TELETECHNIK 2005 - 2018
Oldalaink megjelenítéséhez Internet Explorert ajánljuk!


  


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara      5000 Szolnok, Arany J.u.16.     Telefon/Telefax: 56-375-704 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara      5000 Szolnok, Arany J.u.16.     Telefon/Telefax: 56-375-704
1998. évi XI. törvény  Az ügyvédekről

Az ügyvédi tevékenység, az ügyvédi hivatás általános elvei

1.§ Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegiti megbizója jogainak érvényesitését és kötelezettségeinek teljesitését. Közremüködik abban, hogy az ellenérdekü felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el.

2.§ Az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi birósága és hatósága (a továbbiakban együtt: hatóság) előtt eljárhat, és minden ügyben elláthatja a megbizó jogi képviseletét.

3.§ (1) Az ügyvéd e tevékenységében szabad és független. Az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely a hivatásbeli függetlenségét veszélyezteti.

(2) Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanusitani.
(3) Az ügyvéd nem müködhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, igy különösen, ha a közremüködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

4. § Ügyvédet mindenki szabadon választhat.
Az ügyvédi kamara

12. § (1) Az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati elven alapuló, szakmai és
              érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete.

         (2) Az ügyvédi kamara az ügyvédek szakmai irányitásával, érdekképviseletével
              kapcsolatos közfeladatokat látja el. Ennek során

              a) gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről, elősegiti a kötelezettségeik
                  teljesitését, szervezi a szakmai továbbképzésüket,
              b) véleményt nyilvánit az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben,
              c) dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszünéséről,
              d) vezeti az alkalmazott ütgyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és
                  az ügyvédi irodák névjegyzékét.

         (3) Az ügyvédi kamara területi kamaraként (a továbbiakban: kamara) és országos
              kamaraként (Magyar Ügyvédi Kamara) müködik.


jogtanácsosi, jogi előadói felvétel:
https://ugyvedikamara.hu/

a Budapesti Ügyvédi Kamara közreműködésével létrejött és közzétett tájékoztató:
http://ujut.bpbar.hu/

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara