Jogtanácsos kollégák figyelmébe – felvétel és egyebek

A területi kamarák 2017. október 1-jétől elektronikus eljárásban veszik fel a kamarai jogtanácsosokat és veszik nyilvántartásba a jogi előadókat. Az a jogtanácsos, aki a kérelmét 2017. október 31-ig előterjeszti, 2018. január 1-jét követően akkor is eljárhat még a korábbi jogtanácsosi jogállásának megfelelően, ha a területi kamara bármely okból nem dönt eddig a felvételéről vagy nem tudja eddig letenni az esküt. Aki tehát 2017. október 1-jét követően terjeszti elő a kérelmét, előfordulhat, hogy 2018 januárjától nem fog tudni ügyvédi tevékenységet gyakorolni.

Már most érdemes előkészíteni néhány dolgot az október 1-jén megnyíló regisztrációhoz:
– ügyfélkaput;
– szerezzenek be olyan hatósági bizonyítványt, amely igazolja, hogy az Üt. 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 14. § (1) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn (ennek beszerzése a magyarorszag.hu oldalon keresztül lehetséges, és a kézbesítést a területi ügyvédi kamara címére kell kérni);
– készítsék elő munkáltatójuk vagy annak cégcsoport tagjai adószámát, ha a cégcsoport számára is fognak ügyvédi tevékenységet végezni;
– helyezzék feltöltésre kész állapotba jogi és szakjogászi diplomájuk, szakvizsga bizonyítványuk és lakcímkártyájuk digitális másolatát.

A kamara fel fogja ajánlani, hogy engedélyük esetén kezeli TAJ számukat és adószámukat, ami későbbi igazolás-beszerzésekben, szolgálati idő igazolásoknál tapasztalataink szerint hasznos lehet. A felvételi űrlapon nyilatkozni kell arról is, hogy az elmúlt 10 éven belül volt-e valamelyik területi kamara tagja Magyarországon. A törvény szerint ugyanis nem vehető fel a kamarába az, akinek bármelyik kamarával szemben tartozása van.

A felvételi űrlap várhatóan október 1-jén nyílik meg. A fizetendő regisztrációs díjról még várjuk a miniszteri rendeletet. A felvételre akkor fog sor kerülni, ha a regisztrációs díjat a munkáltató (vagy ha ő nem, akkor a felvételt kérő) megfizette. Eskütételek leghamarabb novemberben várhatók, az ügyvédi tevékenységet pedig jogtanácsosként csak 2018. január 1. napjával, az eskü letételét követően lehet megkezdeni. A tevékenységüket szüneteltető ügyvédek jogtanácsosi felvételéről később küldünk tájékoztatást.

Honlapunkon összegyűjtöttük a gyakori kérdéseket és válaszokat, és a jogtanács aspiránsok azon külön hírlevélre is feliratkozhatnak.”

Gratuláció

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Ügyvédi kamaránk tagja, Dr. Pataky Tibor Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Államtudományi Doktori Iskolájában tanulmányi kötelezettségének eleget tett, nyilvános vitabizottság előtt 2017. 06. 06. napján „A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei” címmel írt doktori disszertációját megvédte, így az egyetem doktori és habilitációs tanácsa 2017. 06. 06-án kelt határozata alapján doktori fokozatot (Phd) szerzett, oklevelének minősítési jeles.

A hat éve hivatását gyakorló, 34 éves fiatal ügyvéd részéről ezen tudományos doktori fokozat elérése igen elismerésre méltó teljesítmény, az ügyvédség szempontjából olyan jelenség, amely egyben az ügyvédi kar szakmai tekintélyének kedvező megítélését is szolgálja.

 

Kamaránk tagja, Friedrichné Dr. Nyolczas Amália a Pannon Egyetem Szenátusa döntése értelmében az Egyetemtől címzetes egyetemi docens címben részesült, melynek nyomán a díj átadására 2017. július 1-jén a Georgikon Kar diploma átadó ünnepélyén került sor.

Az ügyvédi hivatás mellett folytatandó további oktatói tevékenységéhez sok sikert kívánunk!

 

A kamarai vezetés, a kamara tagjai nevében, a tudományos fokozat megszerzéséhez, illetőleg a címzetes egyetemi docensi címhez mindkettőjüknek gratulálunk!

Üdvözlettel:

Dr. Séllei Imre kamarai elnök

Közgyűlési meghívó

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Az ügyvédi törvény 105. § (1) bek. alapján az elnökség nevében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara éves beszámolói közgyűlését 2017. március 31-én 15 órára a kamara tanácstermébe összehívom.

Ez a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele megjelent.

A határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel összehívott közgyűlés időpontja:

  1. április 8. 10 óra,

helyszíne: a Tiszaligeti Garden Hotel és Étterem tanácsterme.

A beszámoló közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az elnökség beszámolója az éves tevékenységről

Előadó: Dr. Séllei Imre kamarai elnök

  1. A gazdálkodásról szóló beszámoló, a 2016. évi költségvetés, illetve a 2017. évi költségvetési tervezet elfogadása

Előadó: Dr. Stefkó Katalin kamarai titkár

  1. Ellenőrző Bizottság jelentése

Előadó: Dr. Berente Andrea az Ellenőrző Bizottság elnöke

  1. A kamarai Alapszabály módosítása

A beszámolókat követő vita, illetőleg a szükséges határozatok meghozatala után a közgyűlés lezárul.

A közgyűlés után az étteremben közös ebéd következik, amelyre a kamarai vezetés a közgyűlésen résztvevő valamennyi Kolleganőt és Kollegát ezúton is meghívja.

Szolnok, 2017. március 23.

Dr. Séllei Imre kamarai elnök

 

Fővárosi Főügyészség szervezeti változásával kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

 

Tájékoztatás végett közzétesszük a Fővárosi Főügyészség vezetőjének, Dr. Ibolya Tibornak, a főügyészség szervezeti változásaival kapcsolatosan a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, Dr. Bánáti Jánosnak írt levelet.

Fővárosi Főügyészség szervezeti változásával kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelettel:

Dr. Séllei Imre

kamarai elnök