Kamarai Hírlevél – 2021.12.04.

 

1./ Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (X.26.) MÜK  szabályzat és az Üttv. rendelkezései alapján az alábbiakra hívom fel a kamara továbbképzésre kötelezett tagjainak figyelmét. 

A nyilvántartások áttekintése után megállapíthatóvá vált, hogy több kollega nem rendelkezik a szabályzat szerinti kredit pontokkal. A 2020 évben kezdődő továbbképzési évben a koronavírus járványra tekintettel elegendő volt legalább 6 kredit pontot megszerezni, azzal, hogy a következő 2021-es évben a hiányzó legfeljebb 10 pontot pótolni kell, természetesen a 2021 évre irányadó 16 kredit mellett.

Lényeges, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. évre három kötelező képzést írt elő, amelyet a továbbképzésre kötelezetteknek teljesíteni kell. E körben minden lényeges kérdésre kiterjedő MÜK OAB tájékoztató olvasható kamaránk honlapján.

Kérem a kollégákat, hogy a kötelező képzéseket és az egyébként a 2020 és 2021 érve kötelező kreditpontokat a képzések abszolválásával teljesítsék, utalva a szabályzat, illetőleg a 2017. évi LXXVIII. törvény 177.§. (1) bekezdés j) pontjában foglaltakra, amelynek alapján a kamara a mulasztót hivatalból, igazgatási jogkörben törli a tagi, illetve egyéb kamarai nyilvántartásból.

A kötelező képzéssel kapcsolatos előadások, illetve egyéb kreditpontos előadások megtalálhatók a MÜK honlapján. A kötelező képzés ingyenes, további előadások részben ingyenesek részben 2.300 Ft/ 1 kredit  térítési díj mellett tekinthetők meg.

A Borsod-Abaúj – Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara  képzési programjai kamaránk honlapján megtalálhatók. Az előadások díja 2.000 Ft/1 kredit. A kamara vezetésével egyeztetve, azon kollegák akik ezt a képzést igénybe kívánják venni, kérem hívják a kamara vonalas vagy mobil számát, és keressék irodavezető asszonyt. A BAZ Megyei Ügyvédi Kamarával történt egyeztetés alapján ő fog segítséget nyújtani a felületen a regisztrációs kód beszerzésében, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos egyéb kérdésekben is.

2./ A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége   2021.11.15. napján az Alapszabály V.3.i) pontja alapján az alábbi, ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultakat érintő jogalkalmazási kérdésben nyilvánított véleményt:  A védők és jogi képviselők által a Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartottak részére küldött postai küldeményekről. A vélemény az alábbi:

„ A Magyar Ügyvédi Kamara javasolja, hogy a védők, vagy a fogvatartottakkal kapcsolattartói minőségben álló jogi képviselők a fogvatartottaknak küldött postai küldeményeken tüntessék fel a szárazbélyegzőjük lenyomatát, ezzel igazolva, hogy a küldemény valóban tőlük származik.”

3./ A kamara képviseletében, a 2022 évre vonatkozó jogtár előfizetések kapcsán bekértem az árajánlatokat a HVG-ORAC és a Wolters-Kluwer kiadóktól, amelyről, illetve a kamarai hozzájárulás mértékéről kör e-mailben tájékoztatom a kamara tagjait.

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Kamarai Hírlevél – 2021.11.15.

A Magyar Ügyvédi Kamara a Bíráló Bizottságának döntése alapján az „ Ügyvédek a Közjóért – Magyar Pro Bono Díj 2021”  évi nyertese ebben az évben a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara. A Magyar Ügyvédi Kamara által adományozott oklevél    ünnepélyes átadására 2021. november 27. napján az Országos Bírósági Hivatal Aulájában megrendezésre kerülő Ügyvéd Napi      ünnepi ülésen kerül sor.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

Pro Bono_díj 2021

Tájékoztató az Arconsult Kft. Justitia felhő alapú elérésű ügyvédi ügyviteli programjáról

Magyarország egyik legelterjedtebb, ügyvédeknek készült ügyviteli szoftvere, a Justitia Ügyvédi Ügyviteli Rendszer most jelentős újdonságokat kínál.

Röviden a Justitiáról azok részére, akik még nem felhasználók:

 • Az ügyek és dokumentumok keresési idejét másodpercekre csökkenti;
 • Az adminisztrációt és az iroda ügyvitelét jelentősen gyorsítja, leegyszerűsíti;
 • Figyelmeztet a fontos határidőkre és teendőkre, miközben segíti a kollégák közötti információáramlást;
 • Nyilvántartja az óradíjas munkákat, a költségeket; képes automatikus számla és hozzátartozó tevékenységösszesítő készítésére;
 • Automatikusan kitölti a szerződésmintákat és dokumentumsablonokat;
 • Segíti az ügyfelek adatainak nyilvántartását;
 • Vezeti a postai és e-mailes iktatókönyveket támogatva az irodán belüli szignálást;
 • Beépített NAV kompatibilis számlázó programmal rendelkezik;
 • Alkalmas a kamarai szabályzatnak megfelelő nyilvántartás vezetésére.

