonatkozik.
Korábbi gyakorló ügyvédként képviselőtársaimmal közösen úgy ítéltük meg, hogy az ügyvédségnek ezen jobbító szándékú javaslat nagyban tudna segíteni az ezzel foglalkozó kollégák anyagi helyzetén, megbecsülésén és a szakmai színvonal további emelésén. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a módosító javaslat a kollégák szélesebb érdeklődésére tarthat számot, akkor továbbítani szíveskedjék azt kamarai tagjaihoz.

Bízom benne, hogy az ön Kamarája is támogatja javaslatunkat és üdvözli a tervezett emelést. Pártunknak és jogász képviselő társainknak szilárd elkötelezettsége, hogy javítsanak a Kamarák és tagjainak megbecsülésén és helyzetén.

Bármilyen észrevétele van, azt szívesen vesszük.

Kartársi üdvözlettel:

Dr. Lukács László György
országgyűlési képviselő (Jobbik)

Lukács L - 14 - Ügyvédi kirendelt díj emelése költségvetési módosító v2.docxFigyelem !
Figyelem !
2014-11-13


Könyvbemutató

A könyvsorozat harmadik könyveként Hídvéginé Dr. Adorján Lívia és Sáriné Dr. Simkó Ágnes társszerzők "Biztosítások az egészségügyben, orvosok felelősségbiztosítása, betegek egészségbiztosításai" címmel, a Medicina könyvkiadó gondozásában megjelentett könyv bemutatására kerül sor 2014. november 26-án 12 órakor a Budapesti Ügyvédi Kamara - 1055 Budapest, Szalay u. 7. - klubtermében.

A Társszerzők erre a könyvbemutatóra tisztelettel meghívják az érdeklődőket.

A könyvsorozat részeként eddig már I. "Betegjogok", II. "Kártérítések az egészségügyben" című könyvek 2012-ben és 2013-ben már megjelentek.
Az eddig már megjelent könyvek és a most bemutatásra kerülő 3. könyv a kiadótól a helyszínen is kedvezményes áron megvásárolhatók.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Tájékoztató
Tájékoztató
2014-10-30


Gratuláció

2014. október 17. napján Debrecenben az Észak-alföldi Regionális Ügyvédjelölti Perbeszédverseny megtartására került sor.
A versenyen a Debreceni Ügyvédi Kamarát 4 fő, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarát 3 fő, míg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarát 3 fő képviselte:
A DR. TÓTA Ügyvédi Irodából Dr. Falusi Georgina, Dr. Gulyás Zoltán egyéni ügyvéd jelöltje, Dr. Parács Kitti és Dr. Őrlős Gábor egyéni ügyvéd jelöltje, Dr. Juhász Tibor.
A három megyei versenyző körültekintően előkészített perbeszédét színvonalasan adta elő, és a versenyzők között roppant szoros verseny alakult ki.
A végső sorrend kialakítása során a nyertes debreceni versenyző mögött Dr. Parács Kitti végzett.
A győztes Dr. Hati Csilla és Dr. Parács Kitti fogják képviselni az Észak-alföldi régiót az országos ügyvédjelölti perbeszéd versenyen.
A helytálláshoz gratulálunk az ügyvédjelölteknek, az ügyvédjelölti oktatást vezető, Dr. Gulyás Zoltán kollegának, illetve a jelölteket alkalmazó kollegáknak.

A 2. helyezést elért Dr. Parács Kittinek külön is gratulálunk.! Az országos versenyen további eredményes szereplést kívánunk!


Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

JOGÁSZEGYLETI TAGGYŰLÉS
2014-10-13


A szakmai programot követően tartja meg a Magyar Jogász Egylet Megyei Szervezete taggyűlését, amelyre a vezetőség az ügyvédeket, mint a területi szervezet tagjait ezúton meghívja.

Napirendi pontok:

1.Beszámoló a területi szerv 4 éves tevékenységéről 
előadó: Dr. Séllei Imre a JNSZ Megyei Szervezet elnöke

2.Tisztségviselők, elnökség tagjai és MJE küldöttek megválasztása
előadó: Dr. Egyed László a Jelölő Bizottság elnöke

Tisztelettel:
MJE JNSZ Megyei Szervezet VezetőségeFigyelem!
2014-10-13SZAKMAI PROGRAM

2014. 10. 28-án (kedden) 16 órakor a kamara tanácstermében szakmai előadás megtartására kerül sor.
Az előadás címe: "Személyiség védelme az új Ptk. gyakorlatában"
Előadó: Hídvéginé Dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácsvezető bíró.

Az előadás kapcsán konzultáció lehetősége is biztosított.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2014-10-13Az erre irányuló igények jelzése nyomán az Arconsult Kft. munkatársa közreműködésével 2014. 10. 21-én (kedden) 15 órakor a kamara tanácstermében kerül sor bemutató megtartására az ügyvédek által magánokiratban szerkeszthető zálogszerződések készítése alapjául szolgáló HBNY rendszer alkalmazásáról.

Üdvözlettel:

Dr. Séllei Imre
kamara elnökELVESZETT IGAZOLVÁNYOK !!
ELVESZETT IGAZOLVÁNYOK !!
2014-10-01


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara
5000 Szolnok, Arany J. u. 16.
E-mail:
kamara@uk-szolnok.huELVESZETT IGAZOLVÁNYOK
Ügyvéd neve:                          Nyilvántartási száma:                     Igazolvány azonosító:


Dr. Szabó Csaba                               09-013613                                     Ü-102764

Dr. Fehér Ibolya Ilona                     09-013652                                     Ü-102449

Dr. Mészáros Mátyás Zoltán           09-013756                                     Ü-100441

Dr. Gulyás Richárd Miklós              09-013868                                     Ü-120274Szolnok, 2014. október 1.


Felhívás!
Felhívás!
2014-09-04Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Júliusban megjelent a Kommentár a munka törvénykönyvéhez c. kiadványunk, melyet szeretnék a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara figyelmébe ajánlani.

A könyv rendelhető 15.990 Ft + 5% Áfa ( 16.790 Ft ) összegért.


Szeretném a könyveket 10%-os kedvezménnyel felajánlani a kamara tagjainak, 30db feletti megrendelésnél a kedvezmény mértéke 20%-ot jelentene, vagyis 12.792 Ft + 5% Áfa ( 13.432 Ft)-t.

A számlázáshoz szükség lesz a megrendelő nevére, számlázási nevére, címére, adószámára.


A megrendelt könyveket a kamarába viszem s személyesen átvehetik a megrendelők, hogy a postaköltséget (kb. 2.000 Ft) megspóroljuk Önöknek.A könyv rövid bemutatója:

Kommentár a munka törvénykönyvéhez
2014-es, átdolgozott kiadás
dr. Berke Gyula, prof. dr. Kiss György, dr. Bankó Zoltán, dr. Kajtár Edit, dr. Kovács Erika

A Kommentár új kiadása elsősorban az új Ptk. hatálybalépéséhez, illetve az Mt. ehhez igazodó módosításához kapcsolódó változásokat dolgozza fel. Elméleti és gyakorlati szempontból részletesen áttekinti a Ptk. munkajogban is alkalmazandó rendelkezéseit, figyelemmel azok sajátos munkajogi tartalmára.
Az Mt. legutóbbi módosítása ugyanakkor olyan jogintézményeket is érintett, amelyek nem közvetlenül a Ptk. alkalmazásával függnek össze (pl. a munkajogviszony jogellenes megszüntetése), a Kommentár ezeket is részletesen elemzi. Az átdolgozás figyelemmel van a legutóbbi időszak bírói gyakorlatára, valamint a munkajogot érintő egyéb jogszabályváltozásokra.
A korábbi kiadás egyik erőssége volt az európai munkajog, illetve az Európai Bíróság gyakorlatának bemutatása. A szerzők ezt a hagyományt folytatják: egészen napjainkig dolgozzák fel az európai jogalkalmazás újabb fejleményeit.

[Kommentár a munka törvénykönyvéhez]


Tisztelettel:

Üdvözlettel:

Rajta Mariann
Bács-Kiskun Megyei képviselő
Tel.:(20)221-6272
Email:rajta.mariann@complex.hu
Wolters Kluwer Kft.
1117,Budapest,
Prielle Kornélia u. 21-35.

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A kiadványokra vonatkozóan jelzett legkedvezőbb, 20 %-os kedvezmény csupán arra az esetre, arra a helyzetre irányadó, ha kamarai szinten a tagok általi megrendelés a 30 főt meghaladja.
Ennek hiányában a kedvezmény csupán 10 %.
Erre is tekintettel a kamarai vezetés kéri a minél nagyobb, jelentősebb számú megrendelések megtételét.
A megrendelések tényleges megtörténtét kérjük a kamarához is személyesen, telefonon vagy e-mailen bejelenteni a megrendelési számok ismerete végett.
A szolgáltató Wolters Kluwer Kft. munkatársával történő egyeztetés nyomán a megrendeléseket kamarai szinten összesítve, a megrendelt példányokat közvetlenül külön költségtérítés nélkül a kamarához eljuttatják, ahol a kollegák értesítés után a megrendelt példányokat átvehetik.
A megrendelt könyvek kamaránkhoz történő leszállítása után az értékesítő a megrendelők nevére számlát bocsát ki, a megrendelők részére történő megküldésével, amelynek során sor kerülhet a számla tényleges rendezésre.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Felhívás!
Felhívás!
2014-09-04


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

2014 októberében megjelenik  Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz című kiadványunk a , melyet szeretnék a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara figyelmébe ajánlani.

A könyv előrendelhető 31 000 Ft+5% áfa( 32 550 Ft) összegért. Jogtár előfizetéssel rendelkező tagok Jogtár-kiegészítés formában is megvásárolhatják 40 300 Ft+ 27% áfa( 51 181 Ft) összegért.Szeretném a könyveket 10%-os kedvezménnyel felajánlani a kamara tagjainak 27 900 Ft+ 5%áfa , 30db feletti megrendelésnél a kedvezmény mértéke 20%-ot jelentene, vagyis 24 800 Ft+ 5% áfa

összegért. Jogtár-kiegészítés esetében szintén 15% kedvezménnyel.

A közreműködését kérem a tagok tájékoztatásában és a rendelések összegyűjtésében amely történhet úgy hogy továbbítják felém a megrendelőket.

A számlázáshoz szükség lesz a megrendelő nevére, számlázási nevére, címére, adószámára.A megrendelt könyveket a kamarába viszem s személyesen átvehetik a megrendelők, hogy a postaköltséget (kb. 2.000 Ft) megspóroljuk Önöknek.A könyv rövid bemutatója:Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz
Szerkesztő(k): dr. Vékás Lajos
Megjelenés: 2014. III. negyedév

2014. március 15-én hatályba lép az új Polgári Törvénykönyv. A kiadvány arra vállalkozik, hogy a kommentár műfajának megfelelően az egyes paragrafusokhoz rendelten magyarázza a jogszabályt.
A mű a nemzetközi és hazai jogfejlődés eredményeit felhasználva elemzi az új Ptk. szövegét; a régi Ptk. joggyakorlatát is értékeli és elemzi a korábban kialakult gyakorlatnak az új törvény alkalmazása során is irányadó vonatkozásait, részeit. A kommentár feldolgozza az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról szóló 1/2014. Polgári jogegységi határozatot is.
A kiadvány szerkesztője Prof. dr. Vékás Lajos, a Kodifikációs Főbizottság elnöke, a kötet elkészítésében olyan szerzők vettek részt, akik hosszú ideje aktívan közreműködtek az új Ptk.-t előkészítő Szerkesztőbizottság munkájában

Üdvözlettel:

Rajta Mariann
Bács-Kiskun Megyei képviselő
Tel.:(20)221-6272
Email:rajta.mariann@complex.hu
Wolters Kluwer Kft.
1117,Budapest,
Prielle Kornélia u. 21-35.


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A kiadványokra vonatkozóan jelzett legkedvezőbb, 20 %-os kedvezmény csupán arra az esetre, arra a helyzetre irányadó, ha kamarai szinten a tagok általi megrendelés a 30 főt meghaladja.
Ennek hiányában a kedvezmény csupán 10 %.
Erre is tekintettel a kamarai vezetés kéri a minél nagyobb, jelentősebb számú megrendelések megtételét.
A megrendelések tényleges megtörténtét kérjük a kamarához is személyesen, telefonon vagy e-mailen bejelenteni a megrendelési számok ismerete végett.
A szolgáltató Wolters Kluwer Kft. munkatársával történő egyeztetés nyomán a megrendeléseket kamarai szinten összesítve, a megrendelt példányokat közvetlenül külön költségtérítés nélkül a kamarához eljuttatják, ahol a kollegák értesítés után a megrendelt példányokat átvehetik.
A megrendelt könyvek kamaránkhoz történő leszállítása után az értékesítő a megrendelők nevére számlát bocsát ki, a megrendelők részére történő megküldésével, amelynek során sor kerülhet a számla tényleges rendezésre.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Értesítés
2014-08-29Értesítjük a Tisztelt Ügyvédjelölt Kolleganőket és Kollegákat, hogy - a nyári szünet után - 2014. szeptember 1-jén hétfőn 14 órától ügyvédjelölti oktatás lesz a kamara tanácstermében.

JNSZ Megyei Ügyvédi Kamara

Figyelem!
Figyelem!
2014-08-27Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A Magyar Jogász Egylet 2014. szeptember 18-20. között Balatonalmádiban rendezi a magyar jogász társadalom országos fórumát jelentő Tizenkettedik Magyar Jogászgyűlést.
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató, a jogászgyűlés szakmai programja és a jelentkezési lap a Magyar Jogász Egylet honlapján megtalálható, letölthető:
http://jogaszegylet.hu/index.php?mod=re_d&hr_id=76

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Figyelem! Figyelem!
Figyelem! Figyelem!
2014-08-25
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya a megszűnt haszonélvezeti jogok ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről az alábbi levelet és tájékoztatót küldte meg Dr. Bánáti Jánosnak, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének.


tájékoztató levél.pdf

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Figyelem, Figyelem!
Figyelem, Figyelem!
2014-07-11


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tájékoztató az ügyvédi irodák beszámolójáról


ÜGYVÉDI IRODÁK MÉRLEGE

Az ügyvédi irodák számviteli beszámolóját az idén még nem kell benyújtani közzétételre a Kamarába (nem tartozik ide az ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárásban kötelezően csatolandó nyitó- és zárómérleg).
Az Üt. 130/B. § (4) bekezdése szerint: e törvénynek a Módtv.-vel megállapított 68. § (8) bekezdése, valamint 116. § (9) bekezdése szerinti, az ügyvédi iroda számviteli beszámolójának beküldésére és közzétételére vonatkozó kötelezettséget először a 2014. évi számviteli beszámoló tekintetében kell teljesíteni.Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


opten együttműködési ajánlat
opten együttműködési ajánlat
2014-07-04Tisztelt Elnök Úr!Engedje meg, hogy az Opten Kft. nevében felajánljuk együttműködésünket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara számára. A BÜK-kel második éve tartó együttműködés tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogy az ügyvédek hálásan fogadták az elektronikus jogi adatbázisok felhasználásának támogatását. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a vidéki tagság és a Kamara helyzete sok szempontból eltér a budapestitől, így igyekeztünk olyan javaslatot összeállítani, mely nem ró nagy terhet a kamarára, mégis komoly szakmai segítséget jelent.

Az OptiJUS jogi adatbázist és moduljait az Önök Kamarájába tartozó ügyvédek kiemelten kedvezményes áron rendelhetik meg. Az együttműködés keretében a Kamara részéről a tagság felé ehhez a kommunikációhoz kérünk segítséget.

Miért az OPTEN-t válassza együttműködő partnerének?

.Növelheti Kamarája bevételét mert az együttműködés révén az Opten Kft. az új előfizetések után a Kamara részére 20% tiszteletdíjat fizet.
.Az ügyvédek tetszőleges számban igénybe vehetik a kedvezményes akciót.
.Az Opten átvállalja az emberi erőforrást és infrastruktúrát igénylő feladatokat (számlázást és a szerződési fázist), így Önnek nincs adminisztrációs teendője.
.A kommunikációban egyértelműen a Kamara sikere lehetne ennek a kedvezményes csomagnak az elérhetővé tétele.

Miért jó az ügyvédeknek?

.Valós Online alapon történő szolgáltatatást kapnak, mely mobil platformon és tableten is elérhető.
.Választható a csomagtartalom, csak azt fizetik elő amire valóban szükségük van.
.Teljes naptári évre szerződhetnek, nem csak 2015. június 30-ig eső tört időszakra.


Az Opten Kft. idén 2 rendkívüli lehetőséget kínál fel a szűkített és bővített tartalmú kedvezményes csomagival az ügyvédek számára.

A szűkebb csomag éves díja mindössze 13 920 Ft áfa+ /év.
Tartalma:
.        Aap OptiJUS jogi adatbázis
.        Nagykommentár modul
.        Adó-TB modul

A bővített csomagunk díja: 29 892 Ft + áfa /év.
Tartalma a szűkebb csomagon felül:
.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja" című, 4 kötetes, több mint 4100 oldalból álló, 25 000 Ft - os listaárú könyv kiadványunkat
.Új Ptk. online kommentár modul
.Döntvény és Ítéletkereső modul
.Céginformációs palettánkról a Cégtár céginformációs szolgáltatást és az 50 ügyfél figyelésére szolgáló Partnerfigyelő rendszer.


Az új Ptk. kommentárunk szakmai támogatója a Magyar Ügyvédi Kamara; a kiadványt már több mint 7000 példányban vásárolták meg (köztük BÜK az összes budapesti ügyvéd számára, az Országos Bírósági Hivatal és több száz nem budapesti ügyvéd is), jelenleg ez a legfrissebb és és ez lesz a legelterjedtebb új Ptk.-hoz kapcsolódó nyomtatott  nagykommentár.


Csatoltan küldjük az Ön megyéjében működő ügyvédek számára készített akciós ajánlatunkat.

Az együttműködés keretében Önöknek az akciós ajánlatot kellene eljuttatni a Kamara tagjainak és egyúttal kitenni a Kamara honlapjára.

A Kamara és az Opten közötti szerződés tervezetét át tudjuk küldeni Önöknek.

Kérjük adjanak számunkra lehetőséget, hogy az együttműködésről mielőbb személyesen egyeztethessünk Önökkel.

Bízunk benne, hogy a Magyar és a Területi Ügyvédi Kamarák ezen szerepvállalása tovább erősíti az Ön iránti bizalmat és megbecsülést az ügyvédek körében.

Amennyiben kérdése van, kérjük keresse Nagy Edit értékesítési vezetőt a
nagy.edit@opten.hu e-mail címen vagy a 0670-337-94-26-os számon.


 
Tisztelettel,

Tóth Tamás ügyvezető igazgató
Opten Kft.


Tóth Aletta
projekt koordinátor
?????????????????????????????????????????????????????????????
OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
1147 Budapest, Telepes utca 4.

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 367756
Tel: +36 1/696-0669 ; +36 1/222-3130 /1116
Fax: +36 1/470-0750
Mobil: +36/70 337-9423
toth.aletta@opten.hu
www.opten.hu

TÁJÉKOZTATÓ!
TÁJÉKOZTATÓ!
2012-02-06

TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák!

A Társasági Törvény, a Cégtörvény illetve a Csőd és Felszámolási Eljárási Törvény módosulásáról változásairól a JNSZ Megyei Bíróság bírái Mészárosné Dr. Balyi Ildikó és Dr. Takó Kornélia kamarai szakmai program keretében tájékoztatót és konzultációt tartanak
2012. február 15.-én 14 óra 30 perctől a kamara tanácstermében.
Kérjük ezen a szakmai programon való részvételt.
Az itt szerzendő ismeretek jól  hasznosíthatók lesznek a napi ügyvédi tevékenység során.A Magyar Jogász Egylet megyei szervezete ebben az évben is megrendezi hagyományos Jogászbálját.
Helye: Garden Hotel  étterme, Szolnok, Tiszaliget
Időpontja: 2012.február 18.-án szombaton 19 óra 30.-kor

A rendezvényre jelentkezni lehet, a vacsoramenü kiválasztása mellett a megyei szervezet titkárárnál Dr. Vezsenyiné Dr. Kovács Edit közjegyzőnél- irodája címe: 5000 Szolnok, Baross G. út 2.- A megyei jogász rendezvényen kérjük a kollégák minél nagyobb számú részvételét.

Szolnok, 2012. február 6.


Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Tisztelt Kartárs/Kartársnő!
Tisztelt Kartárs/Kartársnő!
2012-02-12

Tisztelt Kartárs/Kartársnő!

Az ügyvédi gyakorlatban előforduló két fontos jogszabályi változás kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

1.
Az 2011. évi CCI. törvény (salátatörvény) 153. §-a módosította az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdés f/ pontját, valamint 52. §-nak (2a) bekezdését.
A hivatkozott jogszabályhelyek értelmezésével kapcsolatban a földhivataloknál bizonytalanság volt tapasztalható, ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium a mellékelt iránymutatást adta ki:

Tárgy: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. §-a (1) bekezdésének f) pontja, valamint 52. §-ának (2a) bekezdésének alkalmazása

Tisztelt Hivatalvezető Asszony/Úr!

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 32. §-a (1) bekezdésének f) pontja 2012. január 1-ével módosult, valamint az Inytv. 52. §-a 2012. január 1-ével kiegészült a (2a) bekezdéssel [módosította az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 153. §-ának (9) és (11) bekezdései]. Tekintettel arra, hogy az utóbbi hetekben jogalkalmazók részéről a hivatkozott jogszabályhelyek értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatosan több megkeresés érkezett a főosztályunkhoz az egységes joggyakorlat megteremtése érdekében az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Hivatalvezető Asszony/Úr figyelmét:

1.    Az Inytv. 32. §-a (1) bekezdésének f) pontja.

Az Inytv. 32. §-a (1) bekezdése f) pontjának 2012. január 1-jétől hatályos szövege a következő: 

"Az okiratnak - ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson - tartalmaznia kell az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő - feltétlen és visszavonhatatlan - nyilatkozatát".

A földhivatali tapasztalatok szerint a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokban - főként a hitelintézetek jelzálogjogot alapító szerződéseiben - a szerződő felek  gyakran kötötték a bejegyzési engedély életbe lépését különböző feltételektől függővé. A törvényszövegnek a fentiekben kiemelt feltétlen és visszavonhatatlan szövegrésszel történő kiegészítésére ezen probléma kiküszöbölése végett került sor. Ezen módosítás azonban nem formai okirati kellék, hanem tartalmi pontosítás, vagyis magának a bejegyzési engedélynek nem kell szó szerint tartalmaznia a feltétlen és visszavonhatatlan szófordulatot - erre utal az is, hogy a szövegrész nem idézőjelben szerepel a törvényben, ellentétben az "ellenjegyzem" megjelöléssel -, hanem a bejegyzési engedély tartalmából kell kiderülnie annak, hogy a bejegyzési engedély feltételhez nem kötött és visszavonhatatlan.

2.    Az Inytv. 52. §-ának (2a) bekezdése.

Az Inytv. 52. §-a 2012. január 1-jétől kiegészült a (2a) bekezdéssel, amelynek hatályos szövege a következő:

"A döntést a jogi képviselővel eljáró ügyfél részére - a kérelmet elutasító határozat, valamint az eljárást megszüntető végzés kivételével - a jogi képviselője útján kell kézbesíteni."

Hivatkozva a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 40. §-ának (7) bekezdésére, valamint az Inytv. 26. §-a (2) bekezdésében foglaltakra kérem a Tisztelt Hivatalvezető Asszonyt, Urat, hogy azon eljárásokban, amelyekben a törvény alapján a jogi képviselet kötelező és az ügyfél jogi képviselővel jár el, gondoskodjon az eljárás során született valamennyi döntés a továbbiakban kizárólag a jogi képviselő részére történő kézbesítéséről, kivétel ez alól a kérelmet elutasító határozat, valamint az eljárást megszüntető végzés, amelyeket a jogi képviselő mellett az ügyfél részére is postázni kell.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 15. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a hatálybalépését követően megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

A fentiek alapján a kérem, hogy a már folyamatban lévő eljárásokban is a fentiek szerint szíveskedjen eljárni.

Kérem, hogy az országosan egységes gyakorlat kialakítása érdekében a fentiekről az irányítása alatt működő körzeti földhivatalok vezetőit szíveskedjék tájékoztatni!

Végezetül tájékoztatom, hogy a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat alapján a minisztérium állásfoglalás kibocsátására nem jogosult. Jelen levelemben foglalt szakmai véleményem ezért csak tájékoztatásul szolgál, ahhoz jogi hatás nem fűződik és a benne foglaltaknak kötelező ereje nincs.

Budapest, 2012. február    
                                               
                                                    Üdvözlettel:                           
Horváth Gábor István
főosztályvezető   

dr. Faragó Zsuzsanna
2012.02.06.

dr. Czímer István
osztályvezető


2.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezik a 10.000,-Ft-ot meghaladó közigazgatási hatósági, bírósági eljárási illeték kiszabás alapján történő megfizetéséről.
E rendelkezésekkel összefüggésben a NAV 2012. január 1-től hatályos rendelkezést adott ki, melyet az alábbiakban ismertetünk:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (7), valamint 74. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 10.000 forintot meghaladó közigazgatási hatósági, bírósági eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az irat illetékkiszabásra történő bemutatását az eredeti iraton igazolja az állami adóhatóság.
Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban - az esetek jelentős részében - a jogi képviselők mutatják be az illetékköteles iratot illetékkiszabás céljából a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban NAV) ügyfélszolgálatain, fontosnak tartjuk, hogy a kamara tagjai körében ismertté váljon a lentiekben részletezett, 2012. január 1-jével hatályba lépett jogszabályváltozás.

Az Itv. hivatkozott rendelkezéseivel összefüggésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezéséről és az egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 45. § (4a) bekezdése 2012. január 1-től úgy rendelkezik, hogy a NAV bármely megyei (fővárosi ) adóigazgatóságánál kezdeményezhető az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) 73. § (7) bekezdése, valamint a 74. § (1) bekezdése szerinti, a 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján történő megfizetése, és az illetékköteles irat illetékkiszabásra történő bemutatása tényének igazolása.

Az illetéket a megyei (fővárosi) adóigazgatóság szabja ki, amely az irat illetékkiszabásra történő bemutatását igazolta. Erre tekintettel a 10.000 forintot meghaladó, kiszabás alapján fizethető bírósági, közigazgatási hatósági eljárási illetéket az igazolást végző megyei (fővárosi) adóigazgatóság illetékbeszedési számlájára (501-520 adónemek) kell megfizetni.

Természetesen az Itv. 73. § (3) bekezdése szerint a NAV adóztatási szerve által lefolytatott illetékköteles eljárások illetékét továbbra is a 221-es adónemhez tartozó NAV Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlájára kell megfizetni.
A számlaszámok a http://www.nav.gov.hu internetes oldalon elérhetőek, továbbá a témával kapcsolatban a friss hírek rovatban tájékoztató olvasható.


Üdvözlettel:

Dr. Bánáti János
elnök

Felhívás!
2012-02-20

Tisztelt Kollegák/Kolleganők!

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetés keretében a Magyar Ügyvédi Kamarának megküldte az új Büntető törvénykönyv tervezetét és annak indokolását, amely a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtekinthető.
Kérjük a kollégákat a tervezet áttanulmányozására, észrevételeik, javaslataik eljuttatását kamaránk részére 2012. február 23-ig, hogy azokat a Magyar Ügyvédi Kamara vezetése részére továbbíthassuk.Tájékoztató!
Tájékoztató!
2012-03-27

A tájékoztató a képre kattintva jelenik meg!
Tájékoztató:
Tájékoztató:
2012-03-27


Tájékoztató:
A NetLock minősített archiválás szolgáltatóként 2010. szeptember 9-e óta szerepel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vonatkozó nyilvántartásában:
webold.nhh.hu/esgn/szolgParams/main.do.
A NetLock és a Magyar Ügyvédi Kamara között 2011. május 15-ével Együttműködési Keretszerződés jött létre, melynek keretében a NetLock jogosultságot szerzett, hogy az ügyvédek részére a 2001. évi XXXV. törvény, illetve kapcsolódó rendeletei alapján archiválási szolgáltatást is nyújtson.


Tájékoztató:
Madaras Lászlóné Dr. az MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság elnöke által szervezett előadásról
Téma: Az Alkotmány és a tudomány kapcsolata
Előadó: Dr. Kolláth György alkotmányjogász, címzetes egyetemi docens
Időpont: 2012. április 26. 15 óra
Helyszín: Megyeháza DísztermeMeghívó!
Meghívó!
2012-04-02A tájékoztató a képre kattintva jelenik meg!
Tájékoztató
Tájékoztató
2012-04-16


Tisztelt Kollegák!

2012. május 24-26 között Balatonalmádiban megrendezésre kerül a Tizenegyedik Magyar Jogászgyűlés.
A Jogászgyűlés szakmai programja, valamint a társasági programok,
illetve a Jogászgyűlésre történő jelentkezés módja
a Magyar Jogászegylet honlapján 
www.jogaszegylet.hu megtekinthető.
Kérjük a kollegák programra való jelentkezését, részvételét!Az új munkatörvénykönyv aktuális kérdései
Az új munkatörvénykönyv aktuális kérdései
2012-05-21


A tájékoztató a képre kattintva jelenik meg!

Kivonat az Országos Bírósági Hivatal elnökének 9/2012. (V.8.) számú OBH utasításából:
Kivonat az Országos Bírósági Hivatal elnökének 9/2012. (V.8.) számú OBH utasításából:
2012-05-21Kivonat az Országos Bírósági Hivatal elnökének 9/2012. (V.8.) számú OBH utasításából:


ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
9/2012. (V. 8.) OBH utasítása
a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról
A talár a bírói méltóság kifejezője, amely növeli a bíróságok tekintélyét. Ezt kell megjelenítenie az eljárási cselekményen részt vevő ülnök, jegyzőkönyvvezető, valamint az eljárási cselekményt végző bírósági titkár ruházatának is.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a talár viselésének és az ülnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint az eljárási cselekményt végző bírósági titkár öltözködésének szabályait - a bíróságok véleményét kikérve, az Országos Bírói Tanáccsal egyetértésben - az alábbiak szerint határozza meg:

1. §

(1) A szabályzat hatálya a (2) bekezdésben írt kivételekkel a hivatásos bíróra, az ülnökre, a jegyzőkönyvvezetőre, valamint az eljárási cselekményt végző bírósági titkárra (a továbbiakban: bírósági titkár) terjed ki.
(2) A szabályzat a katonai bíróra, amennyiben katonai ügyben jár el, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba és az Országos Bírósági Hivatalba (a továbbiakban: OBH) beosztott bíróra nem vonatkozik, kivéve, ha az eredeti szolgálati helye szerinti bíróságon a 3. § (6) bekezdésében meghatározott ünnepi eseményen vesz részt.

2. §

(1) A talárt a Kúrián, az ítélőtáblán, a törvényszéken, a helyi és munkaügyi bíróságon (a továbbiakban: bíróság) azonos formában és színben, egységesen kell használni.
(2) A talár formáját, főbb jellemzőit a szabályzat melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A talárt a hivatásos bíró - kivéve a helyszíni tárgyalást, valamint ha a gyermekkorú személy érdekére figyelemmel indokolt - a tárgyaláson, illetve a tárgyalóteremben foganatosított minden eljárási cselekménynél köteles rendezetten, begombolva hordani, mely során a talár által nem fedett ruházatnak [nadrág, szoknya, cipő] is a bíróság tekintélyéhez méltónak kell lennie.
(2) A talárviselés során a női hivatásos bíró világos színű blúzt, míg a férfi hivatásos bíró világos színű inget, továbbá nyakkendőt köteles hordani.
(3) Az eljárási cselekményt végző hivatásos bíró a tárgyalóteremben a talárt nem vagy nem megfelelően viselő ügyészt [alügyészt, ügyészségi fogalmazót] és ügyvédet [ügyvédjelöltet] az (1) bekezdés szerinti talárviselésre - a tárgyalás méltóságának megóvása érdekében - szükség szerint köteles felhívni.
(4) A talár viselése mellőzhető, ha az eljárási cselekmény helyéül szolgáló helyiségben a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25°C-ot.
(5) Tárgyalótermen kívül a hivatásos bíró a talárt csak a tárgyaláshoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység (bírósági épületben a tárgyalóterem megközelítése, iratbeszerzés, stb.) során viselheti, mely során köteles az (1) bekezdésben írtakat betartani.
(6) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke (a továbbiakban: bíróság elnöke) elrendelheti, hogy a hivatásos bíró meghatározott ünnepi eseményen - így különösen bírói eskütétel, kitüntetés átadása, teljes ülés, összbírói értekezlet, törvényszéki bírói beosztási okirat átadása alkalmával - talárban jelenjen meg.
(7) A (6) bekezdés szerinti elnöki intézkedés a Kúriára beosztott és kirendelt, illetve az ítélőtáblára kirendelt hivatásos bíróra is kiterjed.

Figyelem!
Figyelem!
2012-06-13


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A 2012. július 1. napján hatályba lépő új Munkatörvénykönyve és ehhez kapcsolódóan a jogvitákból eredő bírósági gyakorlat kérdéseiről

2012. július 3-án kedden

és július 5-én csütörtökön

mindkét napon 15 óra 30 perctől

a kamara tanácstermében szakmai tájékoztató megtartására és konzultációra kerül sor.

Az indító előadás címe:

Az új Munkatörvénykönyve
Polgári jogi alapelvek érvényesülése a munkajogban

Az előadást Hídvéginé Dr. Adorján Lívia a Megyei Törvényszék tanácsvezető bírája tartja.

Az új munkatörvénykönyve és ahhoz kapcsolódóan a kialakítandó bírói gyakorlat megismerése igen fontos a megye ügyvédei számára, ezért hangsúlyozottan kérjük a szakmai programon való részvételt.

Ez a szakmai program az ügyvédjelölti kamarai oktatás részét is képezi, ezért az ezen való ügyvédjelölti részvétel kötelező.

Szolnok, 2012. június 13.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Tájékoztató!
Tájékoztató!
2012-06-26
A tájékoztató a képre kattintva jelenik meg!

AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV
AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV
2012-07-02


Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 1 napos (10 tanórás) céltanfolyam keretében kíván hathatós segítséget nyújtani a jogalkalmazók számára az új törvény kiemelkedően fontos intézményei, azok alkalmazása és értelmezése területén.
A tanfolyam 2012. október 19. (péntek) kerül lebonyolításra Budapesten
A tanfolyamon való részvétel díja:
23.000,- Ft + ÁFA
A tanfolyam szakmai vezetője:

Dr. Tóth Mihály tanszékvezető egyetemi tanár


Jelentkezni  a  mellékelt jelentkezési lap megküldésével lehet faxon (266-4502), e-mailen (
eltejti@ajk.elte.hu) vagy levélben.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 25.
A jelentkezést követően a részvételi díjról számlát küldünk. A díj átutalása a tanfolyamon való részvétel előfeltétele.

A tanfolyam helyszínéről és a foglalkozási rendről minden jelentkezőt írásban értesítünk.ELTE Jogi Továbbképző Intézet

Tájékoztató
Tájékoztató
2012-07-04


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Hídvéginé Dr. Adorján Lívia tanácsvezető bírónő által 2012. július 3-án megtartott, az új Munka Törvénykönyve című előadásán elhangzottakra tekintettel,
mellékeljük az alábbi munkaszerződés mintákat.

Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök
Figyelem, figyelem!
Figyelem, figyelem!
2012-07-19Figyelem, figyelem!
Tervezett kamarai kirándulás!


KLAN UTAZÁSI IRODA
5000 SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 20. FSZ. 5.
MKEH: RO-1249/95/99
TEL/FAX: +36 56 515 341,  +36 56 429-455 TEL: +36 56 515-342
WEB:
WWW.KLANTOURS.HU  /   E-MAIL: KLANTOURS@UPCMAIL.HU

AJÁNLAT

Időpont: 2012. szeptember 6-9.   (4 nap/3 éj)
Utaslétszám: min. 30 fő utas
Szálláshelyek: 3 csillagos szállodák, Belgrádban és Herkulesfürdőn
Ellátás: félpanzió
Utazás:  MAN típusú légkondícionált autóbusszal ( 35 fős )
Idegenvezetés: a csoport szerbiai és romániai tartózkodása alatt.

Program

1. nap: Szolnok -  Röszke - Szabadka - Palics - Zenta
Kora reggeli indulás Szolnokról  A röszkei határátkelést követően érkezés Szabadkára, városnézés: régi városháza, színház, Zsolnay-kutak, Szent Teréz-székesegyház. Palicson séta a tónál, majd utazás tovább. Zentára érve felkeressük a csata emlékművét, sétálunk a főtéren és a Duna-parton.
Este vacsora és szállás Belgrádban. (2 éj)

2. nap: Belgrád - Új Hopovo - Újvidék - Pétervárad
Második napunkat a mai Belgrádban, az egykori Nándorfehérváron kezdjük. A Kalemegdan, a vár, az 1456-os diadal helyszínének bejárása, a minaret felkeresése. Innen a Fruska Gorába utazunk, ahol a híres kolostorok egyik legértékesebbjét, Hopovo csodálatos kolostorát keressük fel. Újvidéken, a Vajdaság fővárosában városnézés: katolikus katedrális, a szerb és a magyar színház, a Duna Park. Péterváradon látogatást teszünk a Monarchia egyik legjelentősebb erődjében a péterváradi várban. A vár és a híres óratorony megtekintése után utazás vissza a belgrádi szálláshelyre.

3. nap: Szendrő - Al-Duna - Herkulesfürdő
Harmadik napunk célja az Al-Duna meghódítása  lesz. Útközben megállunk Szendrő szép állapotban megmaradt váránál, majd Galambóc történelmi végvárának falai következnek. Útközben láthatjuk majd a Babakaj-sziklát, a "Baross-táblát", a Greben-hegyfokot, a "három tornyot", a Nagy- és Kis-Kazán-szorost, Decebal hegyből kifaragott monumentális szobrát, Traianus császár tábláját. Utunk egészen Orsováig vezet, ahol hajóra szállunk és bejárjuk a közútról nem látható Kis- és Nagy-Kazán-szorost is.
Vacsora és szállás Herkulesfürdőn.

4. nap: Temesvár - Szolnok
Délelőtt sétálunk Herkulesfürdőn, a Monarchia világát idéző üdülőhelyen, majd a Néra völgyének vesszük az irányt. Elérjük Temesvárt, a vidék központját, az egykori Monarchia egyik legjelentősebb városát. Városnézés: a három főtér a barokk kortól a 20. századig.
A kiszombori határátkelést követően Szolnokra érkezünk az esti órákban.


Részvételi díj: 69.900 Ft/fő
Az ár tartalmazza: Az autóbuszos utazást a gépkocsivezető költségeivel, 3 éjszakai szállást félpanzióval, 4 órás hajózást, idegenvezetést (Belgrádban helyi vezetéssel).

A részvételi díj nem tartalmazza: útlemondási biztosítás (az alapár 5%-a), utasbiztosítás (500 Ft / fő / nap), belépők (800 szerb dinár és 20 román lei, összesen kb 3500 Ft/ fő).


Figyelem!

A kirándulásra 2012. július 31-ig lehet jelentkezni az utazási irodánál a részvételi díj, utazási feltételek szerinti 40 %-ának egyidejű kifizetése mellett.
A részvételi díj további részét is az utazási feltételek szerint, az indulást megelőző 30. napig, 2012. augusztus 6. napjáig kell kifizetni.

A tapasztalatok szerint kellemes élményt nyújtó, tervezett létszám melletti kamarai kirándulás megvalósíthatósága érdekében kérjük a jelentkezéseket!
Tisztelt Kamara Tagok!
Tisztelt Kamara Tagok!
2012-07-20
Az állam az idei évben a Széchenyi Terv keretein belül egyéni ügyvédeknek, cégeknek 4-10 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít irodavásárlásra 10 %-os Önrész mellett kedvező kamatozású uniós hitellehetőséggel
A program célja vállalkozásfejlesztés biztosítása európai uniós források segítségével.

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődésüket várom szíves megkeresésüket.

Üdvözlettel: Szabó Tímea
Vezető pályázati tanácsadó
                         70-249-7445


Figyelem, kamarai kirándulás, módosított, végleges időponttal!
Figyelem, kamarai kirándulás, módosított, végleges időponttal!
2012-07-27


KLAN UTAZÁSI IRODA
5000 SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 20. FSZ. 5.
MKEH: RO-1249/95/99
TEL/FAX: +36 56 515 341,  +36 56 429-455 TEL: +36 56 515-342
WEB:
WWW.KLANTOURS.HU  /   E-MAIL: KLANTOURS@UPCMAIL.HU


AJÁNLAT


Időpont: 2012. szeptember 13-16.   (4 nap/3 éj)
Utaslétszám: min. 30 fő utas
Szálláshelyek: 3 csillagos szállodák  (Hotel Sribija Garni 3 * Belgrádban), és Herkulesfürdőn
Ellátás: Reggelivel

Utazás:  MAN típusú légkondícionált autóbusszal
Idegenvezetés: a csoport szerbiai és romániai tartózkodása alatt.

Program

1. nap: Szolnok -  Röszke - Szabadka - Palics - Zenta
Kora reggeli indulás Szolnokról  A röszkei határátkelést követően érkezés Szabadkára, városnézés: régi városháza, színház, Zsolnay-kutak, Szent Teréz-székesegyház. Palicson séta a tónál, majd utazás tovább. Zentára érve felkeressük a csata emlékművét, sétálunk a főtéren és a Duna-parton.
Este szállás Belgrádban. (2 éj)

2. nap: Belgrád - Új Hopovo - Újvidék - Pétervárad
Második napunkat a mai Belgrádban, az egykori Nándorfehérváron kezdjük. A Kalemegdan, a vár, az 1456-os diadal helyszínének bejárása, a minaret felkeresése. Innen a Fruska Gorába utazunk, ahol a híres kolostorok egyik legértékesebbjét, Hopovo csodálatos kolostorát keressük fel. Újvidéken, a Vajdaság fővárosában városnézés: katolikus katedrális, a szerb és a magyar színház, a Duna Park. Péterváradon látogatást teszünk a Monarchia egyik legjelentősebb erődjében a péterváradi várban. A vár és a híres óratorony megtekintése után utazás vissza a belgrádi szálláshelyre.

3. nap: Szendrő - Al-Duna - Herkulesfürdő
Harmadik napunk célja az Al-Duna meghódítása  lesz. Útközben megállunk Szendrő szép állapotban megmaradt váránál, majd Galambóc történelmi végvárának falai következnek. Útközben láthatjuk majd a Babakaj-sziklát, a "Baross-táblát", a Greben-hegyfokot, a "három tornyot", a Nagy- és Kis-Kazán-szorost, Decebal hegyből kifaragott monumentális szobrát, Traianus császár tábláját. Utunk egészen Orsováig vezet, ahol hajóra szállunk és bejárjuk a közútról nem látható Kis- és Nagy-Kazán-szorost is.
és szállás Herkulesfürdőn.

4. nap: Temesvár - Szolnok
Délelőtt sétálunk Herkulesfürdőn, a Monarchia világát idéző üdülőhelyen, majd a Néra völgyének vesszük az irányt. Elérjük Temesvárt, a vidék központját, az egykori Monarchia egyik legjelentősebb városát. Városnézés: a három főtér a barokk kortól a 20. századig.
A kiszombori határátkelést követően Szolnokra érkezünk az esti órákban.


Részvételi díj: 67.200 Ft/fő
Az ár tartalmazza: Az autóbuszos utazást a gépkocsivezető költségeivel, 3 éjszakai szállást reggelivel, 4 órás hajózást, idegenvezetést (Belgrádban helyi vezetéssel).

A részvételi díj nem tartalmazza: útlemondási biztosítás (az alapár 5%-a), utasbiztosítás (500 Ft / fő / nap), belépők (800 szerb dinár és 20 román lei, összesen kb 3500 Ft/ fő).


Figyelem!

A kirándulásra 2012. augusztus 7-ig lehet jelentkezni az utazási irodánál a részvételi díj, utazási feltételek szerinti 40 %-ának egyidejű kifizetése mellett.
A részvételi díj további részét is az utazási feltételek szerint, az indulást megelőző 30. napig, 2012. augusztus 13. napjáig kell kifizetni.

A tapasztalatok szerint kellemes élményt nyújtó, tervezett létszám melletti kamarai kirándulás megvalósíthatósága érdekében kérjük a jelentkezéseket!
A csoportos kirándulás, utazás megvalósításához megfelelő számú jelentkezés szükséges.

Az utazási irodánál történő bejelentkezésről kérjük a kamara tájékoztatását is!

Figyelem!
Figyelem!
2012-08-07Kellő számú érdeklődés, illetve jelentkezés hiányában a tervezett, meghirdetett szerbiai kamarai közös kirándulás meghiúsult.
40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet
2012-09-10Megjelent
az önálló bírósági végrehajtó eljárásba alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet.

A rendelet ügyvédséget, ügyvédeket érintő része:

19. §  (1) 
Az elektronikus kapcsolattartást igénylő, meghatalmazotti tevékenységét hivatásszerűen ellátó természetes személynek az elektronikus kapcsolattartás igénylése iránti, a
Vht. 35/D. § (1) bekezdése szerinti kérelmében (a továbbiakban e fejezetben: kérelem) meg kell jelölnie a következő adatait:

a)
  név,

b)
  születési név,

c)
  anyja neve,

d)
  születési hely és idő,

e)
  személyazonosító okmány típusa és száma,

f)
  lakóhely és belföldi értesítési cím,

g)
  belföldi értesítési cím hiányában a kézbesítési megbízottja neve és idézési címe,

h)
  a nevében eljáró felhasználó neve [elektronikus aláírás tanúsítványában szereplő név, amelynek meg kell egyeznie az
  a)
pont szerinti névvel],

i)
  telefonszám,

j)
  elektronikus levelezési cím.

(2) 
  A kérelemhez csatolni kell

a)
  a felhasználó elektronikus aláírói tanúsítványát, titkosító tanúsítványát és hitelesítési tanúsítványát,

b)
  a fél személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának elektronikus másolatát,

c)
  kézbesítési megbízottal rendelkező fél esetében a kézbesítési megbízottal kötött megbízási szerződés elektronikus másolatát,

d)
  a kérelem előterjesztése során meghatalmazottal eljáró fél esetében a képviseletre adott meghatalmazás elektronikus másolatát.

(3) 
  A kérelemben meg kell jelölni - a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 67. §  pontjának valamelyikére hivatkozással - a meghatalmazotti tevékenység típusát is és a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazottként való eljárásra feljogosító jogviszony fennállását igazoló irat elektronikus másolatát (ügyvéd esetében az ügyvédi igazolvány elektronikus másolatát).

(4) 
  A kérelemhez olyan elektronikus aláírás tanúsítvány csatolható, amely igazolja

a)
  az aláíró ügyvédi kamarai tagságának fennállását,

b)
  egyéb meghatalmazott esetében pedig azt, hogy az aláíró jogosult a meghatalmazás alapján képviselt nevében történő aláírásra.
Figyelem!
2012-09-13


Az Egerben 2012. szeptember 27-29-én megrendezendő Harminckettedik Jogász Vándorgyűlés programjára jelentkezés határideje 2012. szeptember 14.
Az előadások témáinak megismerésre irányuló szakmai indokoltság, közeli helyszín, Eger város vonzóereje legyen meghatározó a jelentkezés eldöntésénél!

A jelentkezési felhívás és a jelentkezési lap a "Dokumentumok" lapon elérhető!


MEGHÍVÓ
MEGHÍVÓ
2012-10-04A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság (DAB)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottsága
és a Szolnoki Főiskola,
valamint annak Hallgatói Önkormányzata

alkotmányjogi fórumot szervez.

Téma: Az alkotmány és a tudomány kapcsolata
Előadó: Dr. Kolláth György közigazgatási és alkotmányjogász, címzetes egyetemi docens
Program:
Köszöntő, az előadó életútjának rövid bemutatása;
Előadás;
Kérdések feltevése, szakmai beszélgetés.

Időpont:
2012. október 09. kedd 16:00 óra

Helyszín:
Szolnoki Főiskola Campus/II. számú előadóterme Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Szeretettel várjuk tagjainkat, oktatóinkat, hallgatóinkat és minden kedves érdeklődőt!

Dr. Túróczi Imre                                                     Madaras Lászlóné Dr.
     rektor                                                         MTA DAB JNSZ M-i elnöke

Tisztelt Kamarai Tagok!
2012-10-04

Tisztelt Kamarai Tagok!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a Complex Kiadó Ügyvéd Jogtár bemutatóját,
amely keretében a résztvevőknek lehetőségük nyílik kedvezményes Ügyvéd Jogtár adatbázis előfizetésre.
A résztvevőknek 3 hónap ingyenes Céginfó adatbázis használatot biztosítunk.

Helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Időpont: 2012. november 12. 14 óra
Jelentkezés a rajta.mariann@complex.hu vagy gyenge.tamas@complex.hu e-mail címen.

A Complex Kiadó a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara tagjainak az alábbi kedvezményes
előfizetői ajánlatot teszi:

Kedvezményes Jogtár előfizetések Új és MEGLÉVŐ előfizetőknek:

Adatbázis* Típus Régi ár  (nettó Ft/év) Kedvezményes  ár (nettó Ft/év)
Complex Ügyvéd Jogtár Alap 2 évig 20% kedvezménnyel 2 éves előfizetés online frissítéssel  hűségnyilatkozattal 100 680 80 544
Complex Ügyvéd Jogtár Plusz 2 évig 25% kedvezménnyel +  fél év ingyen Jogi Adatbank Start  Jogszabályok előfizetéssel 2 éves előfizetés online frissítéssel  hűségnyilatkozattal 153 000 114 750
Complex Ügyvéd Jogtár Prémium 2 évig 30% kedvezménnyel +  1 év ingyen Jogi Adatbank Start  Jogszabályok előfizetéssel 2 éves előfizetés online frissítéssel  hűségnyilatkozattal 237 000 165 900


*Az akciót új és meglévő előfizetők egyaránt igénybe vehetik. Az akciós ár a megrendeléstől számított első 2
évre vonatkozik! Meglévő előfizetői konstrukciót szerződésmódosítással lehet akciós előfizetésre módosítani.
(Az Áfa mértéke 27%)

Kedvezményes Jogtár előfizetés ÚJ előfizetőknek: Adatbázis** Típus Régi ár  (nettó Ft/év) Kedvezményes  ár (nettó Ft/év)
Complex Ügyvéd Jogtár Alap 2 évig extra kedvezménnyel ! 2 éves előfizetés online frissítéssel  hűségnyilatkozattal 100 680 70 000


**Az akciót olyan új jogtár előfizetők vehetik igénybe, akik legalább 4 hónapja nem rendelkeznek a
Complexnél érvényes jogtár előfizetéssel. Az akciós ár a megrendeléstől számított első 2 évre vonatkozik!
(Az Áfa mértéke 27%)

Jelen akciós ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható. Az ajánlatban foglaltak üzleti titkot képeznek,
az ajánlat, illetve az abban foglaltak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése vagy a tartalmával való
visszaélés szigorúan tilos. Az ajánlatban érintett előfizetői kör köteles bizalmasan kezelni az ajánlatban
foglaltakat, és semmikor, semmilyen körülmények között nem fedhet fel, illetve nem engedhet felfedni
harmadik fél részére, illetőleg más módon sem használhat, és nem engedhet felhasználni semmilyen, a jelen
ajánlattal kapcsolatban megszerzett információt sem az ajánlat érvényességi ideje alatt, sem annak
megszűnését követően.

Megjegyzés:Amennyiben 2013.év során megállapodás történik a Complex Kiadó és a Magyar Ügyvédi Kamara között

a hátalévő előfizetési időszak kompenzálásra kerül.

Az akciós ajánlattal és megrendeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken állok a
kamarai tagok rendelkezésére:

Rajta Mariann
Értékesítési képviselő-Szolnok város
Mobil: +36 20 221 6272
E-mail:
rajta.mariann@complex.hu
Gyenge Tamás

Értékesítési képviselő-Észak Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Mobil: +36 20 560 0507
E-mail:
gyenge.tamas@complex.hu

Máthé Gusztáv
Értékesítési képviselő-Dél Jász-Nagykun-Szolnok megye
Mobil: +36 30 232 1480
E-mail:
mathe.gusztav@complex.hu

Az árajánlat érvényessége:2012.12.01.

Tájékoztatás!
Tájékoztatás!
2012-11-09


Iktatószám: 2502-785/2012. OBH


dr. Séllei Imre úr részére
elnök

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Szolnok


Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy az Országos Bírósági Hivatal az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében sikeres pályázat eredményeként nyert el támogatást "Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban" megnevezésű, EKOP-1.A.1-08/B-2009-0002. azonosító jelű pályázat végrehajtására.

A projekt célja, hogy az állampolgárok egyre több beadványt elektronikusan tudjanak eljuttatni a bíróságokhoz, valamint hogy a bíróságokon a rendszer bevezetésétől kezdve keletkező, és az ügyfeleket érintő iratok elektronikusan elérhetőek legyenek, ideértve a bírósági határozatok széleskörű megismerhetőségét, az ezekhez való hozzáférés biztosítását.
A cél tehát a bíróság ügyintézési folyamatainak elektronizálása, ezáltal az ügymenet meggyorsítása.

A pályázat keretében kifejlesztett rendszer minél szélesebb körben történő megismertetése céljából helyi szinten tervezzük egy egynapos bemutató megszervezését egyrészt a bírósági munkatársak, másrészt az Ügyvédi Kamara tagjai, mint ügyfél oldali felhasználók részére.

Ezúton kérem, hogy szíveskedjék a Kamara tagjait tájékoztatni ezen programról.

A Kamara tagjai részére bemutatásra kerülne az Ügyfélkapcsolati Portál és a formanyomtatványok elérhetősége, letöltése, kitöltése és az ügyfélkapun keresztül történő beküldése.

A program időpontja: 2012. november 21. 10:00-11:30

Helyszíne: Szolnoki Törvényszék, 5000 Szolnok, Kossuth út 1.

A hatékony előkészítés érdekében kérem, hogy a résztvevők nevét 2012. november 9. napján 10.00 óráig a novake@obh.birosag.hu <mailto:novake@obh.birosag.hu> e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Tájékoztatom, hogy jelen levelemet kizárólag elektronikus úton küldöm meg.

Üdvözlettel:

dr. Handó Tünde sk.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke

Figyelem!
Figyelem!
2012-12-17Figyelem! Figyelem!

A kamara ésszerű és takarékos működése és gazdálkodása mellett az ügyvédek szerényebb bevételi lehetősége figyelembe vételével a kamarai vezetés a 2013-as évre sem tervezi, az utóbbi években már változatlan kamarai tagdíj emelését. 
Így 2013-ban is a kamarai tagdíj havi 8 600 Ft.
A félévi vagy egyévi egyösszegű befizetés mellett a kedvezmény változatlan.
A munkaidő utáni, hétvégi ügyeletet nem vállaló kollegák változatlanul kötelesek 6 000 Ft ügyelet megváltási díjat fizetni.


A kötelező ügyvédi felelősségbiztosításra, annak összegére, és az ott biztosított kedvezményes fizetésre vonatkozóan a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete valamennyi ügyvéd kollega részére a tájékoztatást közvetlenül levélben megküldte.A kamara elnöksége, a kamara ügyvédeinek és ügyvédjelöltjeinek ezúton is kellemes karácsonyi ünnepeket, családi életükben sok boldogságot és egzisztenciális biztonságot nyújtó, ügyvédi sikerekben gazdag új évet kíván.

MOKK levél!
2013-01-09A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke a kamara elnökéhez küldött - most honlapunkon közzétett - olyan, az elektronikus fizetési meghagyásos eljárásról szóló könyvre, módszertani útmutatóra hívja fel a figyelmet, amelynek ismerete az ügyvédi tevékenység gyakorlása során szükséges, illetőleg jól hasznosítható, ezért a kollegák figyelmébe ajánljuk.
A könyv és az útmutató egy-egy példánya a kamaránál betekinthető, tanulmányozható.


A Címre kattintva látható az eredeti levél!


Jogászbál 2013!
Jogászbál 2013!
2013-01-09


A Címre kattintva látható az eredeti levél!
Szakmai program
Szakmai program
2013-02-04Kamarai szakmai program keretében az új Btk. megfelelő elsajátítása, értelmezése és alkalmazása érdekében előadásokat, konzultációkat szervezünk, amelynek megtartását, vezetését felkérésünkre a Szolnoki Törvényszék bírája, Dr. Nádor Zoltán vállalta.

Az előadások helyszíne: 

a JNSZ Megyei Ügyvédi Kamara tanácsterme.

Időpontjai:

2013. 02. 25. /hétfő/ 15 óra:

"A Btk. Általános részi változásai, különös tekintettel a védő szerepére"


2013. 03. 11. /hétfő/ 15 óra:

"A Btk. Általános rész, különös tekintettel az új törvényi tényállásokra"

A szakmailag, jogilag igényes és eredményes védői feladatok ellátása érdekében az előadásokon  - ahol a konzultáció lehetősége is biztosított - kérjük a kollégák részvételét.

Szolnok, 2013. január 29.Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Mediációs konferencia
Mediációs konferencia
2013-04-05


Mediációs Panoráma

Konferencia másként, mint máskor.......


Kőszeg - Szombathely 2013. június 14.-15. napján.

Ha rápillantunk a konferencia tervezett programjára elsőként két dolog tűnik szembe, az egész konferencia egy jogintézmény: a mediáció különböző aspektusairól, egy azon kör különböző cikkelyeiről szól.
Ez önmagában még nem lenne különös, azonban a kora nyári konferencia egyediségét az adja, hogy hazánkban egy, - bár hasznos, ám jelenleg még nem a rangján kezelt jogintézményt - a gyakorlat, s ezen belül a különböző hivatások hogyan tudnak alkalmazni.

Hogyan tudjuk egyik kézből a másikba adni, vagyis hogyan épülhetnek egymásra a különböző jogterületeken végzett eljárások?

Mit tud vele kezdeni az ügyvéd, a közjegyző?

Hogyan és mikor alkalmazhatja a bíró?

Hogyan illeszthető a jelenlegi eljárásokba?

Párbeszédre hívjuk a jogi szakmát, mely párbeszédet a most született bírósági mediáció megindulása kapcsán hirdettünk meg, de korán sem szűkül le csupán erre a témára.

Ha felelősebb állampolgári hozzáállást szeretnénk mind a jogvitákban, mind a büntetőeljárásokban, a mediáció remek lehetőség arra, hogy a felek megtanulják a jogi-, ám ugyanakkor az önérdek érvényesítést, mely egy fejlettebb jogi- és állampolgári kultúrának lehet alapja.

Ha a mediáció a társadalmi és a jogi felfogásban szélesebb nyilvánosságot kaphatna, hamar rájönnénk, hogy nem csodaszer, mellyel minden probléma, például a bűnözés orvosolható, ám nem is hatástalan, csak a jogtudósok elméjében létező idea, mely a gyakorlatban csak kevés eredményt hozhat.

A konferencián az a célunk, hogy beszéljünk a mediációról, valós  helyére kerüljön, valamint alkalmazzuk valamennyi területen, ahol ez az eszköz haszonnal forgatható.

Minden kollégát tisztelettel és szeretettel várunk erre a párbeszédre, a "Mediációs Panoráma" elnevezésű konferenciánkra.


Kollegiális üdvözlettel


dr. Parti Mónika
         a szervezők nevébenKonferencia 2013 06 14 15 program 7.doc

Konferencia 2013 06 14 15 Regisztrációs lap 7.doc

Konferencia Információk 2013 06 14 15 7.docBűnügyi Védői Konferencia!
Bűnügyi Védői Konferencia!
2013-04-05


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!


A kamarai vezetés a 2013. június 13 - 15. között Siófokon a Hotel Azúrban megrendezendő, Második Bűnügyi Védői Konferencián a kamara tagjainak részvételét szakmailag fontosnak, indokoltnak tartja.
A részvétel elősegítése érdekében a kamara a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott tájékoztatóban megjelölt részvételi díjhoz személyenként 15 000 Ft-tal hozzájárul.
Kérjük a konferenciára személyesen a jelentkezési lap kitöltését és a Magyar Ügyvédi Kamara titkársága részére 2013. 04. 20-ig történő megküldését a részvételi díj 15 000 Ft-tal csökkentett összegének a Magyar Ügyvédi Kamara részére történő átutalását a tájékoztatóban megjelölt számlaszámra.
Kamaránk a jelentkezési határidő letelte után a részünkről jelentkezettek számának ismeretében a személyenkénti 15 000 Ft-ot egyösszegben a Magyar Ügyvédi Kamara részére átutalja.


Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Bűnügyi Védői Konferencia értesítő.doc

Bűnügyi Védők Konferencia Jel.lap2013.doc
tájékoztatás jogi adatbázis
tájékoztatás jogi adatbázis
2013-05-10


Tisztelt  Kollegák!

A Dr. Gergely  Klára  kolleganő  által  történt    - és  Önökhöz is  eljuttatott - ,  az  Opten Kft  részéről  biztosított  kedvezményes jogi adatbázis  szolgáltatással kapcsolatos  felvetés  nyomán  a  következőkről  kívánja  a kamarai vezetés  tájékoztatni a  kamarai tagokat:
A Budapesti Ügyvédi Kamara  hosszas  tárgyalások eredményeként  állapodott meg  az OptiJus Prémium tartalmáról és  a hozzáférés  díjáról, a feltételekről.
A tárgyalások ismertek voltak,  a mi kamaránk elnöksége is  foglalkozott  a kérdéssel, illetve  a költségek vagy  azok egy  része  átvállalásának lehetőségével,   sőt  a 2013. évi kamarai közgyűlésen is felvetődött  ez a kérdés.
A Budapesti Ügyvédi Kamara  körülbelül 5500 aktív taggal  rendelkezik,  akiknek a  havi  10000 Ft-os  kamarai tagdíjából olyan  tartalékokat  halmozott  fel, melyből ez a  kiadás  könnyedén megoldható.
A mi kamaránk  200 körüli aktív taggal működik, a  tagdíj alacsonyabb összegű. Ötödik éve  nem emeltük az összegét  éppen azért, hogy   a  pénzügyi válság folytán  nehéz helyzetbe  került  kollegák számára  ne legyen  megterhelő annak teljesítése.
A válság  kirobbanása óta több, a takarékos gazdálkodás irányába  ható  intézkedést hajtottunk végre, a  kamarai bevételünk körülbelül  annyi évente, mint  az ilyen módon  lecsökkentett kiadásunk.
Kamaránk tartalékkal a korábbi években felhalmozott  hátralékok beszedése folytán rendelkezik,  ez  a szükséges és  indokolt  beruházásaink  fedezete,   összege pedig  alig több, mint   valamennyi tag  éves  előfizetési díja lenne.
Hozzánk hasonlóan valamennyi vidéki kamara  megvizsgálta  az ingyenes  hozzáférés  lehetőségét, és egyik sem tudta  azt  saját  eszközeiből vállalni.
Ezek ismeretében   valamennyi vidéki kollegának a Budapesti Ügyvédi Kamara által  kialakított kedvezményes  összegű előfizetéshez történő csatlakozás lehetősége  áll minden kamarai tag rendelkezésére.
Kérjük fentiek megértő tudomásul vételét.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2013-05-14Hirdetmény !!

Felhívás!
Felhívás!
2013-06-03

Prof. Dr. Szabó Máté az alapvető jogok biztosa vizsgálatot folytatott a gyámhivatali gyakorlatban az alaptörvény szerinti gyermeki jogok biztosítása, illetőleg érvényesülése tekintetében.
Megállapításai szerint a gyermeki jogok érvényesülése érdekében szükséges, hogy a gyámhivatali eljárásokban "a gyermeki jogok terén jártas" ügyvédek működjenek közre az egyes kirendelések kapcsán.
Megítélése szerint az ilyen ismeretekkel rendelkező kollégák, ügyvédek részvétele a szakigazgatási szervek részére nélkülözhetetlen.
Ennek biztosítása érdekében kamarai szinten szükségesnek tart egy olyan névsor összeállítását a gyermeki jogok terén jártas kollegákról, akik az eljárásokban biztosítani tudják a gyermeki jogok érvényesülését.
Mindezekről a megyei kormányhivatalok vezetőit tájékoztatta.
Ennek kapcsán a JNSZ Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízottja, Dr. Kállai Mária ügyvédi kamaránkat felkérte az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Ennek eleget téve kérem a kamarai tagjait, kolleganőket, kollegákat e-mailen vagy írásban a kamarához tett bejelentésben jelezzék, hogy szerepelni kívánnak-e abban a kamarai névsorban, akik a gyámhivatali eljárásokban a gyermeki jogok érvényesülését elősegítve részt tudnak, illetőleg részt kívánnak venni.

Szolnok, 2013. május 30.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Tervezett kamarai kirándulás!
Tervezett kamarai kirándulás!
2013-06-19


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A KLAN UTAZÁSI IRODA - 5000 Szolnok, Ady E. út 20. fsz. 5. - a tervezett kamarai kirándulásunkra - 30 főre tervezetten - 59 900 Ft-os részvételi díj mellett,  az alábbi ajánlatot küldte meg ügyvédi kamaránk részére.
Kérjük a T. Kolleganőket, Kollegákat, hogy az utazási irodánál 2013. 06. 30-ig, a 40 % előleg egyidejű befizetésével jelentkezzenek.
A jelentkezéseket egyidejűleg kérjük a kamara részére is bejelenteni.
Az utazási napi programon az időpontokhoz igazodóan, a részleteket illetően az iroda igény esetén változtat, vagy mi résztvevők is egymás közti egyeztetéssel, magunk is tudunk változtatni.


KLAN UTAZÁSI IRODA - 5000 SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 20. FSZ. 5.
TEL/FAX: +36 56 515-341, +36 56 429-455 TEL: +36 56 515-342
MKEH: RO-1249/95/99 web:
www.klantours.hu e-mail: klantours@upcmail.hu

PROGRAMAJÁNLAT

AUTÓBUSZOS PROGRAM A HORVÁT TENGERPARTRA
2013.09.05-08. (3ÉJ / 4 NAP)

Szállás: Hotel Slaven - Selce
Egyszerűen kialakított szálláshely a strandtól 100-m re, a városközponttól 300 méterre. A főépületből és 3 pavilonból álló létesítményben recepció, étterem (kb. 150. méter), társalgó, bár. Sport/szórakozás: térítés ellenében minigolf, asztalitenisz, sportolási lehetőségek a strandon.
Szobák: a szálloda 209 szobájában zuhanyzó/WC, balkon. 
Ellátás: szállodai félpanziós ellátás, a szálloda központi étteremében reggelivel, vacsorával (kb. 150m).
Utazás: Nyugati típusú légkondicionált autóbusszal
Idegenvezető: magyar nyelven az utazás teljes időtartamára a csoporttal lesz.

Részletes programterv

1. nap: Indulás Szolnokról 05:00-kor a Pelikán Szálló parkolójából. Utazás Rédicsig, ahol felvesszük idegenvezetőnket kb. 09:00-kor. Utazás Lendva, Csáktornya érintésével Zágrábba. Városnézés és szabadidő Horvátország fővárosában (kb. 11:00-14:00), Zágrábban (Kaptol: Székesegyház; Dolac; Gradec: Szt.Márk -templom, Szábor, Bánok palotája, Kőkapu, Lotrscak-bástya; Alsóváros: Jelacic bán szobra). Szabadidőben fakultatív ebédelési lehetőség. Továbbutazás Karlovacon át Selce irányába. Útközben megállás Bakarban, az egykori kikötővárosban, mely Frangepán váráról és Horvátország 3. legnagyobb templomáról is ismert. Séta Kraljevicában, ahol ismét a Frangepánok szellemével találkozunk, de megemlékezünk IV.Béla királyunkról, a Zrínyiekről és Jókai Mórról is (kikötő, Szt.Miklós-templom, Zrínyi-kastély). Megérkezés Selcére, a szálláshely elfoglalása, majd vacsora.

2. nap: Reggeli után indulás Rijekába és Opatijába. Városnézés és rövid szabadidő Rijekában /Fiume. Trsat-hegyen a kegytemplom, majd gyalogosan közelítjük meg a belvárost: Várostorony, Szt.Vid-templom, Színház, Lourdesi Szúz Mária-templom, Kikötő). Ismerkedés a Monarchia legnépszerűbb üdülőhelyével, Opatijával/Abbázia (Szt.Jakab-templom, Hotel Kvarner, Villa Angiolina, Lunga Mare). Szabadidőben ebédelési lehetőség vagy fürdés a szabad-strandon. A program után visszautazás Selcébe, majd szabadprogram, fürdőzés a tengerparton. Vacsora a szálláshelyen.

3. nap: Reggeliután utazás a Krk-szigetre. Séta Krk városában (Frangepán-vár, Szűz Mária -katedrális, Szt.Quirinius-templom, stb). Séta Vrbnik falucska utcáin, amely hajdan a glagolita nyelv központja volt. Ebédelési lehetőség. Megkóstolhatjuk a helyi borkülönlegességet, a zlahtina-t. Utazás Baska-ba, majd séta a városban (Szt.Iván-templom, 16. századi házak). A program után visszautazás Selcébe, majd szabadprogram, fürdés a tengerparton.
(VAGY továbbutazás Baskából Senjbe, rövid városnézés keretében megtekintjük a nevezetességeket (Nehaj-vár, Városkapu, Frangepán-kastély, Szentséges Szűz-katedrális, stb.) Vacsora a szálláshelyen.

4. nap: Reggeli után indulás az olaszországi Triesztbe. Habsburg Miksa szeretett Miramare-kastélyának meglátogatása (belépő kb. 6 ? / fő). Városnézés Triesztben (Piazza Unita d'Italia épületei, San Giusto-katedrális, stb.) A program után indulás Magyarországra. Érkezés Szolnokra a késő esti órákban.

Árak és részletek

Ár: 59.900 Ft / fő, mely 2 ágyas elhelyezéssel érvényes. Az ár tartalmazza a szállást 3 éjre, az autóbuszos utazást, idegenvezető költségét.
Az ár nem tartalmazza: Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítást, valamint utasbiztosítást (550 Ft / nap). Nem tartalmazza a belépők költségeit.


Figyelem!
Figyelem!
2013-08-30


2013. október 3-án 15 órától és október 17-én 16 órától kamara tanácstermében szakmai programként két-két órás időtartamban az új Ptk.-ban szabályozott legfontosabb rendelkezésekről, változásokról előadást és konzultációt tartunk ügyvédek és ügyvédjelöltek részére.

Előadó és konzultációvezető: Hídvéginé Dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácsvezető bíró.

Az előadások és konzultációk megtartásával, az ezeken való részvétellel szakmai segítséget kívánunk nyújtani az új Ptk. megismeréséhez és gyakorlati alkalmazásához, ezért kérjük ezeken a kolléganők, kollégák minél nagyobb számú részvételét.


Dr. Séllei Imre
kamarai elnökTisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2013-10-01


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A kamara épületének elhúzódó belső felújítási munkái miatt a 2013. 10. 03. és 17. napjára tervezett, az új Ptk.-val kapcsolatos szakmai programok, illetőleg a 2013. 10. 07-i ügyvédjelölti oktatás e l m a r a d .

Az új Ptk.-val kapcsolatos szakmai előadások, konzultációk későbbi, újabb időpontokban megtartásra kerülnek, amelyekről tájékoztatást fogunk adni.

Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Magyar Ügyvédi Kamara - MOL Nyrt. együttműködési megállapodás
Magyar Ügyvédi Kamara - MOL Nyrt. együttműködési megállapodás
2013-10-29

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Magyar Ügyvédi Kamara - MOL Nyrt. együttműködési megállapodás

2013. 10. 21-én a Magyar Ügyvédi Kamara és  a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. között megkötött együttműködési megállapodás nyomán lehetőség nyílt a rendkívül kedvező MOL kártya kiváltására.
Az igénybevehetőség eldöntésének megkönnyítésére mellékelten közzétesszük az együttműködési megállapodást, valamint az ennek alapján kötendő egyedi szerződés mintáját.


OPTEN: "Az új Ptk. konverziós táblája"

A területi ügyvédi kamarák vállalták, hogy megrendelik az OPTEN Kiadótól "Az új Ptk. konverziós táblája" című kiadványt.
Az OPTEN Kiadó rendkívül kedvezményes, 1000 Ft/db bruttó áron értékesíti a kiadványt, mely összegnek a Magyar Ügyvédi Kamara megtéríti 50 %-át, míg a darabonkénti 500 Ft összeget a területi kamarák - közöttük kamaránk is - térítik meg.
A Magyar Ügyvédi Kamara a napokban aláírja az OPTEN Kiadóval a megállapodást. Ezt követően a kiadó keresi meg az egyedi szállítási szerződés megkötése érdekében a területi kamarákat.
Kamaránk a kiadvány megérkezéséről és annak átvehetőségéről a későbbiekben tájékoztatni fogja a kamara tagságát.


Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Figyelem!
Figyelem!
2013-10-31

Tisztelt Kolleganők, kollegák!

A kamara tanácsterme felújítási munkálatainak megtörténte után a 2014. 03. 15. napjával hatályba lépő új Ptk.-ban szabályozott legfontosabb rendelkezésekről, változásokról újabb időpontokban előadást és konzultációt tartunk ügyvédek és ügyvédjelöltek részére.

Az előadások időpontjai és témái:

1./ 2013. 11. 29.
péntek 15 óra "Az új Ptk. legfontosabb koncepcionális változásai"

2./ 2013. 12. 05.
csütörtök 15 óra "Öröklési és családjog új szabályai az új Ptk.-ban"

Előadó és konzultációvezető: Hídvéginé Dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácsvezető bíró

Az előadások és konzultációk megtartásával, az ezeken való részvétellel szakmai segítséget kívánunk nyújtani az új Ptk. megismeréséhez és gyakorlati alkalmazásához, ezért kérjük ezeken a kolléganők, kollégák minél nagyobb számú részvételét.

Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2013-11-05

A MÜBSE ügyvezető igazgatója, Dr. Gábor László, az alábbiakban közzétett levelet írta a területi kamarák elnökei részére.

Ez a tájékoztató tartalmazza a 2014. évi biztosítási díj jóváírás két-három hónapi mértékére történő utalást, valamint azt is, hogy az új Ptk.-val bevezetendő 2014. 03. 15-től hatályos sérelemdíj fizetésével kapcsolatos biztosítási feltétel módosításra, kiterjesztésre kerül sor, melynek külön díja nem lesz.
Az előzetes tájékoztatótól eltérően tagdíj, illetőleg felelősségbiztosítási díj emelésére nem kerül sor 2014. évben.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr!


Már bizonyára ismert az Allianz Biztosító fellépése az ügyvédi felelősségbiztosítási ajánlatával. Az ajánlat felborzolta a tagság kedélyét, kétségkívül vonzó díjtételeivel. Szakembereink megállapítása szerint maga a szerződési ajánlat aligha támadható, az megfelel a többször módosított kamarai Iránymutatásnak.

Ilyen körülmények között kedvezőtlenül hathat a tagság körében az Egyesület Elnöksége által tervezett csekély mértékű, de pszichésen terhelő hatású 300 Ft/hó, összesen 3.600 Ft/év mértékű tagdíj emelés. Ezért az Egyesület Elnöksége visszavonta a tervezett tagdíjemelést, a tagdíjak összege 2014. évben változatlan, azaz 1.000 Ft/hó, összesen 12.000 Ft/év összeg. A már kiküldött tájékoztató levelünk ennyiben módosul, egyéb tekintetben változatlanul fenntartjuk az abban foglaltakat.

Jelentős és örvendetes hír az, hogy az Elnökség döntött a 2014. évi biztosítási díjjóváírásról, melynek mértéke két-három hónap lehet a 2013. évi mérlegadattól függően. A jóváírásra 2014. őszén kerül sor.

Az új Ptk. által bevezetendő és 2014. március 15-től hatályos sérelemdíj fizetésével kapcsolatosan a Biztosítási Feltételt módosítani fogjuk, így a sérelemdíj fizetési kötelezettségére kiterjed a meglévő biztosítás is, annak külön díja nem lesz.

A 2014. évi díjfizetésről és a díjjóváírásról szóló tájékoztató megtalálható az Egyesület honlapján.

Kérjük Elnök Asszonyt/Urat arra, hogy a Kamarához forduló tagokat a fentiek szerint orientálják, különös figyelemmel a díjjóváírás tekintetében. Aki a feltételeknek megfelel, feltétlenül alacsonyabb díjat fizet, mint bármelyik más piaci biztosítónál és akkor még nem kalkuláltunk az évi, és féléves díjfizetés alacsonyabb díjaival.


Üdvözlettel:
Dr. Gábor László
ügyvezető igazgató


Felhívás!
Felhívás!
2013-11-21Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A Magyar Jogász Egylet Megyei Szervezete
2014. 02. 15-én, szombaton tervezi az esedékes megyei jogászbál megtartását a szokott helyen, a Garden Hotel éttermében.
Az egyleti vezetés, a szervezők szeretnék felmérni a kollegák ezen rendezvény iránti érdeklődését, ezért kérjük minél előbb előzetesen jelezni a részvételi szándékot Dr. Vezsenyiné Dr. Kovács Edit egyleti titkárnál, közjegyzőnek, vagy Dr. Vezsenyi Péternek.
A már megtörtént előzetes egyeztetések nyomán várhatóan a jogászbál díszvendége lesz Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke.

Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Határozat!
Határozat!
2013-12-17A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége a 2013. november 11-én megtartott elnökségi ülésen egyhangú szavazással meghozta a következő

50/2013.(XI.11.) számú határozatot:

Az elnökség akként  határoz, hogy  a  2014. évi közgyűlés  beszámoló és  egyben választó közgyűlés is lesz.
A közgyűlés  időpontja: 2014. március 14. napja  du 16  óra.
A határozatképtelenség  miatt megismételt  közgyűlés  időpontja: 2014. március 22. de 10. óra, helye  Szolnok Tisza-Liget, Garden Hotel.
A 2014.-es  választás céljára megalakított  bizottságok a következők:

Jelölő Bizottság:                  Dr. Berente  Andrea
                                              Dr. Petrics  István
                                              Dr. Somodi László
                                              Dr. Varga  Zoltán
                                              Dr. Kovács  István
Póttag:                                  Dr. Lukács  Regina
                                              Dr. Szabó Vilmos

Választási Bizottság:             Dr. Egyed  László
                                                Dr. Fekete Gábor
                                                Dr. Szűcs  László
Póttag:                                    Dr. Bata Csilla

Szavazatszámláló Bizottság:   Dr. Kóródi Csilla
                                                 Dr. Gulyás  Zoltán
                                                 Dr. Borsányi Brigitta
Póttag:                                     Dr. Halmi Franciska


A kamara elnöksége egyidejűleg és ezúton is felkéri a bizottság tagjait a MÜK választási szabályzat által meghatározott feladatok ellátására.


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2013-12-21A kamara eddigi a tagdíjbefizetésekből származó megtakarításai lehetővé tették az évek óta már tervezett, a kamara emeleti rész nyílászáróinak cseréjét, a tanácsterem felújítását, klímaberendezés telepítését, kialakítását, valamint az ingatlan ügyvédi iroda tulajdonosaival közös tulajdoni arányos költségviselés mellett az épület utcai homlokzatának hőszigetelő felújítását.
Az ebből származó nagyobb összegű kiadások ellenére az utóbbi három év gyakorlatát követve a kamarai vezetés, a kamara elnöksége a 2014. év tekintetében sem kívánja a kamarai tagdíjat módosítani, emelni.
Így a kamarai tagdíj változatlanul 8 600 Ft/hó.
A félévi, egész évi egyösszegű befizetés esetén a kedvezmények változatlanok.
A változatlan összegű kamarai tagdíj fizetés mellett is a kamarai vezetés ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítani kívánja a kamara zavartalan működését.
Az ügyvédi biztosítás díja tekintetében irányadó a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete által valamennyi kolléga részére megküldött tájékoztatás.
A Biztosító és Segélyező Egyesület a 2014. évre vonatkozóan a várható két-három havi mértékű díjjóváírásról, illetőleg a bonus-malus kérdés tekintetében kialakított részletes tájékoztatást mellékeljük.

A kamarai vezetés, a kamara elnöksége, valamennyi kolleganő és kollega részére ezúton is békés és boldog karácsonyt, szakmai sikerekben és bevételekben növekvő, bővelkedő, a magánéletben sok boldogságot eredményező boldog új évet kíván!
Elő-szilveszter

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Töltsünk együtt - pezsgőzéssel, igény szerint más italok, illetve különböző szendvicsek, sós és édes sütemények fogyasztása mellett - néhány kellemes órát.
Ennek megvalósításaként 2013. 12. 30-án (hétfőn) 14 és 17 óra között a kamara tanácstermében évet záró, újévet köszöntő összejövetelt, baráti beszélgetést tervezünk.
Erre a részvételi költségtől mentes eseményre a kamara ügyvédeit, jelöltjeit, a kollegák alkalmazottjait szeretettel és tisztelettel meghívjuk.


Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Figyelem! Figyelem!
Figyelem! Figyelem!
2014-01-06


Szakmai program

            Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal JNSZ Megyei Igazgatósága Osztályvezetője,
          dr. Dencső Istvánné, és munkatársai 2014. 01. 16-án 15 órától
a kamara tanácstermében tájékoztatót és konzultációt tartanak az állampolgárokat alapvetően érintő,
illetve az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben keletkező legfontosabb adó- és illetékjogi törvényi rendelkezésekről és változásokról.
Kérjük ezen a szakmai programon a kolléganők és a kollégák részvételét.

Mivel a konzultáció lehetősége biztosított, nincs akadálya annak, hogy a kollégák által előzetesen megjelölt, meghatározott kérdésekre is kiterjedjen a válaszadás.
Amennyiben ilyen kérdés van, úgy a szakmai program előtti megfelelő időpontban a kamaránál, a kamara elnökénél vagy a kamara titkáránál jelezzétek ezeket a megválaszolást igénylő kérdéseket, hogy a NAV munkatársai részére előzetesen eljuttathatók legyenek.


Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Figyelem! Felhívás
Figyelem! Felhívás
2014-01-16


A Magyar Ügyvédi Kamara választási szabályzata alapján kérjük a kamara tagjait, hogy 2013. január 28-ig jelentsék be, ha a 2014. márciusi kamarai választások eredményeként kamarai tisztséget, testületi tagságot vagy bizottsági tagságot kívánnak vállalni.

Dr. Berente Andrea
a Jelölő Bizottság elnöke


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2014-01-16


Újabb további kamarai szakmai programok az új Ptk-ról

Helyszín: a kamara tanácsterme

Időpontok és témák:

I. 2014. 03. 06. 16 óra "Szerződésből eredő és szerződésen kívüli kártérítési felelősség"
II. 2014. 03. 20. 16 óra "A személyiség védelmének és az öröklési jognak új szabályai"
Az előadásokat tartja és a konzultációkat vezeti Hídvéginé Dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácsvezető bíró.

Kérjük ezen a szakmai programon a kollégák minél nagyobb számú megjelenését, részvételét.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2014-01-29


Az Opten Kiadó a napokban leszállította a kamara által, a kamara tagjai részére  megrendelt "Az új Ptk. konverziós táblája" - vagyis fordítókulcsos Ptk.-nak is nevezhető, az ügyvédi gyakorlatban jól hasznosítható jogi kiadványt.
A könyv, kiadvány a kamaránál személyesen vagy megbízott útján napközben átvehető.
Az átvétel biztos lebonyolíthatósága végett indokolt lehet az átvétel időpontjának telefonon történő előzetes egyeztetése.A kamara az adóbevallásához szükséges, a befizetett kamarai tagdíjakról szóló számlát megfelelő időben - február elején - megküldi a kamara tagjai részére a 2014-es éves beszámoló és választói közgyűlés meghívójával, illetve a jelölőbizottság által kiadandó választási ajánló ívekkel és ahhoz kapcsolódó tájékoztatókkal együtt.Ismereteink szerint a helyi adóhatóság ebben az évben ellenőrzi az építményadó-bevallásokat.
Erre is tekintettel felhívjuk az irodatulajdonos kollegák figyelmét, hogy az iroda építményadó fizetési kötelezettség alá esik, ezért erre vonatkozó helyi adóbevallási és fizetési kötelezettségeinek a bírságok elkerülése érdekébe ebben az évben is tegyenek eleget.


Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

JELÖLTLISTA
JELÖLTLISTA
2014-03-11

JELÖLTLISTA


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara Jelölő Bizottsága megállapította, hogy a 209 kiküldött ajánlóívből beérkezett 73 db ajánlószelvény, melyből 72 db határidőben, 1 db pedig elkésetten érkezett.
A 72 db határidőben beérkezett ajánlóív ajánlásainak az összesítését követően a Jelölő Bizottság a 2014. március 22.-i kamarai elnök és tisztségviselő választásra az alábbiak szerinti jelöltlistát állította össze.

elnök:                                                                       
Dr. Séllei Imre
                                                         
elnökhelyettesek:                                                    
Dr. Tóta Áron                                                      
Dr. Rékási Róbert  
    
titkár:                                                                       
Dr. Stefkó Katalin  
  
fegyelmi főmegbízott:                    
Dr. Szegedi Károly    
                              
fegyelmi megbízott:                                     
Dr. Gulyás Zoltán  
 
elnökségi tagok:       
Dr. Krikovics István                                
Dr. Lánczi Ferenc
Dr. Miskolczi Tamás                                                 
Dr. Mosonyi Csaba
Dr. Varga Zoltán                                                       
Dr. Vezsenyi Péter
                                                                 
fegyelmi bizottság elnöke:                                       
Dr. Szűcs László     

fegyelmi bizottság elnökhelyettese:             
Dr. Papp Sándor

fegyelmi bizottság tagjai:
Dr. Balogh Tamás
Dr. Bata Csilla
Dr. Fekete Gábor
Dr. Kandra Károly
Dr. Kókai Gábor
Dr. Miskolczi Tamás
Dr. Zámbó Lajos

ellenőrző bizottság elnöke:
Dr. Berente Andrea         

ellenőrző bizottság tagjai:
Dr. Lambert István
Dr. Tiborcz Attila
Dr. Tarjáni-Nagy Sándor
      
összeférhetetlenségi bizottság elnöke:
Dr. Egyed László

összeférhetetlenségi bizottság tagjai:
Dr. Bernáth Erzsébet
Dr. Tiborcz Attila
                                       
etikai bizottság elnöke:
Dr. Berente Andrea
Dr. Lambert István                 

etikai bizottság tagjai:
Dr. Bali János
Ifj. Dr. Tóta Áron

MÜK Teljes Ülés tagjai:
Dr. Stefkó Katalin
Dr. Vezsenyi Péter

Szolnok, 2014. március 7.


Dr. Berente Andrea
Jelölő Bizottság elnökeTisztelt Kolleganők, Kollegák!
Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2014-03-18A kamarai vezetés újabb szakmai programot szervez:

2014. 03. 25-én 15 órától a kamara tanácstermében Takácsné Ondok Erzsébet, a Járási Földhivatal vezetője, tájékoztató előadást tart - a konzultáció lehetőségét is biztosítva - a termőföldről szóló jogszabályváltozásokból adódó okiratszerkesztői elvárásokról és feladatokról.

Üdvözlettel:

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök

Megyei Jogásznap
Megyei Jogásznap
2014-03-18


MEGHÍVÓ letölthető : meghivo_ jogasznap2014.pdf


A Megyei Jogásznap felkért előadói, a jogásztársadalom jól ismert, jeles személyiségei, az előadásokat témái jól illeszkednek a mindennapi ügyvédi tevékenységhez, ezért kérjük a kamara tagságát a minél nagyobb számú részvételre.

A Megyei Jogásznap előadásain való részvétel részét képezi az ügyvédjelölti kamarai oktatásnak, így ezen az ügyvédjelöltek részvétele kötelező.

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


A Magyar Jogász Egylet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete

2014. április 4-én (pénteken) 10 órától

a Megyeháza Dísztermében

Megyei Jogásznapot

szervez, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk a megye jogászait.

______________________________________
A jogásznap programja:


Dr. Séllei Imre,
a Megyei Szervezet elnöke,
üdvözli a megjelenteket

Kovács Sándor,
a Megyei Közgyűlés elnöke,
köszönti a résztvevőket

Előadást tartanak:

Dr. Sárközy Tamás
egyetemi professzor, a Magyar Jogász Egylet elnöke
"Társasági jog az új Polgári Törvénykönyvben" címmel

Dr. Szabó Imre
egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári jogi tanszék vezetője
"Gondolatok a polgári perrendtartás módosításáról" címmel


Tisztelt Kolleganők, Kollegák!
2014-03-28Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Hídvéginé Dr. Adorján Lívia legutóbbi, 2014. 03. 20-án megtartott előadásának segédanyagát mellékelten csatoljuk.

öröklési jog  előadás segédanyag.pdf

Dr. Séllei Imre
kamarai elnök


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara
 
           
 
 
TELETECHNIK 2005 - 2018
Oldalaink megjelenítéséhez Internet Explorert ajánljuk!


  


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara      5000 Szolnok, Arany J.u.16.     Telefon/Telefax: 56-375-704 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara      5000 Szolnok, Arany J.u.16.     Telefon/Telefax: 56-375-704