A Justitia eddig közel 500 ügyvédi irodában lett telepítve, és Magyarország vezető ügyvédi irodái közül is sokan használják.

A program újdonságai

Azok részére, akik előnyben részesítik a felhő alapú munkát:

 1. Justitia a felhőben, akár mobil eszközökös (okostelefon, tablet) eléréssel (JUCLOUD)
 • Korszerű, biztonságos Linux VPS környezetben futtathatja a Justitia szervert a felhőben, anélkül, hogy saját szervert kellene fenntartania;
 • Justitia Mobile támogatás: a program fő funkciói elérhetők okostelefonokról és tabletekről, külön applikációval;
 • Az adatokhoz csak Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók férnek hozzá;
 • Biztosított a magas rendelkezésre állás (szerverpark környezet);
 • Linux rendszer, ezért kis erőforrás igényű és stabil;
 • Kártevőktől és zsarolóvírusoktól védett;
 • Nincs beruházási költség, nincs amortizáció, nincs avulás;
 • Irodája növekedésével rugalmasan skálázható, bővíthető (erőforrásokkal arányos költségek);
 • Naponta automatikus biztonsági mentés készül;
 • Földrajzilag elkülönített helyen egy másodlagos biztonsági mentés is készül, titkosítva, felhőben;
 • Bárhonnan biztosított a távelérés, biztonságos VPN kapcsolaton keresztül;
 • A Justitia saját dokumentum tárolási lehetőségein felül opcionálisan fájlszerver szolgáltatás is igénybe vehető (mappa, felhasználó, és jogosultság kezeléssel – akár mobil eszközökön keresztül);
 • Opcionális Dropbox szinkronizáció: az erre kijelölt mappák megoszthatók vendég felhasználókkal.

Azok részére, akik a helyi szervert részesítik előnyben és szeretnék a Justitia programot Windows szerver/munkaállomás helyett egy korszerű, alacsony költségű miniszerveren működtetni: a Raspberry Pi-s mini Justitia szerver megoldásunkat kínáljuk.

 1. Justitia korszerű, alacsony költségű miniszerveren (JURASPI)
 • Olcsó (nettó 38.500 Ft), kis fogyasztású és méretű, halk, korszerű, gyors Linux szerver;
 • Gibabites Ethernet, vagy WIFI csatlakozás;
 • 120 GB SSD háttértár;
 • Linux rendszer: kis erőforrás igényű és stabil;
 • Kártevőktől és zsarolóvírusoktól védett;
 • Naponta automatikus biztonsági mentés;
 • Földrajzilag elkülönített másodlagos biztonsági mentés, titkosítva, felhőbe;
 • Távoli, irodán kívüli elérés is biztosított;
 • Opcionális fájlszerver funkció – felhasználó és jogosultság kezeléssel;
 • Opcionális Dropbox szinkronizáció: az erre kijelölt mappák megoszthatók vendég felhasználókkal.

Bővebb információ és megrendelés: https://arconsult.hu/justitia

Kérdéseit az alábbi elérhetőségeken várjuk.
Tel: +36-30-932-8110
Mail: info@arconsult.hu

 

Kamarai Hírlevél – 2021. 11.10.

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara  tagjai által végzett ingyenes, telefonos jogi segítségnyújtásról, a veszélyhelyzet ideje alatt 2021.12.31. napjáig

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 2020. április 03. napjától 30 kolléga közreműködésével ingyenes telefonos jogi segítséget nyújt a megye jogkereső polgárainak. A kamara a közreműködő kollégák véleményének kikérését, a tapasztalatok összegzését követően, már 31 kolléga közreműködésével folytatja a jogi segítségnyújtást a veszélyhelyzet végéig – a jelenlegi szabályozás alapján – 2021. december 31. napjáig. Az eltelt másfél év tapasztalatai alapján tényleges és valós igényt elégít ki a telefonos segítségnyújtás, és a COVID-19 negyedik hullámának elején annak indokoltsága változatlanul fenn áll.  Az ingyenes telefonos segítségnyújtást – a név, telefonszám, a rendelkezésre állási idő és az ügycsoport megjelölésével – az alábbi kollégák nyújtják :

 

 1. Dr. Auner Tamás – 20/237-3360 – Szerda, csütörtök: 14-15 óra – Minden ügycsoport.
 2. Dr. Borsányi Brigitta – 20/432-0135 – Hétköznap, 10-16 óra – Polgári jog, családjog, végrehajtás, munkaügy, ingatlanügy.
 3. Dr. Deák Róbert – 20/379-6986 – Hétköznap: 8-18 óra – Családjog, ingatlanjog, büntetőjog, végrehajtás, cégjog.
 4. Dr. Doba Zsolt – 30/837-5735 – Kedd, csütörtök: 14-16 óra – Munkajog, büntetőjog.
 5. Dr. Fügedi-Majzik Edith – 30/638-6316 – Hétköznap: 14-18 óra – Minden ügycsoport, kivéve büntető-és szabálysértési ügyek.
 6. Dr. Gardi Márta és Dr. Vona László – Gardi és Vona Ügyvédi Iroda – 56/471-026 – Hétfő-csütörtök: 9-12 óra – Polgári peren kívüli ügyek.
 7. Dr. Gyuricza Péter és Dr. Tanács Krisztina – 20/926-0443 – Hétköznap: 8-16 óra – Minden ügycsoport.
 8. Dr. Halmi Franciska – 30/925-1362 – Hétköznap: 14-17 óra – Polgári jog, családjog, gyámhivatali eljárás, munkajog.
 9. Dr. Kandra Károly – 20/397-4945 – Hétköznap: 11-12 óra – Polgári jog, családjog, ingatlanügy, cégügy, biztosítási jog.
 10. Dr. Kátai Judit – 20/485-0184 – Hétköznap: 10-17 óra – Végrehajtási eljárások, cégügyek, ingatlanügy.
 11. Dr. Kele Katalin – 70/626-7747 – Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 15-18 óra – Családjog, büntetőjog, szabálysértés, végrehajtás.
 12. Dr. Krikovics István – 30/935-3268 – Hétköznap: 11-13 óra – Ingatlanügy, cégjog.
 13. Dr. Mező Gábor Illés – 57/411-830 – Kedd, csütörtök: 14-17 óra – Polgári jog, családjog, büntetőjog, ingatlanügy, munkaügy.
 14. Dr. Miskolczi Tamás – 20/927-4757 – Hétköznap: 10-13 óra – Polgári jog, családjog, ingatlanjog.
 15. Dr. Pálfi Miklós – 20/332-6131 – Hétköznap: 8-18 óra – Minden ügycsoport.
 16. Dr. Pető Anita Katalin – 20/490-8314 – Hétköznap: 16-18 óra – Adójog, családjog, polgári jog, végrehajtás, társasági-és cégjog.
 17. Dr. Pintér Zoltán Aurél – 20/928-8822 – Hétköznap: 12-17 óra – Minden ügycsoport.
 18. Dr. Pozsonyi Katalin – 30/955-6963 – Hétköznap: 9-17 óra – Minden ügycsoport.
 19. Dr. Somodi László – 20/543-8440 – Hétköznap: 15-18 óra – Ingatlanügy, cégügy, öröklési jog.
 20. Dr. Stefkó Katalin – 30/958-8462 – Hétköznap: 9-12 óra – Családjog, ingatlanjog, szerződések, végrendeletek.
 21. Szabóné Dr. Szabó Erzsébet – 30/901-3767 – általános jogi tanácsadás
 22. Dr. Székely Ferenc – Székely Ügyvédi Iroda – 20/980-1805 – Hétköznap: 10-12 óra – Végrehajtás, adósság-és követelésrendezés, ingatlanjog, munkajog.
 23. Dr. Szegedi Károly – 30/958-0128 – Hétköznap: 8-17 óra – Munkajog, polgári jog.
 24. Dr. Szotyori-Lázár Zoltán – Lázár Ügyvédi Iroda – 30/390-8275 – Hétköznap: 10-16 óra – Polgári jog, családjog, gazdasági jog, végrehajtási jog, cég-és társasági jog.
 25. Dr. Szűcs Sándor – 70/411-8497, 20/432-0135 – Hétköznap: 14-17 óra – Polgári jog, családjog, büntetőjog, végrehajtás, ingatlanügy, munkaügy.
 26. Dr. Tarjáni-Nagy Sándor – 30/681-5551 – általános jogi tanácsadás
 27. Dr. Tekse Ilona – 70/304-7281 – Hétköznap: 12-15 óra – Polgári jog, családjog, végrehajtás, ingatlanügy.
 28. Dr. Tupi Judit – 20/586-3613 – Hétfő-csütörtök: 10-11 óra – Büntető ügyek.
 29. Dr. Vincze András – 70/364-6235 – Hétköznap: 10-12 óra – Minden ügycsoport.
 30. Dr. Vízkeleti Vivien – 30/345-6256 – Hétfő-csütörtök: 14-15 óra – Minden ügycsoport.
 31. Dr. Wirth Ágnes – 30/569-2848 – Kedd-péntek: 14-18 óra – Családjog, munkajog, ingatlanügyek.

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara